Home » Авторски страници

198 метода за мирни акции по Джин Шарп

2012.04.08 Един коментар
Spread the love

Автор: Валентин Василев

 

През последните 10-20 години се смени властта в десетки тоталитарни, авторитарни, недемократични държави.  Навсякъде “промяната” протече поне на първия етап “ненасилствено”, по мирен начин. Всички тук помним 10-ти ноември в България. Мнозинството от нас по един или друг начин взеха някакво участие в нея. Помним отварянето на границата на Унгария и падането на Берлинската стена. Наблюдавахме с интерес революцията в Грузия, Оранжевата революция в Украйна, пълния с оранжеви знамена Майдан и Кресчатик.  Наблюдава ме с интерес случващото се в Арабския свят. “Арабската пролет” започна в Тунис, последвана от такива в Египет, Алжир, Йемен, Бахрейн, Либия и Йордания. Протести имаше в Мавритания, Саудитска Арабия, Оман, Судан, Сирия (където продължават), Ирак, Кувейт, Мароко и др. И не само там. Случващото се в Русия след изборите, в Беларус сякаш върви по един сценарий, използват се едни и същи методи. “Цветни”, “кадифени”, “нежни” революции като падащо домино обиколиха и обикалят планетата.

Който се е занимавал професионално с история ще каже, че голяма част от методите са познати. Не е необходимо да се ходи далеч, дори тук преди 1944 г. имаме пример: прерастването на стачката в железниците в общонационална 1919 г. Какво обаче се случи след 1944 г. – наложена беше диктатура на пролетариата. На насилието беше отговорено с насилие. Не навсякъде обаче е така – мирните протести на Ганди го доказват. И все пак има ли общи черти  политическата технология на промените, извършени през последните две десетилетия. Какви са методите, способите,  които се използват. Могат ли да бъдат систематизирани.

Бърз преглед в интернет ни довежда до името на Джин Шарп  (Gene Sharp) и неговата книга  “От диктатура към демокрация” «From Dictatorship to Democracy».  Шарп получава магистърска степен в университета в щата Охайо. Девет месеца лежи в затвора за гражданско неподчинение на повиквателна за армията. Защитава докторска степен (PhD) в Оксфорд. Има 30 години изследователска дейност в областта на международните отношения в Харвардския университет. През 1983 г. основава института „Алберт Айнщайн” – неправителствена организация, занимаваща се с мирните методи на действие при конфликти в цял свят. Събрал е и е описал подробно методите на мирна борба и някои техни взаимодействия. Книгата е написана за прехода от диктатура, но това съвсем не означава, че не може да бъде използвана за борба във всяка, дори и демократична страна.

 “198 метода за мирни акции” (“198 Methods of Nonviolent Action”) МЕТОДИ НА МИРЕН ПРОТЕСТ И УБЕЖДАВАНЕ

Официални изявления
1. Ораторство (Публични изяви, прояви участия)
2. Писма за несъгласие/протест или подкрепа
3. Декларации от организации и учреждения/агенции
4. Публични изявления, подписани от известни личности (отворени писма)
5. Декларация за таксите и намерението
6. Групови или масови петиции

Общуване/Комуникация с по-широка аудитория
7. Лозунги, карикатури и символи
8. Знамена, плакати, банери, постери и визуални помощни средства
9. Листовки, памфлети, брошури и книги
10. Вестници и списания
11. Магнетофонни ленти, записи, СD, радио, телевизия
12. Надписи във въздуха (самолет) и на земята (обработка на почвата, засаждане на растения, камъни)

Групови акции
13. Депутации
14. Сатирични награди
15. Лобизъм
16. Протести (стачки, пикет)
17. Псевдо (фалшиви) избори

Символични публични действия
18. Веене на знамена и носене на предмети със символни цветове
19. Носенето на символи
20. Молитви, богослужения и поклонения
21. Предаване/подаряване  на символни обекти
22. Разсъбличане в знак на протест
23. Унищожаване на собствени имоти
24. Символично запалване  на светлините (факли, фенери, свещи)
25. Поставяне на портрети
26. Рисуване в знак на протест
27. Поставяне на нови знаци и имена на улици
28. Символични звуци
29. Символично “разработване” на земя (символична оран)
30. Груби жестове

