2022-01-19

Ден: 05.06.2010

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация в Р.България са регламентирани в Закона за достъп до обществена...