Home » Авторски страници

Наръчник за безработни и бедни: Какво дължим на здравната система

2017.10.23 4 коментара

Ако сте безработен и беден без здравноосигурителни права, който от време на време е изкарвал някакви несигурни пари и затова не си е плащал вноските, може да влезете в сайта на Националната агенция за приходите и да проверите за кои месеци и години нямате здравни вноски. (Ако нямате интернет поради това, че не сте го платил, идете при някой приятел, който има, и проверете на неговия компютър.)

Е-услуга “Проверка на здравен статус” в сайта на Националната агенция за приходите.

Какво може да видите за себе си, ако дълго време стe бил извън здравната система:

Дотук добре… Може да си възстановите правата като внесете всички дължими вноси за периода, в който не сте плащал такива. (Който може и да е по-малък от 5 години разбира се, може е по-малко. Но преди време се плащаше за три години назад, за колкото и години да сте бил извън системата, сега е за пет.)

Точният размер на сумата, която дължите за възстановяване на здравноосигурителни права или за неизплатени вноски като здравноосигурен, може да се изчисли чрез е-услугата на НАП “Здравноосигурителен калкулатор”.

Там, освен таблица с годините и месеците още от 2000-та година насам, излиза следната информация с опции, които да изберете:

“Вид осигурено лице
Самоосигуряващо се лице по чл. 40 ал. 5 от ЗЗО
Самоосигуряващо се лице по чл. 40, ал. 1, т.2 (ЕТ и др. ) от ЗЗО
Земеделски производители
Земеделски производители, извършващи единствено земеделска дейност

Тип осигуряване
Неосигурен член на семейството

Осигурителен доход
Минимален осигурителен доход
Други осигурителни вноски

Дата на олихвяване…”

Ако сте неосигурено лице и не сте земеделски производител, за Вас няма всъщност опция, която да е предвидена. Можете да изберете само или “Самоосигуряващо се лице по чл. 40 ал. 5 от ЗЗО”, или “Самоосигуряващо се лице по чл. 40, ал. 1, т.2 (ЕТ и др.) от ЗЗО”. 

Ето и текстовете на цитираните в сайта на НАП член и алинеи от Закона за здравното осигуряване*:

“Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

1. (доп. – ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 02.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване – доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение:
– 2000 – 2001 г. – 80:20;
– 2002 – 2004 г. – 75:25;
– 2005 г. – 70:30;
– 2006 г. – 65:35;
– 2007 г. – 65:35;
– 2008 г. – 60:40;
– 2009 г. – 60:40;
– 2010 г. и следващите години – 60:40″

[…]

5. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. – ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда – минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1;”

След като сте намерили и прочели и съответните алинеи на чл. 40 от ЗЗО, може да се усъмните, че те са за Вас. И да потърсите още информация в интернет, за да решите какво да правите. Така можете да попаднете например на публикация, озаглавена “Здравно осигуряване на безработните лица”. И да прочетете там следното:

“Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 т.1 от Закона за здравното осигуряване, са тези, които дължат здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка върху не по-малко от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от Закона за бюджета на ДОО. За 2017 г. дължимата месечна сума е 18,40 лв. / 8%.върху 230 лв./
Лицата дължат здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО само в случаите, когато не подлежат на осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от закона.

Пример:
Безработно лице, регистрирано като търсещо работа, е без право на обезщетение. Лицето не получава никакви доходи и не е осигурено за сметка на държавния бюджет. Следва да внася здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
Максималният размер на месечния осигурителен доход, върху който могат да се внасят здравноосигурителните вноски за 2017 г. е 2600 лв.

Да, чл. 40, ал. 5… Те се споменават в примера: “Лицето не получава никакви доходи и не е осигурено за сметка на държавния бюджет. Следва да внася здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.” Това изглежда е опцията, което можете да изберете, за да направите справка в сайта на НАП каква е сумата, която дължите.

Ако човек не е юрист, може да се изгуби разбира се сред всички тези правни и административни формулировки. И като чете текста на ал. 5 от чл. 40, може въобще да не му хрумне, че тя била и за безработни без доходи… Ама нейсе.