Натиск върху отделни  хора
31. “Преследване по петите” на официални/длъжностни лица
32. Осмиване на длъжностни лица
33. “Побратимяване” с войници
34. Бдения  (“вахти, часови”)

Театър и музика
35. Хумористични пародии
36. Театрални пиеси и музикални творби
37. Пеене

Шествия
38. Манифестации, маршове
39. Паради
40. Религиозните шествия/процесии
41. Поклонения
42. Автомобилни шествия, автоколони

Възпоменания (възпоминание на мъртвите)
43. Политически траур
44. Символични погребения
45. Демонстративни погребения
46. Поклонения на мемориални места (гробища, могили)

Публични срещи/събрания
47. Събрания за протест или подкрепа
48. Протестни митинги
49. Замаскирани протестни митинги/срещи на протест
50. Семинари

Напускания и откази
51. Демонстративно напускане
52. Мълчание
53. Отказ от почести
54. Обръщане на гръб

МЕТОДИ НА ОТКАЗ ОТ СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Остракизъм (Заклеймяване/отлъчване) на физическите лица
55. Социален бойкот
56. Селективен социална бойкот
57. Неизпълнение на съпружеските задължения (по Лисистрата /отказ от сексуално общуване)
58. Отказ от общуване
59. Прекратяване на религиозни служби

Отказ от участие в обществени мероприятия, събития, обичаи, както и труд
60. Прекратяване на социалните и спортни дейности
61. Бойкот на обществени събития
62. Студентските стачки
63. Обществено неподчинение
64. Временно преустановяване на членството в обществени организации

Игнориране на социалната система
65. Отказ за излизане от дома
66. Пълен личен отказ от сътрудничество
67. Бягство на работниците
68. Криене в убежища/скривалища
69. Колективно напускане на местоживеенето
70. Емиграция в знак на протест (“хиджрат”)

МЕТОДИ НА ОТКАЗ НА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО:
(1) ИКОНОМИЧЕСКИ бойкоти

Акции на потребителите
71. Бойкот на потребителите
72. Неизползване на бойкотирани стоките (бойкот на определени видове стоки)
73. Политика на аскетизъм (строги икономии)
74. Неизплащане  на наеми (аренди)
75. Отказ да се наема (отказ от арендоване)
76. Общонационален потребителски бойкот
77. Международен потребителски бойкот

Акции на работниците и производителите
78. Бойкот на работниците
79. Бойкот на производителите

Акции на посредниците
80. Бойкот на доставчици и посредници

Акции на собствениците и мениджърите
81. Бойкот на търговците
82. Отказ за отдаване под наем или продажба на имущество
83. Локаут (блокиране/спиране на производство от собственика)
84. Отказ на индустриалната помощ
85. Обща стачка на търговците

Акции на финансовите посредници и собственици/акционери на финансови ресурси
86. Изтегляне на банковите депозити
87. Неплащане на такси, мита и оценки
88. Отказ от плащане на дългове или лихви
89. Утежняване на фондови средства и кредити
90. Неизплащане (отказ от плащане) на данъци
91. Отказ от получаване на заплати

Действия на правителството
92. Вътрешен ембарго
93. “Черни списъци” на търговците
94. Международно ембарго на доставчици
95. Международно ембарго на купувачи
96. Международно търговско ембарго

МЕТОДИ НА ОТКАЗ ОТ ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО:
(2) стачка

Символични стачки
97. Стачки (Strike) на протест
98. Бързо спешно напускане (“стачки  мълнии”)

Селскостопанска стачка
99. Селски стачки
100. Стачките на работниците в селското стопанство

Стачки на специални/особени групи
101. Отказ на принудителния труд
102. Стачки на затворници
103. Стачки на занаятчии
104. Професионални стачка

Обикновени индустриални/промишлени стачки
105. Стачки на елитите
106. Промишлени стачки
107. Стачки в знак на  солидарност/подкрепа

Ограничени стачки
108. Частична стачка
109. “Щафетна” (селективна, поредна) стачка
110. Намаляване на производителността/темповете на работа
111. Забавяне, протакане на работата “стриктно/строго в съответствие с инструкциите”
112. Отсъствия по “болест”
113. Стачка чрез уволняване/напускане
114. Ограничена стачка
115. Избирателна стачка

