2024-05-23

Александър Вутимски

За сборника "Не съм затворен кръг" на Александър Вутимски - един от най-модерните и значителни български поети...