2024-05-20

Ден: 03.02.2019

Снимки и видео, от което се вижда как официалният кортеж се изнизва бързо, избягвайки среща с протестиращи...