2024-03-04

Комисия по политиките за българите извън страната

Като цяло, заседанието бе опознавателно за някои основни документи, теми и въпроси, свързани с политиката на българската...