2024-07-17

Ден: 16.01.2011

Подвижничеството е толкова древно, колкото и християнството, но подвижниците от първите векове не напущали света. На 17...