Home » Избрано

Хр. Ботев: „СВЕСТНИТЕ У НАС СЧИТАТ ЗА ЛУДИ…“

2011.02.09 Един коментар
Spread the love

Най-ретроградните служители на комунистическата държавна сигурност, оцелели до ден-днешен в държавните структури (Парламент, Президенство, Правителство, МВР и всички министерства, агенции и служби, Съд, Прокуратура и следствие) вече надминаха себе си от времето на класическия социализъм.
Преди повече от четвърт век КаДеСа-рите не посмяха да посегнат върху физическото и душевно здраве на непоколебимия борец за граждански права, Политзатворникът №1 на комунизма в България проф.Янко Н. Янков-Вельовски.
Днес наглостта им премина и тази граница. Определиха покушението срещу него на 21 юни 2010 г. като „падане“, а търсенето на истината – за „лудост“.
Убедете се сами.

Clipboard01ianko

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!

Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Чрез:
Софийска районна прокуратура
ул. „Драган Цанков“ № 6
1164 София
Преписка № 6555 / 2011 г.
„Прокурор“ К. Владимиров

До:
Софийска градска прокуратура
Бул. „Витоша“ № 2
1000 София

ЖАЛБА

СРЕЩУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАДЕНО НА 27.01.2011 Г.

*******

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Искам отговорност на държавата за причинените вреди! – ABCDEF,

http://iankov.blogspot.com/2011/02/df.html.

*******

Първо уточнение по съществото на казуса:

***На 08 (09) Юли 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000280/PS1172000X9KI, 09.07.2010 г.;

***На 24 (26) Юли 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор второ мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000705/PS1172000YZPE. 26.07.2010 г.;

***На 03 Август 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор трето мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000074/PS1172000Z9XX. 03.08.2010 г.;

***На 15 (16) Август 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор четвърто мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000383/PS1172000ZSWF. 16.08.2010 г.;

***На 15 Октомври 2010 г. съм регистрирал в регистратурата на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор пето мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; получения регистрационен номер е 11966/2010,V/15.10.2010 г.;

***На 18 Октомври 2010 г. съм регистрирал в регистратурата на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор шесто мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; получения регистрационен номер е 11966/2010,V/18.10.2010 г.

*******

Второ уточнение по съществото на казуса:

На тези така посочени по-горе мои официални искания за разследване

НИКОГА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦИ, НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТАТА ПРОЦЕДУРА И НЕЙНИЯ ХОД.

През всичкото това време съм направил най-малко 12 (дванадесет) опити (чрез лични посещения в офисите на Върховната Касационна прокуратура, Софийската Градска прокуратура и Софийската Районна прокуратура) да открия каквато и да е процедура по моите искания,

но всичките ми опити в това отношение оставаха безрезултатни – никога не можах да открия наличието на прокурорска преписка, образувана по така визирания казус.

*******

Трето уточнение по съществото на казуса:

След всичкото това, СЛЕД ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦИ, преди два дни, на 07.02.2011г., понеделник, с препоръчана поща получих копие от издадено на 27.01.2011 г., регистрирано на 02.02.2011 г. Постановление за отказ от образуване на наказателно производство.

*******

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

Текстът на Постановлението е поместен в рамките на една стандартна страница.

От текста на Постановлението е видно, че

преписката (№ 6555) е била образувана едва през 2011 г.,

т. е. ШЕСТ МЕСЕЦИ СЛЕД ПЪРВОТО МОЕ ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСА.

*******

Пето уточнение по съществото на казуса:

От текста на Постановлението

НЕ Е ВИДНО ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ В РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА ПРЕПИСКАТА Е ОБРАЗУВАНА ЕДВА ПОЛОВИН ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО МОЕ ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

От текста на Постановлението

НЕ Е ВИДНО ДАЛИ ПРЕДИ ТОВА НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ Е БИЛА ОБРАЗУВАНА ПРЕПИСКА И СА БИЛИ ИЗВЪРШВАНИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

*******

Шесто уточнение по съществото на казуса:

От текста на Постановлението

Е ВИДНО, ЧЕ „Преписката е образувана по повод депозирана в СРП жалба от Янко Николов Янков“.

Тъй като от този текст на Постановлението е видно, че

в преписката се намира само една-единствена

от посочените мои ТОЧНО ШЕСТ (6) официални искания за разследване,

НЕ Е ЯСНО КАКВА Е СЪДБАТА ДА ОСТАНАЛИТЕ ПЕТ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ – къде се намират и защо не са предоставени на Районната прокуратура.

*******

Седмо уточнение по съществото на казуса:

От текста на Постановлението

Е ВИДНО, ЧЕ е записано следното: „Изложените в жалбата обстоятелства и отправените искания не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер“.

Обръщам специално внимание на факта, че както в предишното изречение, така и в това изречение отново става дума за една-единствена жалба, предоставена на Районната прокуратура.

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на Постановлението абсолютно никъде не е посочена датата на визираната тази една-единствена моя жалба

(и че всъщност, по „мистериозен“ начин, са изчезнали и не са били предоставени на Районната прокуратура останалите ПЕТ мои официални жалби!!!).

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на Постановлението НЕ СА ПОСОЧЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО, СПОРЕД „ПРОКУРОРА“, „не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер“.

*******

Осмо уточнение по съществото на казуса:

От текста на Постановлението Е ВИДНО, че цялата „прокурарска“ аргументация е основана върху изречението:

в жалбата липсват данни за извършено престъпление от общ характер, тъй като, в конкретния случай се касае за неадекватно поведение на Янков поради което, молбата на Янко Николов Янков следва да бъде докладвана в отдел ИНПЛ на СРС за вземане на отношение спрямо същия по чл. 155 от закона за здравето“.

По повод и във връзка с това изречение на Постановлението съм длъжен да цитирам точното съдържание на визирания законов текст:

Раздел II. Задължително настаняване и лечение. Чл. 155. На задължително настаняване и лечение подлежат лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им.

Уточнявам също така, че текстът на визирания чл. 146, т. 1 и 2 от Закона за здравето гласи следното:

Чл. 146. (1) Лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи, са:

1. психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване;

2. лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция;“.

По повод и във връзка с така визираните законови текстове и така визираното прокурорско становище обръщам внимание върху факта, че

ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ПОСОЧЕНО

КОГА,

ОТ КОГО И

ПО КАКЪВ НАЧИН Е БИЛО УСТАНОВЕНО

наличието у мен на така визираното „психично разстроство“ и „нуждата от специални здравни грижи“.

Посочването на такова важно обстоятелство е абсолютно необходимо НА ФОНА НА ФАКТА, ЧЕ АБСОЛЮТНО НИКОГА ПРЕЗ ЖИВОТА МИ НЕ СЪМ ИЗВЪРШВАЛ И НЕ СЪЩЕСТВУВАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА СА „НЕАДЕКВАТНИ“ МОИ ДЕЙСТВИЯ,

КАКТО И АБСОЛЮТНО НИКЪДЕ – КАКТО В БЪЛГАРИЯ, ТАКА И В ЧУЖБИНА – НЕ СЪЩЕСТВУВАТ КАКВИТО И ДА СА ДОКАЗАТЕЛСТВА ДА СЪМ БИЛ ТЪРСЕЛ КАКВАТО И ДА Е МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ,

И ЧЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ МИ ВЕРОЯТНО ОПРЕДЕЛЯНИ КАТО ТАКИВА МОИ ДЕЙСТВИЯ СА ДЕЙСТВИЯТА МИ,

СВЪРЗАНИ С НЕПРЕКЛОННИТЕ МИ ИСКАНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА,

ИЗВЪРШЕНИ КАКТО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ, ТАКА И ОТ ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА,

КАКТО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ, ТАКА И ОТ ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СПУЖБИ,

повечето от половината от ръководния състав на които служби дори и днес е съставен не само (или не просто само!) от офицери от комунистическата Държавна сигурност,

