2024-07-18

IN MEMORIAM

Александър Дърводелски е дългогодишен участник в Български национален фронт (БНФ). Съидейник на основателите на БНФ д-р Иван...
Със своя професионализъм и широка моряшка душа, капитан далечно плаване Никола Христов Струнчев, капитанът от Родопите, остави...