2022-10-03

банки

Приравнявайки банките с държавата и общините, законодателят удобно е пропуснал да въведе и съответните задължения за тях....
От месец март 2013 г. Комисията по досиетата започна проверка на членовете на управителните, контролните и надзорните...