НО ИМЕННО ОТ ЛИЧНОСТИ, КОИТО КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ТАКА И СЛЕД ТОВА СА БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ АНГАЖИРАНИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОЧТИ ДВЕСТА (200) КОНКРЕТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МЕН,

НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ЧЛЕТОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО

НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЯТА ФАМИЛИЯ,

НАСОЧЕНИ СРЕЩУ НАЙ-БЛИЗКИТЕ МИ ПРИЯТЕЛИ И

НАСОЧЕНИ СРЕЩУ РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

*******

Девето уточнение по съществото на казуса:

Когато през 1984 г. комунистическата Държавна сигурност поиска да ми „затвори устата“ ЗАРАДИ МОЯТА АКТИВНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

тя въобще не посмя да предприема срещу мен такива типични за практиката на КГБ елиминационни действия,

а се задоволи само с това да ме осъди по престъпен начин и да ме държи в затвора цели шест (6) години;

след което, след пълното изтърпяване на наложената ми присъда, Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд отмени присъдата и ме призна за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства.

*******

Десето уточнение по съществото на казуса:

След този шестгодишен ад, по време на който и след който под вещото ръководство на комунистическата Държавна сигурност намериха смъртта си баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима,

аз, естествено, посветих професионалните си юридически знания на търсенето на наказателна и репораторна отговорност от виновните лица,

и така в крайна сметка днес съм депозирал в Европейския съд в Стразбург точно 11 (единадесет) жалби,

а в регистратурата на Административния съд София-град чакат своя ред да заминат за там още ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ процедури.

Именно по повод и във връзка с това на 20 май 2010 г. съм депозирал пред Министър-Председателя на България, пред Министъра на вътрешните работи и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че едно високопоставено лице, което е икадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР,

добронамерено ме е уведомило, че

ако продължавам да търся правата си (пред съдилищата и пред държавните административни институции),

спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби на държавата, които именно са виновни като разпоредители и като обезпечители на извършването на въпросните престъпни нарушения на правата ми и на правата на членовете на семейството ми.

Тъй като, обаче, аз отказах да се съобразя с тези „добронамерени предупреждения“ и продължих да настоявам да търся правата си по всички надлежно регистрирани пред институциите казуси,

на 10-ти юни 2010 г. върху имота ми в моето родно село е било осъществено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО заплашително и предупредително ПОСЛАНИЕ, извършено и поставено именно от СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА и от МАФИЯТА,

а на 21 юни с. г. бе извършено и ПОКУШЕНИЕТО, по повод и във връзка с което съм поискал разследване и е образувана настоящата преписка.

*******

Единадесето уточнение по съществото на казуса:

Обръщам специално внимание върху факта, че

само против сега управляващото Правителство на хунтовския генерал Бойко Борисов

съм завел в Административния съд София-град

най-малко ШЕСТ съдебни дела,

в няколко от които изрично и пределно ясно съм квалифицирал хунтовския генерал Бойко Борисъв КАТО ПРЕСТЪПНИК.

Впрочем, точно вчера медиите публично оповестиха факта, че Вицепремиерът Цветан Цветанов е бил висш офицер в СЕДМО управление на комунистическата Държавна сигурност.

НЕ Е ЛИ ПРЕДЕЛНО ЯСНО И ОЧЕВИДНО,

ЧЕ ТЕЗИ ДВАМА ПРЕСТЪПНИЦИ – Борисов и Цветанов –

НЕСЪМНЕНО СА КРЪВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА НЕ МИ ПОЗВОЛЯТ ДА ТЪРСЯ НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НЕ САМО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, НО И ОТ ПОСТОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.

*******

Дванадесето уточнение по съществото на казуса:

Обръщам специално внимание върху факта, че в регистратурата на Софийскиата градска прокуратура се намираПрокурорска преписка № 3592 по описа за 2007 г., от която е видно, че чрез текстовете на точно 12 (дванадесет) жалби съм поискал разследване на сключената от Правителството на Иван Костов и Софийската община корупционна сделка относно т. нар. казус „Софийска вода“,

по повод и във връзка с която корупционна сделка

в Комисията по корупцията при Парламента и в медиите

се намират доказателства, че българското Правителство е обезпечило възможността софиянци да бъдат ограбени с колосолната сума един милиард и три милиона лева, половината от която сума (петстотин милиона лева!) е била реализирана още през 2007 г.

ПАТАМ:

моята непреклонност за търсене на наказателна и репараторна отговронсот за въпросната (ПОЛОВИН МИЛИАРДНА) сума

НЕ Е ЛИ НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ НЕ САМО ДА БЪДЕ РАЗПОРЕДЕНО И ИЗВЪРШЕНО СТАНАЛОТО НА 21 ЮНИ 2010 Г. ПОКУШЕНИЕТО ВЪРХУ МЕН,

НО И ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА НАСТОЯЩАТА ЕЛИМИНАЦИОННА ПРОЦЕДУРА???

*******

Тринадесето уточнение по съществото на казуса:

Обръщам специално внимание върху факта, че

Както непосредствено преди покушението, така и след него

КАКТО ПРОКУРОРИ ОТ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА,

ТАКА И РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ ОТ СИСТЕМАТА НА МВР

НАСТОЙЧИВО СА ИСКАЛИ ОТ МЕН ДА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВУВАМ СРЕЩУ бившия главен прокурор Никола Филчев като заявя, че той ми е бил „споделил“ неща, каквито той никога не ми е „споделял“.

За мен е любопитен фактът, че

най-интензивният период на упражнения върху мен прокурорски и полицейски шантаж за лъжесвидетелствуване

БЕ ОСЪЩЕСТВЕН ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА ПРЕДСТОЯЩАТА СРЕЩА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ С ГЕРМАНСКИЯ ЖУРНАЛИСТ ЮРГЕН РОТ.

*******

Четиринадесето уточнение по съществото на казуса:

На мен, разбира се, ми е пределно ясно, че визираният Районен „прокурор“ е издал своето Постановление, след като му е било разпоредено от Софийската градска прокуратура.

Въпреки това, в съответствие с нормите на Правото и на Закона

с настоящия текст, имащ статуса на Жалба,

обжалвам посоченото Постановление и пледирам за неговото отменяне!

*******

Петнадесото уточнение по съществото на казуса:

С настоящите редове декларирам,

че след като изживях ада на комунистическите правителства и комунистическата Държавна сигурност,

ЩЕ ИЗЖИВЕЯ И АДА НА ПОСТОКМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

НО НЯМА ДА СПРА ДА НАСТОЯВАМ ЗА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

09 Февруари 2011 г., София

Янко Н. Янков

One Comment »

 • Елтимир said:

  Казвам се Ангел Грънчаров и съм от Ботевград. Обикновено пиша под псевдонима Елтимир, за да не ме бъркат с един друг Ангел Грънчаров – от Пловдив. Та по темата.
  С Янко си разменихме няколко писма по този повод. И той, и аз сме на мнение, че терорът не е само срещу него или само срещу мен. Терорът е насочен срещу всички ветерани на антикомунистическата Съпротива, които не се преклониха пред силите на Злото. Най-жалкото е, че същият този комунистически терор среща подкрепата и одобрението на Запада. поне такива са моите наблюдения.
  А в моя сайт, намиращ се на:
  eltimir.ucoz.ru
  можете да намерите факти за продължаващия терор срещу Зоя Рангелова, вдовица на починалия при съмнителни обстоятелства Константин Иванов – Коци. Коци беше политически затворник от времето на комунизма. Активист на Независимото дружество за защита правата на човека, съратник на Илия Минев. Днес името му тъне в забрава, а вдовицата му е подложена на зверски терор от страна на властите в Монтана. И никой от нас, които искаме да помогнем не можем нищо да направим.Демокрация? Свобода? Човешки права? Нищо подобно, у нас комунизмът и демокрацията се оказаха двете лица на една и съща монета. Като лицето на демокрацията е по-жестоко, по-безчовечно дори от лицето на комунизма. Това е нашата реалност.
  Страшно е!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.