Макар безработен и беден, може да сте мислещ човек. То няма как и да не мислите, какво друго Ви остава… И да вземе да Ви хрумне – нищо, че не сте юрист, че в този закон, за здравното осигуряване, Вас просто Ви няма. И, че освен, че когато сте бил болен, никой не се е интересувал, че нямате достъп до здравната система, ако искате да си върнете този достъп, системата гледа на Вас като на човек, който през цялото време, докато е бил безработен, е бил длъжен да й отчислява всеки месец вноски. Вие просто сте имал доходи, да му се не види, всеки месец сте имал, ама на, не сте коректен платец. Затова ако искате да се върнете в системата, трябва да си платите с лихвите за всеки месец, години назад.

“Системата НЕ ПРЕДВИЖДА да не съм имал доходи всеки месец, всяка година… – можете да се плеснете по челото. – И се държи така, сякаш съм имал достъп до нейните услуги, за което не съм си плащал навреме, въпреки че не съм ги ползвал въобще. А като ходих миналата година на лекар, нямаше вече как, много бях зле, и взех на заем, за да отида, си платих на свободни начала. Как иначе, като не съм здравноосигурен?”

Но това не се брои, че сте плащал за лекари на свободни начала, когато е нямало как да минете без лекар, и системата не е похарчила нищо за Вас. Длъжен сте й.

После пред погледа Ви може да попадне на опцията “Неосигурен член на семейството”.  

Има ли обаче кой да Ви осигури? Има ли някой член на Вашето семейство, който да плати не само неговата, но и Вашата здравна осигуровка?

Ако има, пращайте да го плаща вместо Вас. Системата е предвидила услужливо да натътрузва вноските, които не можете да платите, на Вашето семейство, в което и без това има безработен. 

А ако пък няма такъв, на когото да ги натътрузи, проблемът не е на системата. Пак си е Ваш…

Ако се отчаяте много и се хвърлите примерно под гумите на някой профучаващ лукзосен автомобил, с каквито са пълни българските улици, може пък и да дойде Бърза помощ, да не умрете веднага и системата да похарчи за Вас някой лев… Само в този случай. Иначе здравната система няма абсолютно нищо общо с Вашето здраве. Тя дори и на здравноосигурените им прави какви ли не мурафети, та на Вас ли, дето сте извън нея и не сте в състояние да й платите вноските за неизползвани услуги?

А тя, системата, иначе е предвидлива. Предвидила е и това, ако сте имал и давал под наем някакво жилище или стая през периода, за който не сте внасял здравни вноски, или ако някакви хонорари сте получавал за нещо, това да се отчете в сумата, които дължите на Здравната каса. Такива неща системата не би пропуснала. Не и тях.

“Длъжник съм на системата, нищо че съм имал достъп до нея – казвате си. – Нищо, че тя изобщо не се интересува дали ще умра без здравна помощ, като нямам пари. Ама, кой, по дяволите, я направи точно такава тази система?”

Разбира се тук можете да се сетите веднага за политици, законодатели, министри и пр. Още от първите години на прехода, та до наши дни. Нима всички те са като една Мария Антоанета, че и по-зле, и не могат да си дадат сметка колко бедни и поради това лишени от здравни помощ хора има в тази държава?

Какви са тия здравни реформи и закони, в които Вас просто Ви няма? И никога не Ви е имало. Какви са тия формуляри и декларации, и опции за проверка на дължими вноски, според които е съвсем нормално хем да сте или да сте бил безработен, хем да не сте имал доходи, хем да дължите вноски за тия несъществували доходи, с лихвите барабар?

Кой ги пише тия закони и подзаконови актове, в които Вас просто Ви няма? Или ако съществувате там по някакъв начин, то е само като длъжник. Може ли всички държавни чиновници, с техните регулярни заплати и бонуси, да не плащат сами своите здравни осигуровки, а да им ги плащат де факто работещите в частния сектор, с техните осигуровки, а такива бедни, изпаднали граждани, дето наистина нямат, да дължат здравни осигуровки за услуги, които не са ползвали, за години назад? 

Може, оказва се. И още как.

А кой е автор на тия текстове, в които Ви няма, освен като длъжник?

