2022-11-30

НСИ

Според доклада на НСИ "по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина...