2024-06-25

Ден: 21.06.2023

Поводът за тяхната визита беше презентацията на оригинала на Четвероевангелието на цар Иван Александър. Разглеждането на документа...