2024-07-17

6 thoughts on “ОТВОРЕНО ПИСМО

 1. 1.12.Българско лоби в Чикаго.

  Един от дискутираните проблемните през време на семинарите на Българо-Американската Асоциация е “За наличието на българско лоби всред американската общественост”. Отбелязва се, че все още българската общност не е създала свое лоби всред американската общественост. За да съществува българско лоби вероятно е необходимо засилено присъствие на българи в американската администрация, наличие на българи всред изборните длъжности на щатско и федерално ниво и наличие на силна лидерска личност. Тези проблеми бяха коментирани на събранията на Асоциацията, и се изказаха интересни прогнози. Създаден беше и модел на “Българския лидер в Чикаго”. Един от моделите се отнасяше за личност на възраст между 45 и 55 години с минимум 15-20 години пребиваване в САЩ, бизнесмен с капитал над $ 1 000 000, с активен публичен обществен ангажимент от 5-10 години, с ораторски и мениджърски възможности над средно ниво, спонсор на събития с обществен и хуманитарен характер, с четвърто ниво на потребности по теорията на Абрахам Маслоу и други. Няколко личности в Чикаго удовлетворяват за сега до 80% от тези изисквания. Според друг модел, най-вероятно е да се очаква, че тази личност ще бъде “оригинален американец”, т. е. роден в САЩ. В този ред на проучвания се достига до предположенията, че българското лоби ще се роди от личности с български произход, родени в САЩ. До настоящият момент не ни са известни българи, работещи в американската администрация, полиция, пожарна и т. н., но скоро се очакват добри новини в тази насока. В държавните органи за сигурност работят няколко българи, които изпълняват помощни функции. Един от родените в България перспективни българи е Радослав Стойчев, Председател на две неправителствени организации с идеална цел (студентска и гражданска) с наименование “Обединена българска общност”.

  1.13. Пропуска се

  1.14. За авторитета на българската общност
  1.14. За авторитета на българската общност

  На 28 август 2009 година главният редактор (Анна Русева – Петрова) на българския вестник в Чикаго с периодично издаване BIZNEWS, публикува “Отворено писмо до Максим Бехар”, главен редактор на novinite относно проявения интерес на Chicago Tribune към българската общност в Чикаго.

  1.15. Български браншови лидери
  1.16. За значимите и популярни български личности
  1.17. За полезното, приятното и т. н.
  1.18. За благотворителността на българите
  1.19. Българската общност през 2020 година и след това

  1.20. Сравнение на българската общност с другите етностни общности.

  В Чикаго съжителствуват над 140 етносни общности. Някой от тях са с вековни традиции. Например Полско-Американската Асоциация е създадена през 1922 година и до днес продължава да съществува (за сравнение Българо-Американска Асоциация е създадена през януари 2002 година). Много от националните общности имат собствени сгради, които могат да се ползват за разнообразни мероприятия. Собствени музей имат унгарската, гръцката и други нации. Всеизвестни в Чикаго са националните кулинарно-вкусови празници, наречени “Teste“. Много популярни са празниците, организирани от гръцки, турски, румънски и други ресторанти. Българо-Американската Асоциация прави опити от 2004 година за организиране на подобни празници, като за сега среща съдействие само от Ник Шавулев чрез ”Tony’s Restaurant & Pizza Peddlers”, Йордан Ничев чрез “Вкусен свят”, Евелина Георгиева чрез “Mama Mia’s Pizza, Атанас Божилов и Велин Дюкенджиев чрез “V & G Commerce”, Иван Цветков, Нина Цветкова, Румен Ковачев и Мая Ангелова чрез “Механата и Величка Бончева чрез “Attitude”. В Чикаго съществуват и няколко известни български вносители на вино и спиртни напитки, но тяхното публично присъствие за сега е ограничено. Много от етносите имат и силно изразено браншово лидерско присъствие. За сега “списъка на българските браншови лидери” очаква “силните личности”.

