2022-12-05

Ден: 02.02.2010

Асоциация „Радко” изпрати декларация до българските институции, с която се иска прекъсване на дипломатическите отношения на България...