2024-05-24

Ден: 11.01.2024

Неуморната теренна работа на Алън Ломакс ме кара да направя сравнение с дейността на нашите първи етнографи...
Целта е младите творци да полетят на крилата на своята безгранична фантазия и да сътворят оригинални творби...
София разказа как функционират младежките организации в Кингс Колидж - Лондон, като сподели по неофициална информация, че...