Стачки в няколко отрасъла едновременно
116. Разширяваща се/ разрастваща се стачка
117. Обща/всеобща стачка
Комбинацията от стачки и икономически затваряния на предприятия
118. Прекратяване на работа и на търговията  (“hartal”)
119. Прекратяване на цялата икономическа дейност

МЕТОДИ на ОТКАЗ ОТ ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Отказ от подкрепа на властта
120. Отказ от лоялност към властта
121. Отказ от обществена подкрепа
122. Литература и изказвания, призоваващи към съпротива

Отказ на гражданите да си сътрудничат с правителството
123. Бойкот на законодателните органи
124. Бойкот на изборите
125. Бойкот на работа в държавните учреждения и заемане на държавни длъжности
126. Бойкот на държавните ведомства, агенциите и други органи
127. Напускане на държавните образователни институции
128. Бойкот на подкрепяните от правителството организации
129. Отказ от съдействие на силите на реда
130. Премахване на знаците на собственост и на улици
131. Отказ от приемане на назначението на официални лица
132. Отказ за разпускане на съществуващите институции

Алтернативата на гражданското подчинение
133. Неохотно (с нежелание) или бавно спазване и подчинение
134. Неподчинение в отсъствието на пряк надзор
135. Народно неподчинение
136. Прикрито неподчинение
137. Отказ на изпълнение на заповед за разпръскване на събрания или митинги
138. Седящи стачки
139. Отказ от задължителна военна служба/мобилизация и депортиране
140. Скриване, бягство и фалшиви документи
141. Гражданското неподчинение на “несправедливите” закони

Акции на държавни служители
142. Селективна отказ на помощ на представители на правителството
143. Блокиране на предаването на команди и информация
144. Задържане и възпрепятстване на работата на институциите
145. Пълно отхвърляне на административното сътрудничество
146. Отказ от съдебно сътрудничество
147. Умишлена неефективност и селективен отказ от сътрудничество с изпълнителната власт
148. Бунт/метеж

Вътрешни действия на правителството
149. Псевдолегални (правни) увъртания и забавяния
150. Липса на сътрудничество от страна на малките държавни агенции

Международни акции на държавите и правителствата
151. Промени в дипломатически и други мисии
152. Забавяне и отмяна на дипломатически събития и мероприятия
153. Въздържание от дипломатическо признаване
154. Влошаване на дипломатически отношения
155. Оттегляне от международни организации
156. Отказ от членство в международни организации
157. Изключване от международни организации

МЕТОДИ НА НЕНАСИЛСТВЕНА НАМЕСА
Психологическа интервенция
158. Потапяне във властта на стихията (самозапалване, удавяне и др.)
159. Гладна стачка
а) гладът като морален натиск
б) гладна стачка
в) гладна стачка в духа на “сатияграха” (упоритост в истината, стремеж към истината)
160. “Обърнат Съд”/Съд наопаки  (използване на подсъдимите като обвинители на  прокурорите)
161. Мирно психологическо изтощаване на опонента

Физическа намеса
162. Демонстративно седене
163. Демонстративно стоете
164. Отказ от напускане на транспорта
165. Използването на сегрегирани плажове (места, кафенета) при расова сегрегация
166. Разхождане (маршируване) на място
167. Молитви в сегрегирани църкви
168. Мирни манифестации, настояващи за предаване на собствеността
169. Мирни въздушни полети в райони, контролирани от опонента/противника
170. Мирно влизане в зони с ограничен достъп (пресичане на забранителни линии)
171. Мирно пресичане/съпротива на насилие или други действия на противника с помощта на собственото тяло (психологическо въздействие)
172. Мирно (ненасилствено) блокиране с помощта на собственото тяло (физическо въздействие)
173. Мирна (ненасилствена) окупация

Социална интервенция
174. Създаване на нови социални модели
175. Претоварване на помещения/съоръжения
176. Блокиране на пътища
177. Безкрайни речи
178. Самодейни представления на улиците
179. Алтернативни социални институции
180. Алтернативни комуникационни системи

