2024-06-12

Ден: 11.12.2023

Благодарим на всички, които дойдоха с усмивка и коледно настроение на тържеството на Културния център, получи се...
Тази година с гласуване се одобри получателят на събраните средства да е Фондация "Карин дом" - Варна.