2024-03-02

Ден: 04.09.2016

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие...