2022-01-24

изкуствен интелект

Най-известен за категоризация на изкуствения интелект е тестът, предложен от британския математик Алън Тюринг през 1950 г.:...
Способността за стратегическо мислене на базата на непълна и несъвършенна информация на програма "Libratus", създадена от професор...