2024-07-13

Ден: 29.12.2011

...Другото, с което бяха забележителни изборите, беше тяхната брутална скандалност, за която всички говорят, но говорят равнодушно,...