Home » Избрано

Още по случая “Томови-Калмир”. Битка за родителски права

2013.09.08 Няма коментари
Spread the love

“Моят бивш съпруг Петер Калмир фалшифицира незаконово и прилага невалидна и анулирана шведска документация, заблуждавайки съдилищата в Швеция с нея”, пише Марийка Томова, за чийто случай и за чиито три деца – Мими, Розита и Румен Томови-Калмир – Еврочикаго е публикувало информация и преди. ж. тук.)Ако сте набит от бивш съпруг и лекарите му – познати, и сте емигрант, а отсрещната страна подкупва и фалшифицира – нямате особени шансове да сте майка в Швеция. Системата обслужва престъпниците на власт, но не и съдебните ви решения. Системата покровителства престъпниците – силни на деня. Правната и социална система в Бухюслен, в Швеция, се намира в хаос, анархия и колапс, що касае третирането на смесени бракове и на емигранти в малкото расистко градче Удевалла и в неговата расистка община.” – казва още Марийка Томова в сайта Istinata.ucoz.ru.

По молба на г-жа Томова препубликуваме от този сайт още информация по случая “Томови-Калмир”. Според  цитирана там лична кореспонденция, бащата Петер на трите деца с двойно гражданство, българско и шведско, Мими, Розита и Румен, “е конфискувал целите родителски права” над тях и прави всичко възможно да ги раздели напълно с майка им.

————————————————————————–

Марийка Томова: Моят бивш съпруг Петер Калмир фалшифицира незаконово и прилага невалидна и анулирана шведска документация, заблуждавайки съдилищата в Швеция с нея ( Istinata.ucoz.ru )

07.09.2013. Om Du är slagen av ex-make och av hans läkarkontakter, emmigrant, emedan den andra sidan mutar och falsificerar – då har Du jo inga chanser alls att få vara en mor i Sverige. Glöm bort ditt mödrarskap. Systemmet betjännar dem kriminella vid makt! Men ej domsluten! Systemmet gynnar dem kriminella-dagens starkaste.Det juridiska och sociala systemmet i Bohuslän, Sverige befinner sig i kaos, anarhi och kollaps angående behandlingen utav blandäktenskap och av emmigranter i den lilla rasistiska staden Uddevalla, samt på dess rasistiska kommun.

07.09.2013. Ако сте набит от бивш съпруг и лекарите му – познати, емигрант, а отсрещната страна подкупва и фалшифицира – нямате особени шансове да сте майка в Швеция. Системата обслужва престъпниците на власт, но не и съдебните ви решения. Системата покровителства престъпниците – силни на деня. Правната и социална система в Бухюслен, в Швеция, се намира в хаос, анархия и колапс, що касае третирането на смесени бракове и на емигранти в малкото расистко градче Удевала и в неговата расистка община.

Den födda i Bulgarien flerbarnsmamman Mariyka K. Tomova berättar inför www.istinata.ucoz.ru:
/Родената в България многодетна майка Марийка К. Томова разказва следното:

Jag fick nu i augusti 2013 ett brev från min ex-makens Peter Kallmyrs vän T. Benjaminsson i vilket T. Benjaminsson upplyser mig om följande missförhållanden och sjukliga och kriminella avsikter hos P. Kallmyr, citerar T. Benjaminssons brev:
Получих сега през м. август 2013 г. едно писмо от приятеля на моя бивш съпруг Петер Калмир – от Т. Бенжаминсон, в което Т. Бенжаминсон ме уведомява за следните злополучни факти и за болните и криминални амбиции на П. Калмир, цитирам Т. Бенжаминсон от писмото му:

Maria – jag har bland mycket annat fått reda på, att Peter tack vare de förekommande Medicinska Utlåtanden & Intyg som olika Läkare & Psykiatriker som Du träffat, har skrivit ang Dig och Din situation, via Länsrätten tillskansat sig själv Hela Vårdnaden av Era tre gemensamma Barn, och att han tänker satsa ALLT på att till varje pris motarbeta att Dina Barn skulle få träffa Dig eller över huvud taget besöka Dig.

Мария, между другото научих, че Петер, благодарение на случили се медицински изказвания и свидетелства от различни лекари и психиатри, които си срещала, е писал за теб и за твоята ситуация, посредством Окръжния съд си е конфискувал целите Родителски права над вашите три общи деца, и че той смята да вложи ВСИЧКО, за да саботира на всяка цена възможността децата ти да те срещнат или изобщо да те посетят.

– men Maria – Du kan vara lugn på en punkt vad det gäller Dina Barn – ty saken är den, att när De har uppnått Myndighetsåldern (Aderton år), så kan inte Peter längre via några som helst Juridiska medel stoppa eller hindra Barnen från att utifrån sin egen Fria Vilja söka upp Dig eller träffa Dig – Detta faktum kan inte Peter komma ifrån eller negligera – men – Han kan, och – enligt vad jag har hört – göra ALLT som står i hans makt att söka Stoppa dem (Barnen alltså) från att resa ned till Bulgarien för att träffa Dig – det är detta som är det stora problemet i den här soppan – Ingen kan utan vidare förhandla med Peter utom så klart möjligen Svenska Sociala och Polisiära Myndigheter…
– но Мария – ти можеш да си спокойна за една точка, що се касае децата ти – защото нещата са такива, че когато те навършат пълнолетие (18 години), то Петер няма да може повече по никакви юридически начини да спира, или да попречи на децата по свое собствено желание да те потърсят или да те срещат – от Този факт Петер не може да избяга или да го неглижира – но – той може, и – каквото съм чул – да стори ВСИЧКО възможно, което е по силите му, да се опита да ги спре (децата, следователно) да не пътуват до България, за да те срещат – това е големият проблем в цялата каша. – Никой обаче не може да преговаря с Петер, освен, разбира се Шведските Социални или Полицейски Учреждения…

Mariyka Tomova har den 06.09.2013 besvarat T. Benjaminssons brev med följande, vi citerar hennes svar bokstavligen:
Марийка Томова е отговорила на 6-ти септември 2013 г. на писмото на Т. Бенжаминсон, по следния начин, цитираме отговора й дословно:

Re:Sv: Hejsan Maria – Tack för Videklippet!
Hej igen Th.
Angående Din upplysning om Peter Kallmyrs senaste brott mot mig.

Det är inget nytt, Peter Kallmyr är en brottslig person och hålligt på med brott sedan bröllopsdagen mot mig.
Отг: Отг: Здравей Мария – Благодаря за видеоклипа
Здравей отново Т.
Относно твоето уведомление за последното престъпление на Петер Каллмир против мен.
Това не е нищо ново, Петер Каллмир е едно криминално проявено лице и се занимава с престъпления от деня на сватбата срещу мен до днес.

Han har falsificerat många papper, har haft egna stämplar och stämplat vad och hur han vill, manipulerat i text på samma sätt som tjänstmanakvinnan Marie Wihlborg på Försäkringskassan i Malmö manipulerade i juridisk text för att låta mig leva på “noll” kronor i flera år i Malmö och stjäla min sjukpension. Det är väl svensk specialitet och kultur kanske att tjänstefolk och svenska makar får göra så mot utlandsfödda individer.

Той е фалшифицирал много документи, притежаваше собствени печати и си подпечатваше каквото и както си желаеше, манипулирал е текстове по същия начин, както чиновничката Мари Виилброй в Държавно-Застрахователната Каса в Малмьо манипулираше юридически текстове, за да ме остави да живея от “нула” крони няколко години в Малмьо, за да ми открадне болничната пенсия. Това е шведски специалитет и култура може би, шведските чиновници и съпрузи да вършат това против родените в чужбина лица.

Jag behöver Din hjälp dock, eftersom jag av din upplysning av din föregående brev till mig fattat att du har kontakt med din kompis från barndom och vän Peter Kallmyr. Kan Du vara snäll och meddela din vän Peter Kallmyr följande.
Но аз все пак се нуждая от помощта ти, тъй като от уведомлението ти от предишното ти писмо до мен разбрах, че си в контакт с твоя приятел от детинство Петер Каллмир.

Eftersom jag egenhändigt på min postadress fått besked fr. Avdelning 67, där deras chef och en nämnd därifrån upplyser att de suttit på möte, och fattat där beslut att ej uppge mina papper till någon utomstående, så det som Peter gör att FALSKTPRODUCERA dokument därifrån är en kriminell och olaglig verksamhet.
Тъй като аз лично на моя пощенски адрес получих отговора от Отделение 67, в който техният шеф и тамошен съвет ми съобщават, че са свикали среща, на която са взели решение да не издават моите документи на никое външно лице, тогава означава, че Петер ПРОДУЦИРА ФАЛШИВИ документи от там – което е една престъпна и незаконова дейност.

Dessutom har deras avdelningschef den 14 september 2007 gett mig min frihet och fattat skriftligen beslut att jag skall frisläppas, genom att be mig om ursäkt om MISSFÖRSTÅNDET MED DEM OBETRODDA AV DR LUNDBERG MASKARNA,
Освен това техният шеф на отделение ми даде на 14 септември 2007 г. свободата и взе писмено решение да бъда освободена, като ме помоли за извинение за НЕДОРАЗУМЕНИЕТО С НЕПОВЯРВАНИТЕ ОТ ДОКТОР ЛУНДБЕРЙ ЧЕРВЕИ,

alltså att jag blev felaktigen tvångsomhändertagen.
Dessutom så har jag redan uppvisat inför rätten i Montana, Bulgarien 2011 2 brev från denne avdelningschef och hans efterträdare att jag är ej mentalt sjuk och att beslut om min frisläppning finns och allt annat är utanför lag och ordning.
следователно на мен ми бяха отнели свободата и бях поставена под принуда по погрешка.
Освен това, вече съм показала пред Районния съд в гр. Монтана, България, през 2011 година – 2 писма от този шеф на отделението и от неговата заместничка, че не съм ментално болна и че решение за осбождаването ми съществува и че всичко друго е извън закона и реда.

Dessutom så har dr Borota lovat mig den 14 sept 2007 inför VITTNEN att ANNULERA såväl dr J. Lundbergs VÅRDINTYG som alla andra papper på sin avdelning, vilka borde ha annulerats idag efter hans löften.
Освен това доктор Борота ми обеща на 14 септ. 2007 г. пред СВИДЕТЕЛИ да АНУЛИРА както “Документа за принудително задържане” на д-р Ю. Лундберй, така и всичките други документи в отделението си, които би трябвало да са анулирани днес според неговото обещание.

Såledess det som Peter Kallmyr gö, förutom att det är olagligt, är dessutom vilselsedande gentemot Länsrätten eller gentemot dessa myndigheter i Sverige vilka han håller på att ljuga mot via denna falska dokumenttionsspridning. Det är straffbart och jag kommer att stämma honom göra denna olagliga verksamhet.
Следователно това, което Петер Каллмир върши, освен че е незаконово, е и заблудително по отношение на Окръжните съдилища или по отношение на тези учреждения в Швеция, пред които той се занимава да ги лъже, посредством разпространението на тази фалшива документация. Това е наказуемо и аз ще го съдя за тази незаконова негова дейност.

Kan Du be Peter att följa domslut i civilmålnr 70463 fr. 07.11.2011 fr. Distriktsdomstolen i Montana Bulgarien med distriktsdomstolens domare Herr Zvetan Kollevs DOMSLUT, och dess “Regime för personliga kontakter” mellan mor och barn, enligt vilka barnen bör möta mig varje 2-a och 4-e lördagen i veckan fr. kl. 08.00 till kll. 20.00 och tiden mellan Juhl och Nyår, samt 1 kaländermånad varje sommar på min fasta bosättningsadress i Bulgarien.
Можеш ли да помолиш Петер да последва Съдебното решение в гражданско дело 70463 от 2011 година, влязло в сила на 07.11.2011 г. в Районния съд в гр. Монтана, България – Решението от районния съдия г-н Цветан Колев, и неговия “Режим за лични контакти” между майка и деца, според които децата би трябвало да ме срещат всяка втора и четвърта събота в седмицата от 08.00 часа до 20.00 часа, както и в периода между Коледа и Нова година, както и през 1 календарен месец всяко лято на моя постоянния ми адрес по местоживеенето ми в България.

Peter Kallmyr har sedan 2011 brutit mot detta domstol och “Regime för personliga kontatker”, vilka är OBLIGATORISKA FÖR HONOM ATT FÖLJA!
Jag har alltså inte träffat p g a att Peter Kallmyr bryter mot domslut mina barn sedan 2011. Jag har den juridiska rätten att stämma honom för att han bryter mot domslut. Och enligt bulgariska lagstiftningen och juridiska praxis så bör han betala hundra tusentals kronor i böter för att inte följa den obligatoriska “Regim för personliga kontakter”.
Петер Каллмир, обаче, от 2011 г. насам, нарушава съда и “Режима за лични контакти”, които обаче са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА НЕГО И ТОЙ БИ ТРЯБВАЛО ДА ГИ СЛЕДВА!
Следователно, заради факта, че Петер Каллмир нарушава съдебното решение, аз не съм се срещала с децата си от 2011 г. насам! А аз притежавам юридическото право да го съдя, защото той нарушава съдебното решение. И според българското законодателство и юридическа практика той трябва да плати хиляди крони като санкции, защото не следва задължителния “Режим за лични контакти”.

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.