Home » Авторски страници

Уволненият Красимир Филипов изпрати на министър Трайков обяснения и документи от АЕЦ “Козлодуй”

2011.10.28 3 коментара
Spread the love

Във връзка с материала ни от миналата седмица АЕЦ „Козлодуй“, три различни гледни точки след едно уволнение (линк), в която се опитахме да направим разследване на дисциплинарното уволнение от АЕЦ “Козлодуй” на дългогодишния специалист-химик Красимир Филипов, в редакцията получихме няколко важни документа.
Поради напредналото време от деня, сега ще публикуваме само документите, изпратени от г-н Филипов до министър Тр. Трайков, а вече по-късно ще потърсим мнения от експерти и длъжностни лица,  които да направят коментари.

Красимир Филипов бе уволнен със заповед от 12.10.2011 г., подписана от изпълнителния директор на централата Александър Николов заради разпечатано от него техническо решение, което впоследствие се оказало публикувано в интернет от друго лице (Георги Котев), и съпроводено с коментари и твърдения, уронващи доброто име на дружеството. Според напусналия преди три години централата физик, това техническо решение е важно доказателство, че АЕЦ “Козлодуй” се е превърнал в руски ядрен опитен полигон.

Следва писмото на уволнения специалист до министъра, в което четем, че в гордостта на нашата енергетика “се пречи всячески на реално работещите по минимизирането на експлоатационните разходи, внедряването на иновативни методи и технологии.
А също, че “Изпълнителния директор на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД е първото официално лице, съобщило публично, че публикуваното от Г. Котев ”техническо решение” – без подписи, дати и други атрибути, съответства на официалния документ“.

—————————-До Министъра на икономиката,
енергетиката и туризма

Копие Еврочикаго

От Красимир Тодоров Филипов
дисциплинарно уволнен бивш
служител на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Господин Министър,

Обръщам се към Вас за отношение по проблемите, съпътстващи експлоатацията на АЕЦ Козлодуй, и след като бях предизвикан от изказването по мой адрес на Изпълнителния директор Александър Николов по Еврочикаго.
Един от най-важните проблеми при експлоатацията на ядрени съоръжения е проблемът с образуването на радиоактивни отпадъци. В ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД има разработени огромно количество инструкции, препоръки и други документи, отнасящи се до управлението на радиоактивните отпадъци, тяхното минимизиране и преработване, но реално, съществено намаляване на образуването на радиоактивните отпадъци не е регистрирано. Изразходват са пари от данъкоплатците в Р. България (от фондовете за извеждане от експлоатация и управление на радиоактивните отпадъци) и ЕС (от отпуснатите средства за преждевременното затваряне на 1 до 4 енергоблокове). Дублира се изграждането на инсталации, анализи и изследвания за милиони левове. Поръчват се изследвания и съоръжения без никакъв икономически ефект, които дори водят до излишни бъдещи разходи.
От собствен опит твърдя, че се пречи всячески на реално работещите по минимизирането на експлоатационните разходи, внедряването на иновативни методи и технологии.
Радиоактивните отпадъци се получават от пропуски от работещите съоръжения, от дезактивация, от опаковките на вкарваните в зоната със специален режим (ЗСР) оборудване и реагенти, и други спомагателни дейности. С цел намаляване на радиоактивните отпадъци, генерирани от опаковки на реагенти и химически замърсени реагенти, по мое предложение бе проектирано и изградено реагентно стопанство до сградата на спецкорпус 3 (СК-3). Стопанството представляваше отделна сграда, в която бяха монтирани мешалки за приготвянето на реагентите, резервоари, филтри, помпи и съпътстващата ги контролно-измервателна апаратура. Реагентното стопанство бе проектирано и изградено до етап Функционални изпитания на съоръженията и подвързването му с работещите системи на СК-3.
След това е била извършена промяна в сградата на стопанството – демонтирано или унищожено е оборудването и приготвянето на необходимите разтвори продължава да се извършва в зона строг режим (ЗСР) , а освободените от оборудването помещения са превърнати в канцеларии.
Какво губи АЕЦ Козлодуй с унищожаването на реагентното стопанство?
1. В СК-3 продължава да се трупа замърсена опаковка на реагенти – нерадиоактивни продукти се превръщат в радиоактивни отпадъци.
2. Химически замърсената борна киселина не може да се преработи без да се получи при тази обработка радиоактивен отпадък. Тази борна киселина не може да се изхвърли в околната среда и се налага да се съхранява като опасен химически продукт или като радиоактивен отпадък.

