Home » Авторски страници, българи зад граница

БУ “Джон Атанасов”: Традиция и модерност в обучението по български език

2014.02.04 Няма коментари
Spread the love

Ваня Налбантова,

преподавател по Български език и литература,

Българско училище „Джон Атанасов” – Чикаго

.

Днес, в света на модерните технологии, става ключова тезата за осъвременяване и модернизиране на обучението като процес, в частност по български език. Реализирането на тази теза предполага многообразие на дидактически похвати, методически способности на учителя, технически възможности на съответните центрове, предлагащи езикова грамотност.

Налага се мнението, че успешното образование все повече зависи от осъвременяване на образователните концепции, чрез обвързване с информационните и комуникационни технологии. Познати платформи, базирани на този нов принцип, са: кооперативно учене (cooperative learning), колаборативното учене (collaborative learning), електронното учене (e-learning). Основна характеристика на тези модели е стремежът да се постигане автономия, която е от първостепенно значение за онези ученици, отдалечени от центровете за преподаване на български език.

Затова вниманието на специалистите днес е насочено към преосмисляне теориите за преподаване и тяхното съвременно приложение в обучението по роден език. Основната цел е достъпно обучение, предлагано в правилно избрана форма, така че обучаемият да стои мотивиран, да бъде включен в колектив, с който да работи и да комуникира, независимо къде се намира. Информационните продукти дават нови пространства на класната стая и правят обучението по роден език достъпно за всички български ученици по света.

За да се постигне успешно реализиране на такава задача, неминуемо е преразглеждането на отношението между традиция и модерност в образованието. Въпросът е с какво новото би обогатило традицията  и допринесло за осъвременено обучение по български език, с което  да се увеличат постиженията.

Типове модели на обучение по български език

Модели с ограничена интерактивност

Модели със засилена интерактивност

Роли на учителя по български език

Единствен източник на информация за книжовния български език, за правилни и уместни словоупотреби; учителят посочва кои други източници да се използват речници, учебници.

Източници на информация са интернет, хартиени и дигитални ресурси на разположение на ученика.

Учителят е консултант, помощник и съветник, окуражава, стимулира интереса и желанието да се изучава български език.

   

 

 

 

 

 

 

 

 .

Интегрирането на традиционно и модерно преподаване днес е методически важно и възможно. В обучението по български език има своето място както класическият тип урок (материалът е поднесен под форма на беседа, базирана на езиковата единица в учебника по български език), така и по-новият, със засилена Интерактивност (базиран на взаимовръзка между индивид, колектив и машина). Основна цел на колаборативното обучение е груповата работа, разглеждането на новата езикова единица по забавен начин, който да ангажира и повишава интереса на ученика към проблема. Знанията се конструират прогресивно, групата е източник на информация, мотивиращ агент, средство за взаимопомощ.

.

Дидактически упражнения по граматика и четене, включвани в часовете на четвъртокласници от училище „Джон Атанасов”

1

Преподавателят е инструктор, прави въведение в темата, задава правилата на задачите, които са от игрови характер, управлява екипите в процеса, окуражава учениците да използват компютърните технологии за изграждане на своите проекти.

.

Часове за формиране на комуникативно-речеви умения в 4-ти клас. Тема на проект: „Моят любим герой”. Първото представяне пред публика е съпроводено с изработени от учениците power-point презентации, табла и костюми.

2

Новите реалности на интегриране на технологиите в образованието водят до сложна система от зависимости, както по отношение на общуването “обучаван – обучаем”, така и в осъществяването на контакта “човек – машина”.

Съвременният преподавател трябва да има познания в три основни области: информационни технологии, дизайн на образователни програми, познания по предмета на обучение. Трудно е един човек да е експерт и в трите области. Често конкретни дейности и ресурси са създавани от самите учители, но комплексният дизайн на модул изисква експертност, не непременно присъща на преподавателя. Важно решение е дали и кога преподавателят да възприеме ролята на дизайнер и до каква степен, както и на кои етапи е по-подходящо дизайнът да се осъществи колаборативно.

.

Урок „Публично изказване”: Четвъртокласници представят свои проекти пред съученици от втори и трети клас. Успешното представилите се получават сeртификат.

3

Сред многообразието от образователни технологии, които са на разположение днес, изниква въпросът за избора на преподавателя – какво методическо решение да вземе и как да оцени последиците от приложението на това решение. Този вид умения се оказват основни за качеството на обучението по български език зад граница. От такава гледна точка е по-точно да се говори за умения, да се взема методическо решение, отколкото за методическо творчество. Като нова информационна реалност, учебната среда, включваща компютърни технологии, създава условия за използване на електронна поща, на нюзгрупи, форуми при проектно ориентирано обучение, междупредметна работа с учителя, координация на работата между учениците, обсъждане и редактиране на текстовете в нюзгрупите, търсене на информация в интернет и т.н.

Интегрирането на информационни и комуникационни технологии разширява възможностите за организиране на педагогическо взаимодействие, независимо от времето, пространството, броя на участниците в него, предмета на педагогическо общуване.

Съвременните изследвания показват, че новите технологии значително подобряват академичните постижения, учениците учат с желание и по-бързо усвояват учебното съдържание. Интерактивната мултимедия притежава силата да мотивира и създава условия за активиране на участниците в образователния процес, което е изключително важно за учениците, живеещи в чуждоезикова среда.

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.