Home » Е-Списание

Уникални практики на лидера на самообявилата се за партия на емигрантите “Другата България”

2011.10.06 4 коментара
Spread the love

По социалистическо време в пресата имаше рубрика “Смях от съдебната зала”. СоциализЪмът си отиде отдавна, но смехът и носителите му остават.

Лидерът на “Другата България”, който през цялата си публична дейност от създаването на партията си през 2009 година се представяше официално с името Божидар Томалевски, сега изполвайки друго свое име  (Божидар Томалев), се жалва срещу решение на Общинската избирателна комисия в защита на българина Дарио Томалети и на чуждия гражданин Томалети Дарио!  Това ще разберете от следващия по-долу официален документ на ЦИК получен в редакцията на www.Eurochicago.com. Убедете се сами в заплетеността на казуса решен от ЦИК.

.

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1054-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-359 от 03.10.2011 г. на ЦИК от ПП „Другата България”, представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК – Столична община, с което е отказана регистрация като кандидати за общински съветници от листата на ПП „Другата България” на Божидар Николов Томалев и на АннаМария Людмилова Гюзелева. В жалбата се твърди, че съгласно изискванията на чл. 127, ал. 4, когато е налице отказ за регистрация на кандидати за общински съветници, в срок не по-късно от 20 дни преди изборния ден политическата партия има право да предложи друг кандидат. Съгласно жалбата друг кандидат е всеки кандидат, който отговаря на изискванията на чл. 4 и чл. 122 от Изборния кодекс – т.е. друг кандидат може да бъде и вече предложен кандидат, на който е отказана регистрация.
Жалбата е допустима като подадена от субект, имащ правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Обжалваното решение № 423-ОС от 30.09.2011 г. на ОИК – Столична община, е обявено на 30.09.2011 г. в 19,00 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия – Столична община, до Централната избирателна комисия на 03.10.2011 г. Разгледана по същество обаче същата е неоснователна.
Общинската избирателна комисия – Столична община постановила решението си по постъпило предложение с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. от политическа партия „Другата България”, представлявана от Божидар Николов Томалев – председател на партия „Другата България”, чрез пълномощника му Илко Винчев Димитров за регистриране на Божидар Николов Томалев като кандидат за общински съветник на мястото на Дарио Томалети, предложен под номер 1 в листата на партията, за който ОИК – Столична община, е постановила отказ за регистрация с решение № 374-ОС от 20.09.2011г. и за регистриране на АннаМария Людмилова Гюзелева като кандидат за общински съветник на мястото на АннаМария Петрова, предложена под номер 5 в листата на партията, за която ОИК – Столична община, е постановила отказ за регистрация със свое решение 378-ОС от 21.09.2011г., с което е заличена първоначалната й регистрация. Двата първоначални отказа за регистрация са обжалвани от ПП „Другата България” пред ЦИК, която с Решение № 920-МИ от 26.09.2011 г. е потвърдила отказа да бъде регистриран под № 1 Дарио Томалети в кандидатската листа за общински съветници и заличаването на регистрираната под № 5 АннаМария Петрова в листата за общински съветници на ПП „Другата България”.
Общинската избирателна комисия – Столична община, в решението си сочи, че по регистрите на ОИК – Столична община, е било констатирано, че Божидар Николов Томалев е регистриран за кмет на Столична община, като към Предложение вх. № 9600-232/10.09.2011г. за тази регистрация е представена и декларация с рег. № 24707 от09.09.2011 на нотариус Александър Чакъров с рег. № 318 на НК, с която Томалети Дарио с финландска лична карта № …, изд. на …, декларира, че името Томатели Дарио и Божидар Николов Томалев са идентични и са имена на едно и също лице. В този смисъл направеното предложение под вх. № 9600-461/1/29.09.2011г. от политическа партия „Другата България” за регистриране на Божидар Николов Томалев на мястото на Дарио Томалети, за който е постановен отказ, е недопустимо, тъй като не е изпълнено изискването на чл. 127, ал. 4 от ИК – не се представя друг кандидат, а същото лице, но с различни имена.
По отношение на предложената АннаМария Людмилова Гюзелева с предложение с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. на политическа партия „Другата България”, ОИК – Столична община, е взела предвид, че със свое решение 378-ОС/21.09.2011 г. е постановила заличаване на регистрация на АннаМария Петрова. Разпоредбата на чл. 127, ал. 4 от ИК се прилага само и единствено в случаите на отказ от регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията, какъвто не е случаят по отношение на АннаМария Петрова, тъй като ОИК – Столична община, е постановила заличаване на регистрацията, а не отказ или обявяване на недействителност на регистрация, ето защо само на това основание ОИК е приела, че следва да бъде постановен отказ от регистрация на АннаМария Людмилова Гюзелева.
В допълнение и независимо от предходното ОИК – Столична община, е разгледала и представена с предложение с вх. № 9600-461/20.09.2011 г. декларация на АннаМария Людмилова Гюзелева с ЕГН …, с която същата е декларирала, че АннаМария Людмилова Гюзелева и АннаМария Петрова, притежаваща лична карта на Република Италия с № …, е едно и също лице. С предложението с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. политическа партия „Другата България” ОИК – Столична община, е предложила за включване в кандидатската листа АннаМария Людмилова Гюзелева, по отношение на която вече е налице решение за заличаване на регистрация с решение 378-ОС/21.09.2011 г., потвърдено от ЦИК. На основание горното ОИК смята за безспорно установено, че АннаМария Людмилова Гюзелева и АннаМария Петрова са едно и също лице. ОИК – Столична община, отново излага мотиви, че предложението АннаМария Людмилова Гюзелева да бъде регистрирана на мястото на АннаМария Петрова не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като не е представен друг кандидат, а едно и също лице, но с различни имена. Ето защо ОИК е постановила отказ от регистрация на АннаМария Людмилова Гюзелева като кандидат за общински съветник.