Ами може би някои от същите тези чиновници, които не си плащат сами вноските. Те ги пишат, поне като чернови. А политици, народни представители, министри и пр., после ги одобряват. Без проблем. Или пък си измислят примерно някои министри система за пръстови отпечатъци за здравноосигурени, която да глътне един куп пари, преди да я отменят.

Вие обаче не сте държавен чиновник или политик, къде ти… Нямате или не сте имал в последните години и работодател, който да дължи част от Вашите здрави вноски по определения в ал. 1 на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване начин. И Ви остава ал. 5 от същия член 40. Текстът на тази алинея 5 не звучи особено ясно, но за ал. 1 поне е сигурно, че не сте.

И така, правите проверка в сайта на НАП какви пари дължите за пет години назад за здравни осигуровки – ако се от тези, отдавна отпаднали от системата. Избирате “Минимален осигурителен доход”, без “Други осигурителни вноски”, за последните четири месеца на 2012 г., за всички месеци от 2013-та до 2016 г. и за първите осем месеца на 2017 г. Получава се сума от 1281 лв., от тях за лихви – 260 лв.

Т.е. тези 1281 лв. са най-малката сума, която се получава за пет години назад, от вноски и лихви на база минимален осигурителен доход. Сумата се начислява, впрочем, според конкретната дата, така че е важно и в кой конкретен ден ще бъде внесена тази сума в НАП, за да се разбере точният размер на лихвата.

Ако можете, внесете я. Какво са някакви си 1280 лв. за безработен, който не е имал или няма никакви постоянни доходи? Нищо не са. Това, че ги няма, просто не е предвидено. “Като няма хляб, да ядат пасти”, като нямат пари за минали здравни вноски, да се самолекуват или да мрат.

Честито!

 

* Целият текст на Закона за здравното осигуряване може да се види ТУК.

————————————————————————————————————————————————–

Бел. ред.: Горчиво-ироничният тон на този материал илюстрира абсурдите, допуснати в законодателни уредби и практики в българската здравна система. Не е късно тези законодателни уредби да бъдат променени, ако всички онези, от които зависи това – управляващи, депутати, министри, висши чиновници, си отворят очите за тези абсурди и за големите социални пропасти, издълбани в българското общество. Населението на България се стопява не само поради емиграцията, но и поради неадекватна здравна, социална и данъчна политика, която обрича част от това население на геноцид. В някои отношения най-бедната страна член на ЕС живее като че ли във “феодализъм”. Защото в България през ХХI век човек може да умре от глад или от липса на елементарна здравна грижа. Така, както си е европейски гражданин нали и България даже ще вземе да го председателства Европейския съюз, може да си умре като европейски поданик в средните векове.

4 коментара »

 • OIFVet said:

  Имам въпрос. Живея в САЩ от 1993-а година. Това означава ли, че ако реша да се завърна да живея в България, ще трябва да платя въпросните осигурителни вноски за пет години назад, въпреки че не съм живял в България през този период, и въпреки че съм бил осигурен тук?!

 • Анастасов said:

  Ако сте живял в чужбина и там сте бил осигурен е необходимо да донесете в България съответният документ доказващ, осигуряването ви там. Ако имате месеци без доказани здравни вноски, само за тях ще довнесете. По сега действащия закон българският гражданин където и да се намира е нужно да внася задължително здравно осигуряване, което отпада само ако е осигурен на друго място, като за целта носи от там документ. Ако веднъж са спрени правата ви, за да ги възстановите е нужно доказване назад на 60 поредни месеца здравно осигуряване на ваше име без значение къде е правено. Ако имате липсващи месеци, внасяте само за тях.

 • Анастасов said:

  В Гърция ако имате издаден социално осигурителен номер имате право на болнино лечение и обслужване за първите 15 дни, като животоспасяващите манипулации и процедурите извършени ако сте влезнали в болница през бърза помощ са НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ, без значение осигурен ли сте в момента или не.

 • Mariana said:

  “Различните данни пък сочат, че неосигурените у нас са между 400 000 и почти 1.4 млн. души, като цифрата варира според това дали са включени и хората, които от години са в чужбина.”

  http://www.segabg.com/article.php?id=878984

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.