Home » Archive

Articles Archive for 20 септември 2016

Авторски страници, политика »

[20 сеп. 2016 | No Comment | ]

Около 1 млрд. и 300 ще заминат в посока руските компании. Тези, които не спират да говорят в парламента, че сме най-бедните, най-бедните сме събрали 2 млрд. и 500 млн. да разплатим в посока Москва и Вашингтон само тази година. Това заяви премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание.
Правителството приема проектозакон, за да плати за “Белене”.

Избрано, политика »

[20 сеп. 2016 | No Comment | ]

Информационният лист съдържа информация за мотивите за провеждане на национален референдум, като информира детайлно за начините па гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.
Областните управители, кметовете и техните администрации ще бъдат ангажирани с осигуряването на публичност на информацията, свързана с произвеждането на референдума, вкл. чрез интернет страниците на администрациите, чрез поставяне на информацията на общодостъпни места и използването на др. канали за информиране.

Авторски страници, българи зад граница »

[20 сеп. 2016 | No Comment | ]

Българското училище “Св. св.Кирил и Методий” в Монреал има три филиала – BROSSARD – LAVAL – CDN. Училището е основано на 3 март 2002 г. и работи по учебни програми и материали, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Издава дипломи, които се признават в България. Разполага с квалифицирани учители, оборудвани класни стаи и специализирана учебна база.

Авторски страници »

[20 сеп. 2016 | No Comment | ]

1. В началото бе „Kойто суче, той ще сполучи“ – перифраза на „Koйто учи, той ще сполучи“.
2. „Напред! Науката е слънце, което във душите грей!“ (Стоян Михайловски) – не само на 24 май, а непрекъснато, през целия живот (CME – Continuing Medical Education; LEE – Live Educational Events; LLP – Laboratory, Library, Pub; also Lifelong Learning Program).
3. Знание и асоциативно мислене, не информация и репродукция, са основната цел на образованието.
4. Да учиш, без да мислиш, е безполезно. Да мислиш, без да учиш, е опасно (Конфуций).