2024-05-28

Ден: 20.08.2023

Фридрих Ницше видя трайна дихотомия на Аполоний и Дионисий вътре във всички нас, която излиза от самата...