2024-04-12

Ден: 15.02.2024

Инициативата бе подхваната от нашите млади сънародници, действащи студенти във ВУЗ-овете на България, българи-родолюбци от Одеска област...