2024-04-23

Ден: 17.05.2023

Програмата обхваща размисли за значимостта на 24-ти май, представяне на сборника с разкази на Наско Гелев "Неща...
Фестивалната вечер се организира от група „Литература“ на Културно дружество “Bulgariescher Frauen und Familien-Club Hamburg (BFFCH) e.V.“ Поканили...