  2. ИНВЕСТИЦИИ

 2. Писмо на вестник „България” относно Отворено писмо на Инициативен комитет на българи, живеещи и работещи в Чикаго

  Уважаеми дами и господа,

  С интерес прочетохме публикуваното на 26 август на уеб сайта https://www.eurochicago.com и във вестник „България Сега” отворено писмо до министър председателя на република България г-н Бойко Борисов и до българските медии, подписано от инициативен комитет, съставен от група българи от Чикаго.
  Имайки предвид изнесените в него твърдения и свободното интерпретиране на повдигнатите от вестник „България” проблеми, касаещи функционирането на Генералното консулство в Чикаго и поставени в Отворено писмо до г-н Борисов от 6 август 2009 година, искаме да зададем следните конкретни въпроси на членовете на инициативния комитет:
  1. Вземайки под внимание бурната ви реакция, породена от личното становище на вестник „България\" по повод функционални проблеми, касаещи Генералното консулство в Чикаго (но не и неговото съществуване и закриване), бихте ли посочили точно в коя статия и в кой брой на вестник „България” е публикувано искането на вестника за закриване на консулството?
  2. Като хора, постоянно живеещи и работещи в Чикаго, не е ли по-логично и достоверно като източник на информация, създадена и разпространена от вестник „България”, да се цитира именно първоизточника, който се печати и разпространява безплатно в Чикаго, както и съдържанието на Отвореното писмо, публикувано на неговите страници и уеб сайт. Вместо това Вие цитирате вторични и третични източници (вестниците „Дневник” и „Труд”, излизащи в България), използващи гръмки и сензационни, но неотговарящи на истината заглавия! Вестник „България” не носи отговорност за публикациите в другите медии.
  Етиката (журналистическа и човешка) изисква при публикуване на недостоверна и изопачена информация да бъде направено опровержение от лицата, които са я създали и разпространили. Очакваме вашето официално становище по така възникналия казус за разпространението на невярна информация, касаеща вестник „България” и неговите служители. В противен случай приемаме, че това е поредният опит и манипулация да бъде дискредитирано доброто име на вестника и всички, работещи в него. Както и че това е поредният опит за разединение на българската общност в Чикаго, целящ да отвлече вниманието на хората от действителните проблеми, като ги фокусира умишлено към въображаеми и изкуствено създадени скандали.
  Ние стоим зад думите на нашето Открито писмо като гражданска позиция и никога не сме претендирали, че това е мнение на цялата българска общност в Чикаго. Но самите вие във вашето Отворено писмо потвърждавате нашето становище, че трябва да се направи „всичко възможно за подобряване на качеството на консулските услуги, защото голямата българска общност в Чикаго и останалите 14 щата в консулския окръг заслужават това!”
  Всички останали ваши твърдения представляват манипулация с цел злепоставяне името на вестник „България” и неговия екип.

  С уважение:

  Лина Кърк – издател и мениджър на вестник „България”
  Стефка Христозова – гл. редактор на вестник „България”

  28 август 2009 г.
  Чикаго

 3. Работата на едно консулство е преди всичко престиж за страната и авторитет за живеещите на това място. Няма съмнение, че авторитета и престижа на България и българите тук в Чикагския район нараста след откриването на консулството. Приемите и тържествата, културните и спортни и други събития организирани със съдействието на консулството ни тук направиха така, че се говори за българска общност и България. Да може да се мисли за премахване на недостатъците в неговата работа и това да се намери по-подходящо и достъпно място за консулство, да се наблегне повече на дейността му сред американската общественост. Но трябва действително човек да е много сляп политически и антиродолюбец за да иска да се закрие представителното лице на най-голяма българска общност зад граница. За всички нас живеещи тук при контакти с американци и особено при интервю за работа ако отсреща знаят думата България и къде се намира тя това е знак, че си наполовина успял в мисията си.

