2024-05-24

Шенгенска зона

Представянето на декларация (пълномощно) за пътуване остава задължително, когато: следващата дестинация по маршрута след България е държава извън...