2024-06-12

Ден: 13.11.2020

Конвенцията от Монтевидео за правата и задълженията на държавите е договор, подписан в Монтевидео, Уругвай, по време...