На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решение № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК – Столична община, за отказ Божидар Николов Томалев да бъде регистриран под № 1 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” и за отказ АннаМария Людмилова Гюзелева да бъде регистрирана под № 5 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

—————————————————————

DrugataBulgaria20111005 . DrugataBulgaria20111006

Открийте поне две прилики и две разлики в картинките по-горе!

4 коментара »

 • Tomaletski said:

  Митьо Пищова и Дарио Томалети искат да участват на Местните избори в Несебър. Те са заявили участието си заедно с общо 27 партии, 5 коалиции, 1 инициативен комитет за кандидат-кмет на Община Несебър и 1 инициативен комитет за кандидат – съветник в Общинската избирателна комисия.
  Димитър Василев Маринов, известен сред широките народни маси най-вече с прозвището Митьо Пищова и Божидар Томалев, подвизаващ се и като Дарио Томалети, са подали заявления за участие в местните избори в Общинската избирателна комисия /ОбИК/ в Несебър. Заради наднорменото си тегло Пищова не е успял да премине през КПП на входа на сградата, която е с пропускателен механизъм тип “турникет” и затова охраната се е принудила до го пропусне през друга по-широка врата. Заявлението му от пп ”Движение експерти за регионите” е било напълно изрядно. Томалев пък е представил пълномощно на партия “Другата България”. ОбИК е приела депозираните от тях заявления, но все още не се е произнесла с решения. Решение /все още/ няма и по заявлението на ДРОМ…….

 • Другата България said:

  Уважаеми емигранти, това което правя е във Ваша полза и Ваша защита. Целта ми да атакувам решението на ЦИК е да се повдигне публично темата за двойното гражданство. Дали аз ще се регистрирам за кмет, като българин или финландец няма никакво значение. Значение има възможността на българите с двойно гражданство да участват в политиката и да имат своето представителство. Ако не разбирате подтекста на моите действия, то се запознайте с всички решения на ЦИК, а не само с публикуваното решение.
  Ако исках тихомълком да участвам на изборите и да консумирам това в своя полза щях да го направя, като Български гражданин, но не го направих.
  Защо – оставям отговора на Вас.

 • Гергана said:

  Според мен г-н. Томалети е прав да предизвиква българските институции, аз самата все още не разбирам защо се пречи на хората които са извън граница да гласуваме по електронен път. Живея във Франция от 10 години и нямам възможност да пътувам 170км до Париж за да гласувам… След като излезем от България и вече все едно не сме Български граждани.. Дано идеите му се осъществят не само на теория но и на практика!

 • Калин said:

  Гергана, тоя Томал… или как беше натам, не предизвиква българските институции, а здравия разум с тези безброй имена.

  Иначе иди и напиши Обществени съвети на българите в чужбина в Гугъл и разбери кои са истинското предизвикателство. А той само крета след тях.

  А колкото до имената му и там не е оригинален- преди години имаше един циганин от Свищов, който ги беше предизвикал по подобен начин. Искаше да си смени името и от Марин Здравков Левиджов да се прекръсти на Манчестър Юнайтед. И така се съдеше с държавата 10 години. Даже Филм направиха за него. Подобен борец е и Тома… всъщност ти трябва да кажеш кое му е истинското име, че ние неграмотните сме чували за хора с най-много две имена. 🙂

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.