2024-06-13

Ден: 06.11.2020

Границата през село Стрезимировци е срам и позор за три държави (България, Северна Македония, Сърбия), за Европейския...