Като работник на АЕЦ Козлодуй през месец юли, след като разбрах, че реагентното стопанство е преоборудвано в канцеларии и монтираното оборудване е демонтирано, реших да се поинтересувам как и защо е изпълнена тази промяна, по чие предложение и как е съгласувана промяната. Всички промени в АЕЦ Козлодуй се извършват с технически решения, които се записват в база данни на компютизираната система на централата. При извършването на проверката, случайно попаднах на техническото решение за промяна на горивото в 5 и 6 енергоблокове, което разпечатих, за да направя за себе си по-точна проверка за верността на твърденията на Г. Котев. За по-голяма точност на проверката направих няколко консултации с колеги. По приблизително същото време в интернет се е появила информация на Г. Котев за техническото решение. На 16.08.2011 г. получих нареждане от Изпълнителен Директор К. Димитров да напиша обяснения по чл. 193 от КТ. Написах писмени обяснения като преди входирането им отидох на разговор с К. Димитров. След като се запозна с обясненията ми същият ми заяви, че няма да ме наказва и за мен дисциплинарното производство приключи.
След назначаването на Ал. Николов за Изпълнителен Директор не ми е връчвана заповед от него в качеството на работодател и не ми е поискана допълнителна информация по проблемите, описани в писмените ми обяснения. Не ми е известно да е потърсена отговорност от персонала, предложил, съгласувал и утвърдил демонтажа и унищожаването на оборудването на системата за реагенти, както очаквах. Вместо това на 17.10.2011 ми бе връчена Заповед за дисциплинарно уволнение поради това, че съм използвал компютър на колега и съм разпечатил въпросното техническо решение.
Не съм предоставил този документ на Г. Котев, не съм го публикувал и до 21.10.2011г. не съм го коментирал в Интернет.
От Еврочикаго на 21.10.2011г. са провели разговор с Александър Николов, който е потвърдил, че уволнението ми е във връзка с техническото решение за промяна на горивото за АЕЦ Козлодуй, и той им е дал моят телефон за да се свържат с мен. До тогава не съм имал връзка с тях и не знам кои са източниците им на информация. От сайта на Еврочикаго в разговора им с Ал. Николов разбрах, че съм обвинен и за разпространение на конфиденциална информация и, че ”установката на Филипов е една далавера за ….500 милиона долара. В АЕЦ Козлодуй тя не можа да издържи на нито един технически съвет.”.
От всичко до тук мога да направя следните заключения:
1. Не се обръща внимание на унищожаването на оборудване на АЕЦ Козлодуй, струващо милиони левове.
2. На 21.10.2011г. Изпълнителния Директор на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД е първото официално лице, съобщило публично, че публикуваното от Г. Котев ”техническо решение” – без подписи, дати и други атрибути, съответства на официалния документ. Същото признание за верността на публикуваното техническо решение преди това е направил в заповедта за уволнението ми. До този момент всеки можеше да напише и пусне подобен ”документ”, както е посочено и в първите коментари към техническото решение на Г. Котев (В блога на Г Котев 09.08 08:57 – цитати от коментарите – ”qwerty1234 – имаш малък проблем, на първо четене това “техническо решение” има съществени недостатъци – издадено е на дата 25.07.2011г. – т.е. това си е лично творчество на твоите “смели” колеги, няма подписи – т.е. всеки може да го напише и да сложи каквото иска в текста и каквито иска имена за изготвили, съгласували и утвърдили. ; pinkpanter – И що няма подписи на този документ? Що така бре Котев? Що няма подписи на този важен документ? Ми то аз ей сегинка за 5 минути ще ти спретна едно техрешение и ще си напиша каквото си искам в него и ще го публикувам.”)

3. Не се обръща внимание за минимизирането на радиоактивните отпадъци от АЕЦ Козлодуй, чието съхраняване струва милиони левове и натоварва следващите поколения с нашите проблеми. При интерес от Ваша страна ще Ви предоставя допълнителна информация в потвърждение на твърденията ми.
4. Прилагам копие на последния технически съвет, занимавал се с изпитания на ”неизвестно как” патентована технология и инсталация, която ”не може да издържи на нито един технически съвет.” При проявен интерес мога да предложа на вниманието Ви допълнителна информация и доказателства.

Господин министър,
Обидно ми е, че след повече от 36 години съвестна работа в АЕЦ Козлодуй, през които смятам, че съм се доказал като специалист, да бъда уволнен дисциплинарно.
Интересува ме какви мерки са взети по отношение констатираното от мен демонтиране и унищожаване на оборудване за милиони левове и продължаващата практика за увеличаването на обемите на радиоактивните отпадъци. Унищожаването на проектирана и монтирана за милиони левове ”система реагенти”, водеща до намаляване генерирането на радиоактивни отпадъци не е ли вид безстопанственост – престъпление по смисъла на НК.
Интересува ме след като АЯР не е приела ТОБ на новото гориво, след като то не е било придружено с актуализирани константи за изчисляване на горивната кампания, след като няма ЕТИС на АЕЦ за приемане на ТОБ – то лицата, изготвили, съгласували и утвърдили въпросното техническо решение, не са ли нарушили редица инструкции по качеството в това число свързани с ядрената безопасност? В случая не се ли касае за създаването на документ с невярно основание за смяна на горивото, като след реализацията му Република България е поела необоснован допълнителен риск по Венската конвенция.
Интересува ме Вашето мнение за основателността на уволнението ми след като се запознаете с приложените документи.

Прилагам Ви:
1. Заповед № АД2498/15.08.2011г. (линк )
2. Писмени обяснения Об. 15/19.08.2011 (линк към стр.1 и стр.2)
3. Заповед за уволнение № НК 14/12.10.2011 (линк)
5. Протокол от ЕТС-15/98 (линк съответно към стр.1, стр.2 и стр.3 )

Красимир Филипов: /подпис/

 

 

————————–

Следват факсимилиета от приложените документи:

.

.

3 коментара »

  • Иво Инджев said:

    Няколко месеца трябваха на ръководството на АЕЦ „Козлодуй”, за да се реши да уволни още един специалист с разбунтувала се съвест, който е дръзнал да повярва в справедливостта на аргументите на ядрения физик Георги Котев за подмененото гориво. Официалният мотив за уволнението на химика Красимир Филипов е изнасяне на класифицирана информация, макар да става дума за документ, съдържащ се в общата база данни на централата, който потвърждава правотата на Котев. Опасявайки се от разрастване на скандала шефовете на АЕЦ „Козлодуй” забавиха, но накрая предприеха разправата със своя служител на 17 октомври. Това се случва само месеци преди той да навърши пенсионна възраст, което показва, че става дума за наказателна акция с цел запушване устите на колегите му и на пробойните в изтичането на факти за проблемите в централата. Явно имат какво да крият!

    ivo.bg

  • Ани said:

    Господин Филипов, запасете се с търпение, ще има още дълго да пишете докато ви обърнат внимание. Пожелавам ви успех в борбата и дано българския гении най-сетне победи!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.