2023-01-29

законодателство

Правителството ще предложи на Народното събрание проект на закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Една...
Българският парламент обвърза във вторник правото на българските граждани да се разпореждат с имуществото си с плащането...