Home » Е-Списание

Осъдиха Трайчо Трайков за прикриване на ядренатa мафия

2011.01.16 2 коментари
Spread the love

Това обявиха, в специална декларация, Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев. Ето какво четем още в декларацията:

С решение № 109 от 10.01.2011 г., Административен съд София-град, отмени като незаконосъобразен частичния отказ от 23.03.2010 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) по Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) да се предостави на Национално Движение “Екогласност” доклад на Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към МИЕТ. Докладът е от 15.08.2008 г. до ексминистър Петър Димитров по повод 10-те точки от сигнала на Екогласност от 13.07.2008 г.(само три дни след безпрецедентното гласово изявление по Интернет на Георги Котев) до Главния прокурор, Европейската комисия и Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание. Този сигнал бе във връзка с изнесените данни от работилия 17 години в АЕЦ „Козлодуй” ядрен физик, за съществуваща в атомната електроцентрала мащабна корупционна схема при подмяната на ядреното гориво от 2004 г., с непредвидим риск за ядрената безопасност.

Докладът бе скрит при правителството на тройната коалиция, но прикриването на ядрената мафия продължава и от правителството на Бойко Борисов, като при предоставяне достъп до отговорите на повдигнатите въпроси от гражданската организация, бяха заличени от новото правителство над седемдесет места от доклада.

Ето част от мотивите на съда в решението от 10.01.2011 година:
“Административен съд София-град намира, че искането е достатъчно ясно формулирано. Докладът е с адресат Министъра на икономиката и енергетиката и е съставен във връзка със запитване на Председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, по сигнал на жалбоподателя – Национално Движение „Екогласност”. В доклада се третират въпроси, поставени от заявителя и настоящ жалбоподател относно конкретни действия и факти, които биха спомогнали за разкриването на наличието или липса на корупционна схема за подмяна на свежо ядрено гориво с рециклирано такова в атомната електроцентрала.
В правомощията на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма е осъществяването на държавната политика по отношение на ефективния енергиен пазар и надеждност на снабдяването с електрическа енергия /чл. 5, ал. 1 т. 4-7 от Устройствения правилник на МИЕТ/. Следователно обществеността може да си състави мнение за извършваната от него дейност и осъществен контрол, /който несъмнено е част от посочените му правомощия/ чрез достъп до некласифицираната информация, съдържаща се в отправените до него доклади по повод на осъществяване на неговите функции. Съдът намира, че това е единственият начин за заявителя да добие представа за работата на административния орган и свързаните с него дружества и да си състави мнение за осъществяването на правомощията и функциите им, в съответствие със закона.
Основният спорен въпрос между страните в настоящото производство е налице ли е „надделяващ обществен интерес” /НОИ/ относно информацията, съдържаща се в доклада или не.
С разпоредбите на § 1, т. 5 и т. 6 от Допълнителната разпоредба на ЗДОИ е дадено законово определение на НОИ. Исканата информация е от естество, очевидно имащо за цел повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона, между които е и министърът на икономиката, енергетиката и туризма, както и АЕЦ „Козлодуй”. Наред с това, НОИ се предполага до доказване на противното. В настоящия случай се доказа наличие на повече от една от алтернативно изброените предпоставки в т. 5 на §1 на ЗДОИ, а именно – наличие на текуща дискусия по повод сигурността на работата на атомната електроцентрала, която безспорно е информация от първостепенни за обществото ни естество и важност /доказано чрез разпечатки от интернет, вкл. на Комисията на Европейския парламент по петициите/; създаването на доклада именно по повод искане на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание на Република България, и би могла евентуално да опровергае разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, каквито са живота и здравето на българските граждани в резултат на работата на единствената за момента функционираща в България атомна електроцентрала. В случая не са налице никакви доказателства или данни за засягане на интерес на правоимащи по смисъла на т. 5 вкл. и търговска тайна, които да имат превес над обществения интерес и целта на ЗДОИ.

Поради това, съдът отмени като незаконосъобразен частичния отказ на МИЕТ за предоставяне на исканата информация по ЗДОИ и върна преписката на административния орган за произнасяне в 14 дневен срок от получаването й, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

Авторът на сигнала до властите Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев, и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, счита, че с този съдебен процес се доказва, че ядрената енергийна мафия е тясно свързана и с правителството на Бойко Борисов, като се продължава вредна за националната сигурност дългогодишна липса на прозрачност в АЕЦ “Козлодуй”.
Изявлението на министър Трайчо Трайков от 14.10.2010 г. пред завърналия се за срещата от двугодишна емиграция ядрен физик Георги Котев и пред четиримата представители на обществеността, че той знае за съществуването в България на енергийна мафия, след това спечелено дело в съда се връща като бумеранг-обвинение към енергийния министър за неговото съпричастие в прикриването на тази олигархия, тъй като вече четвърти месец той не предприема нищо от обещанието си за незабавни стъпки по разкриване документите за незаконно извършената подмяна на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй” през последните седем години, заключава Пенчев.

2 Comments »

  • Енергетик said:

    Само така! Бой по канчето, за да им дойде акълят!

  • Лила said:

    Страхотна новина! 🙂

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.