2022-01-21

НСИ

Според доклада на НСИ "по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина...