Home » Archive

Articles Archive for 24 май 2012

Авторски страници »

[24 май 2012 | No Comment | ]

Нека духът на Просветата, Знанието и Културата, въплътени в буквите, завещани ни от светите Кирил и Методий и техните ученици, никога не ни изоставя.
Нека никога не се прекъсва нишката, заплетена в Азбучните молитви и старите ръкописи; в школите на Климент и на Наум, на Евтимий Търновски и на Киприан; в монашеската тетрадка на Паисий, наречена История, която научи толкова поколения да не се срамуват от своя род и език.

45 »

[24 май 2012 | No Comment | ]

var pfHeaderTagline = ’12/05/24′;
var pfdisableClickToDel = 0;
var pfHideImages = 0;
var pfImageDisplayStyle = ‘center’;
var pfDisablePDF = 0;
var pfDisableEmail = 0;
var pfDisablePrint = 0;
var pfCustomCSS = ”;
var pfBtVersion=’1′;
(function(){var js, pf;pf = document.createElement(‘script’);
pf.type = ‘text/javascript’;
if(‘https:’ == document.location.protocol)
{js=’https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js’}
else
{js=’http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js’}
pf.src=js;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(pf)})();

var pfHeaderTagline = ’12/05/24′;
var pfdisableClickToDel = 0;
var pfHideImages = 0;
var pfImageDisplayStyle = ‘center’;
var pfDisablePDF = 0;
var pfDisableEmail = 0;
var pfDisablePrint = 0;
var pfCustomCSS = ”;
var pfBtVersion=’1′;
(function(){var js, pf;pf = document.createElement(‘script’);
pf.type = ‘text/javascript’;
if(‘https:’ == document.location.protocol)
{js=’https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js’}
else
{js=’http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js’}
pf.src=js;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(pf)})();