2024-05-21

Ден: 01.05.2023

Министерският съвет е постановил приемането на правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната...