Home » Archive

Articles Archive for 4 септември 2016

Авторски страници »

[4 сеп. 2016 | No Comment | ]

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие и са преследвани от ДС. Преследвачите и преследваните са двете страни на един и същи процес, поради което борбата на преследваните срещу комунистическата система и последвалите репресии върху същите, безспорно представлява публичен интерес. Иначе изнасянето само на половината истина е началото на манипулацията. Поради тази причина фактът на репресия също би следвало да се обявява.
В съхраняваният от Комисията по досиетата архив се намират и следствените дела, водени от ДС, така и съдебни дела, по които в резултат на нейната дейност са произнесени осъдителни присъди. Чрез засичане на информацията между отделните фондове би могло да се изясни дали част от вербованите от ДС лица не са били преди това преследвани от същата, т.е. ще могат да се разграничават доброволния и насилствения подход при вербуването на сътрудници на някогашните комунистически репресивни органи, а не жертви и престъпници да бъдат поставяни под общ знаменател.

Авторски страници, литература »

[4 сеп. 2016 | No Comment | ]

Луната осветяваше бледото лице на турчина като с прожектор. Големите му сини очи гледаха ужасено ту щика, ту голобрадото българче… Тресеше се и не можеше да отговори.
— Сен геледжексин Йени кьойя, Троян кааза …(Ще дойдеш в Ново село, Троянска околия)! Манастирде докуз мум якъджаксън саа олан инсанлара (Ще запалиш в манастира девет свещи за живите)!
— Евет, евет (Да, да)! – продължаваше да се тресе, но успя да каже турчинът.
— Сойле „Йемин ет Аллаха” (Кажи „Заклевам се в Аллах!”)! – настоя Дончо.
— Йемин ет Аллаха! — повтори турчинът и заплака.
Дончо вдигна пушката и започна да забива щика около главата му. Не беше на себе си. Забиваше и крещеше:
— Девет свещи за живите, девет свещи за живите, девет свещи…