2023-11-29

БАН

В платформата за анонимно споделяне Balkanleaks се получи интегралният текст на междинна версия на доклада, изготвен от...
Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките разработи Въпросник по проект „МЕРКИ...