Home » Archive

Articles Archive for 15 юли 2013

Авторски страници »

[15 юли 2013 | No Comment | ]

Публикацията съдържа Запитване до финансовия министър, председателя на БАН, изпълнителния директор на Българската стопанска камера, Института за икономически изследвания, КТ “Подкрепа” и други адресати, в което става дума за финансовата политика на страната и за изпълнението на приходите от консолидираната фискална програма на Р. България.
В запитването се казва, че “е важно да бъде информирано обществото, че е заложено в бюджета на Република България като „стандарт” събираемостта от ДДС и АКЦИЗ да бъде около 50% . От друга страна, представлява интерес – защо (от дълго време насам) приходите от МИТА в бюджета на държавата да са в рамка под 1%, като същевременно обществото ни отчита заобиколеност от стоки с НЕвропейски произход. За същите не става ясно под какъв митнически режим са внесени.”