2024-05-24

селскостопанска земя

Да изразим силното си безпокойство като стопани на тази територия, поради нестихващите опити върху тази земя, върху...