2021-12-08

българи в Сърбия

Сръбските митнически власти на ГПП „Олтоманци – Рибарци“ днес върнаха микробус на Столична община със 180 коледни...
Мината се води във фаза „пилотен проект” и затова законово избягва изискването за Оценка на въздействието върху...