2024-04-12

Ден: 13.12.2011

                                                                                       Енчо Господинов*,  e-vestnik.bg     Надушвам как много колеги няма да се съгласят с написаното по-долу, как ще...
На 14 декември националният омбудсман организира обществен дебат за участието в управлението на страната на българите, живеещи...