Икономическа намеса
181. Обратна стачка
182. Оставане на работното място след края на работния ден (италианска стачка)
183. Мирно (ненасилствено) завземане на земя
184. Снемане на блокади
185. Политически мотивирано производство на фалшиви пари
186. Предупредително масово изкупуване на стратегически важни стоки
187. Заграбване на ценности
188. Дъмпинг
189. Селективен избирателен патронаж над бизнеса и институциите
190. Алтернативни пазари
191. Алтернативни транспортни системи
192. Алтернативни икономически институции

Политическа намеса
193. Претоварване на административните системи
194. Оповестяване самоличността на тайни агенти
195. Желание за затвор
196. Гражданско неподчинение “неутрални закони”
197. Работа без сътрудничеството
198. Двоен (дублиращ) суверенитет и създаването на паралелно правителство

One Comment »

 • Pesho said:

  The Methods of Nonviolent Action

  ​​​​​(from Gene Sharp, The Methods of Nonviolent Action, Boston 1973)

  THE METHODS OF NONVIOLENT PROTEST AND PERSUASION
  FORMAL STATEMENTS

  Public speeches
  Letters of opposition or support
  Declarations by organizations and institutions
  Signed public declarations
  Declarations of indictment and intention
  Group or mass petitions
  COMMUNICATIONS WITH A WIDER AUDIENCE

  Slogans, caricatures, and symbols
  Banners, posters, and displayed communications
  Leaflets, pamphlets, and books
  Newspapers and journals
  Records, radio, and television
  Skywriting and earthwriting
  GROUP REPRESENTATIONS

  Deputations
  Mock awards
  Group lobbying
  Picketing
  Mock elections
  SYMBOLIC PUBLIC ACTS

  Displays of flags and symbolic colours
  Wearing of symbols
  Prayer and worship
  Delivering symbolic objects
  Protest disrobings
  Destruction of own property
  Symbolic lights
  Displays of portraits
  Paint as protest
  New signs and names
  Symbolic sounds
  Symbolic reclamations
  Rude gestures
  PRESSURES ON INDIVIDUALS

  “Haunting” officials
  Taunting officials
  Fraternization
  Vigils
  DRAMA AND MUSIC

  Humourous skits and pranks
  Performances of plays and music
  Singing
  PROCESSIONS

  Marches
  Parades
  Religious processions
  Pilgrimages
  Motorcades
  HONOURING THE DEAD

  Political mourning
  Mock funerals
  Demonstrative funerals
  Homage at burial places
  PUBLIC ASSEMBLIES

  Assemblies of protest or support
  Protest meetings
  Camouflaged meetings of protest
  Teach-ins
  WITHDRAWAL AND RENUNCIATION

  Walk-outs
  Silence
  Renouncing honours
  Turning one’s back
  THE METHODS OF SOCIAL NONCOOPERATION
  OSTRACISM OF PERSONS

  Social boycott
  Selective social boycott
  Lysistratic nonaction
  Excommunication
  Interdict
  NONCOOPERATION WITH SOCIAL EVENTS, CUSTOMS, AND INSTITUTIONS

  Suspension of social and sports activities
  Boycott of social affairs
  Student strike
  Social disobedience
  Withdrawal from social institutions
  WITHDRAWAL FROM THE SOCIAL SYSTEM

  Stay-at-home
  Total personal noncooperation
  “Flight” of workers
  Sanctuary
  Collective disappearance
  Protest emigration (hijrat)
  THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOPERATION: ECONOMIC BOYCOTTS
  ACTION BY CONSUMERS

  Consumers’ boycott
  Nonconsumption of boycotted goods
  Policy of austerity
  Rent withholding
  Refusal to rent
  National consumers’ boycott
  International consumers’ boycott
  ACTION BY WORKERS AND PRODUCERS

  Workers’ boycott
  Producers’ boycott
  ACTION BY MIDDLEMEN

  Suppliers’ and handlers’ boycott
  ACTION BY OWNERS AND MANAGEMENT

  Traders’ boycott
  Refusal to let or sell property
  Lockout
  Refusal of industrial assistance
  Merchants’ “general strike”
  ACTION BY HOLDERS OF FINANCIAL RESOURCES

  Withdrawal of bank deposits
  Refusal to pay fees, dues, and assessments
  Refusal to pay debts or interest
  Severance of funds and credit
  Revenue refusal
  Refusal of a government’s money
  ACTION BY GOVERNMENTS

  Domestic embargo
  Blacklisting of traders
  International sellers’ embargo
  International buyers’ embargo
  International trade embargo
  THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOOPERATION: THE STRIKE
  SYMBOLIC STRIKES

  Protest strike
  Quickie walkout (lightning strike)
  AGRICULTURAL STRIKES

  Peasant strike
  Farm workers’ strike
  STRIKES BY SPECIAL GROUPS

  Refusal of impressed labour
  Prisoners’ strike
  Craft strike
  Professional strike
  ORDINARY INDUSTRIAL STRIKES

  Establishment strike
  Industry strike
  Sympathy strike
  RESTRICTED STRIKES

  Detailed strike
  Bumper strike
  Slowdown strike
  Working-to-rule strike
  Reporting “sick” (sick-in)
  Strike by resignation
  Limited strike
  Selective strike
  MULTI-INDUSTRY STRIKES

  Generalised strike
  General strike
  COMBINATION OF STRIKES AND ECONOMIC CLOSURES

  Hartal
  Economic shutdown
  THE METHODS OF POLITICAL NONCOOPERATION
  REJECTION OF AUTHORITY

  Withholding or withdrawal of allegiance
  Refusal of public support
  Literature and speeches advocating resistance
  CITIZENS’ NONCOOPERATION WITH GOVERNMENT

  Boycott of legislative bodies
  Boycott of elections
  Boycott of government employment and positions
  Boycott of government departments, agencies, and other bodies
  Withdrawal from governmental educational institutions
  Boycott of government-supported institutions
  Refusal of assistance to enforcement agents
  Removal of own signs and placemarks
  Refusal to accept appointed officials
  Refusal to dissolve existing institutions
  CITIZENS’ ALTERNATIVES TO OBEDIENCE

  Reluctant and slow compliance
  Nonobedience in absence of direct supervision
  Popular nonobedience
  Disguised disobedience
  Refusal of an assemblage or meeting to disperse
  Sitdown
  Noncooperation with conscription and deportation
  Hiding, escape, and false identities
  Civil disobedience of “illegitimate” laws
  ACTION BY GOVERNMENT PERSONNEL

  Selective refusal of assistance by government aides
  Blocking of lines of command and information
  Stalling and obstruction
  General administrative noncooperation
  Judicial noncooperation
  Deliberate inefficiency and selective noncooperation by enforcement agents
  Mutiny
  DOMESTIC GOVERNMENTAL ACTION

  Quasi-legal evasions and delays
  Noncooperation by constituent governmental units
  INTERNATIONAL GOVERNMENTAL ACTION

  Changes in diplomatic and other representation
  Delay and cancellation of diplomatic events
  Withholding of diplomatic recognition
  Severance of diplomatic relations
  Withdrawal from international organisations
  Refusal of membership in international bodies
  Expulsion from international organisations
  THE METHODS OF NONVIOLENT INTERVENTION
  PSYCHOLOGICAL INTERVENTION

  Self-exposure to the elements
  The fast
  Fast of moral pressure
  Hunger strike
  Satyagrahic fast
  Reverse trial
  Nonviolent harassment
  PHYSICAL INTERVENTION

  Sit-in
  Stand-in
  Ride-in
  Wade-in
  Mill-in
  Pray-in
  Nonviolent raids
  Nonviolent air raids
  Nonviolent invasion
  Nonviolent interjection
  Nonviolent obstruction
  Nonviolent occupation
  SOCIAL INTERVENTION

  Establishing new social patterns
  Overloading of facilities
  Stall-in
  Speak-in
  Guerrilla theatre
  Alternative social institutions
  Alternative communication system
  ECONOMIC INTERVENTION

  Reverse strike
  Stay-in strike
  Nonviolent land seizure
  Defiance of blockades
  Politically motivated counterfeiting
  Preclusive purchasing
  Seizure of assets
  Dumping
  Selective patronage
  Alternative markets
  Alternative transportation systems
  Alternative economic institutions
  POLITICAL INTERVENTION

  Overloading of administrative systems
  Disclosing identities of secret agents
  Seeking imprisonment
  Civil disobedience of “neutral” laws
  Work-on without collaboration
  Dual sovereignty and parallel government​​​​​
  —-

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.