 4. Pozdraviavam vi ! Radvam se che pone tam ima grajdansko obchtestvo tuk v Balgaria e ostanalo stado.

 5. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧИКАГО*
  Събития, Личности, Анализи
  Принос към история на българската имиграция в САЩ
  Под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго
  Доклад за семинара
  “ПРИНОСИ НА БЪЛГАРСКАТА ИМИГРАЦИЯ ПО СВЕТА”

  Дискусионен материал. Моделен образец в развитие. Актуализация в реално време
  Последна актуализация – 7:00 часа сутринта на 26 август 2009 година.
  Прогнозен край на разработката – 4 октомври 2009 година.
  Молим следете развитието на материала в http://www.EuroChicago.com

  УВОД

  Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно.

  Двадесет години от началото на “Петия период на българската имиграция в САЩ” е повод за размисъл относно достиженията на българите в Чикаго. В тази връзка популярни специалисти от различни области на знанието правят първи опит за систематизиране приносите на българите в Чикаго за периода от 1989 до 2010 година. Аналитичните материали в настоящето изложение са представени по браншове.

  1.6.Дипломатични институции.

  Посолството на Република България в САЩ е във Вашингтон. Посланици в посолството са били: Величко Величков (1988.1990), Огнян Пишев (1991-1994), Снежана Ботушарова (1994-1998), Филип Димитров (1998-2002), Елена Поптодорова (2002-2008), Лъчезар Петков (съпруга Боряна Петкова).
  Генералното консулство на Република България в Чикаго е открито през 2005 година. Първи Генерален Консул е г-н Иван Сотиров (съпруга д-р Наталия Сотирова). Консул е Александър Пейчев. Първи консул е бил Недялчо Данчев. Преди откриване на Генералното консулство в Чикаго, връзки с българската общност осъществява Георги Пейчинов. Мандатът на Консул Александър Пейчев беше до месец юли 2009 година. На 16 юли 2009 година в Чикаго с полет на British Airways от Лондон пристигна с оригинален освободен тоалет, подходящ за дългото пътуване новият консул на Чикаго – г-жа Лила Георгиева, заедно със своя съпруг Михаил Тинчев. Пръв идентифицира VIP семейството Ник, който често среща популярни българи на международното летище О’Hare. На 5 август http://www.EuroChicago.com представи Консул Георгиева на българската общност, по случай нейния рожден ден. Това беше повод българи от Чикаго за първи път да разговарят с Консул Георгиева за да й честитят празника. На 31 юли 2009 година от Чикаго за България отпътува първият (в исторически аспект) Генерален консул на Чикаго г-н Иван Сотиров. Преди заминаването си г-н Сотиров публикува до българите в Чикаго отворено писмо под надслов “Благодаря ви, приятели”. На 13 август 2009 година беше публикувано “Отворено писмо до Премиера на България” от вестник “България”, отнасящо се за Генералното консулство на Република България в Чикаго. На 26 август в http://www.EuroChicago.com беше публикувано отворено писма до Министър председателя на република България
  г-н Бойко Борисов и до българските медии.

  ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ (17 февруари 2009).
  Господин Петков е кариерен дипломатически служител. Заемал старши дипломатически длъжности в Министерство на външните работи – и. д. главен секретар (2007), директор на Дирекция “Човешки ресурси“ (2006-2008), и. д. началник на Управление “Западна Европа и Северна Америка“ (1993-1994). Бил е извънреден и пълномощен посланик във Варшава (2002-2006), ръководител на Консулско представителство в Ню Йорк (1995-1999), заместник-ръководител на посолството във Вашингтон (1994-1995), втори дипломат и консул в посолството в Малта (1986-1990). Притежава магистърски степени по международни отношения. Владее английски, полски, руски и испански; ползва френски, сръбски и италиански. Адрес за комуникации: http://www.Bulgaria-Embassy.org

  БОРЯНА ПУНЧЕВА – ПЕТКОВА (17 февруари 2009).
  Госпожа Петкова е кино, телевизионен и театрален режисьор. Адрес за комуникации: http://www.Bulgaria-Embassy.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *