Home » Archive

Articles Archive for 5 юни 2010

Избрано »

[5 юни 2010 | 2 коментара | ]

Родина – майка на всичко; убежище на всеки угнетен дух; люлка на историческия живот, надеждата и подвига. Има много наследен сантиментализъм в тази дума. Проповядвана е била в школски, сълзливо-романтичен и назидателен смисъл. Нито във философията, нито в социалните науки, нито в етнографските и фолклорни изучвания тя не е била дълбоко тълкувана. Смесвали са я с отечеството или са я разбирали като географски факт, като съвкупност на външни народностни форми или като самата държава. Особено през миналия век представата за родината е била свързана с елементи на политическото и икономическо …

Избрано »

[5 юни 2010 | 2 коментара | ]

Автор: Димитър Денков
Не зная кое е по-поразително: суетата на разни “проф.”, “доц.”, “ст.н.с.” и “д-р”, чиято истерика се възбужда от атаките и защитите им от политиците, или лицемерието на последните, неуморно дърдорещи, че грижите за ефективна наука и образование били в центъра на мислите им за университетите и институтите на БАН. Тъй като и едните, и другите имат по-пряк достъп до медиите от учителките и училищните директори, години наред публиката се занимава със сюжети от висшите образователни сфери. Те щели да издърпат страната от кризата, да подготвят идните поколения за …

Избрано »

[5 юни 2010 | 2 коментара | ]

Автор: ЧАРЛС ЛАНИУС
Наблюдавах как Червената армия нахлу в разрушената от войната София, България, в 14.10 часа на 16 септември 1944 година. Престоях в България осем месеца, за да видя какво става в тази окупирана от руснаците страна.
Пристигнах от Турция на 7 септември. Официалните лица на българското консулство в Истанбул искаха американски журналисти да дойдат в страната и да изпреварят руснаците. Един автомобил ме чакаше на границата и с двама тайни полицаи, въоръжени с пистолети, потеглих за София. На следната сутрин се срещнах с новия министър-председател Константин Муравиев, дългогодишен либерал. Неговото …

Е-Списание »

[5 юни 2010 | No Comment | ]

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация в Р.България са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация, наричан по-долу за краткост ЗДОИ.
Изтеглете Закона за достъп до обществена информация (към юни 2010) от тук – zakon_ZDOI
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Видовете обществена информация са:
Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното …