Home » Авторски страници

Логически задачи в полза на обществото

2021.09.25 Няма коментари
Spread the love

 

Публикувам отчет пред личностите, които съдействаха да съм все още жив – нито убит, мито надвит. Те си знаят кои са. Благодаря им от сърце!

Марин Мидилев

Инж. Марин Мидилев. Снимка: Аgrobio.elmedia.net

.

ОТЧЕТ И САМООТЧЕТ
ЗА РЕШЕНИ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

Периодично си правя самоотчет и самоанализ за дейността ми през месец септември. Тази година реших да включа и отчет. Забавих материла, поради факта, че получих покана да участвам в семинар по етика от създатели на международна организация, занимаваща се с иновации и изследвания за върхови технологии в сферата агророботиката. Поради наличието на форма на дисклексия – не ми се отдава ползването на чужди езици говоримо, участието ми отпадна.

За достъп до необходимата ми информация ползвам услугата за автоматизиран превод на текстов материал от интернет (само това, което ми е необходимо за превод). Преди време от двама, независимо един от друг, истински пълни професори ме посъветваха, че ако тръгна да се занимавам с изучаването на чужд език, ще е безмислена загуба на време от моя страна.

Увод

„Една единствена идея може да спести труда на милиони хора за векове“ – Неизвестен автор.

Тази идея може да бъде родена от различни хора, живеещи на различни места по света по едно и също време, или в различно време.

За да се получи практическа полза от тази идея, умните я допълват или съдействат за нейната реализация, останалите се опитват да я откраднат, дублират, да станат съавтори или да пречат по всевъзможни варианти, с цел да не се реализира.

За реализация на дадена идея са необходими:

1 Капитал – интелектуален потенциал със специфични знания и умения;

2. Време – биологичното време на всеки индивид е ограничено;

3. Средства – финансови средства, технологични средства (технологично оборудване), екип със специфични експертни знания и възможности;

4. Място – с изградена подходяща инфраструктура и оптимална ефективност за приложение на технологиите, или без наличие на инфраструктура;

5. Условия за работа – върховенство на демократичното право; ограничения на статуквото и бюрокрацията, основа за корупцията.

6. Други.

Изложение

През 1992 г., на базата на помощната ми дейност за беритба на селскостопанска продукция, ми се роди идеята, че ръчният труд е еднообразен и може да се автоматизира (роботизира).

Може би са ми помогнали интуицията, TRIZ и другите творчески методи за решаване на изобретателски задачи, летните и есенните бригади от по време на обучението ми в техникума по минна промишленост в помощ на земеделски предприятия, както и дипломната ми работа от същия, на тема от механизиран рудничен комплекс за подземен добив на въглища, и макета за крачещ багер за открити рудници.

По стечение на обстоятелствата, разполагах и разполагам с време и започнах да събирам специфични знания и умения, относно замяната на ръчния труд за селективната беритба на плодове и зеленчуци, както и комплексната роботизация на процесите, от подготовката на площите за създаване на насаждение, създаването и отглеждането на насаждение с даден вид култура, до доставката на продукцията до краен потребител.

През 1998 г. обявих част от базовата организационна структура и принципи на действие на предстоящите технологии в сферата на земеделието.

През 2004 г. Innovation Relay Centre in Genova под № 6 обявява за бъдещи топ технологии моето предложение под реф. № ОВ 0106, относно малък роботизиран комплекс за производство на ягоди на открити площи.
Базовата организационна структура с изменение и допълнение, както и принципът на действие, могат да се ползват и в други сфери на дейност.

От 2008 г. до 2015 г. имам няколко доклада на международни симпозиуми по разминиране на минни полета, организирани и провеждани първоначално под егидата на Г-8 (HUDEM). В част от докладите си съм посочил, че и дронове с необходимото оборудване могат да бъдат ползвани за услесняване на дейностите по процесите на разминиране.

В края на 2014 г. с екип направих предложение разпръснатите мини след взрива в Горни Лом да бъдат събирани с дронове (вариант на базовата технология – комплекси при разминиране на минни полета).

Дроновете могат да се ползват и за беритба на плодове.

Имам и други участия на международни конференции с доклади, както и публикации по решаването на проблематика по темите – роботи и дронове за логистика, Индустрия 4.0, Земеделие 4.0, Интегрирани комплекси и за Залесяване.

Последният ми доклад на международна конференция от 2019 г. бе публикуван и на китайски език с редакторски допълнения.

На базата на публикуваните скици към Технологична оферта реф №ОВ 0106, в интернет пространството намирам реализирано на практика следното:

1. Сечение на едноредова леха – правоъгълник, комбиниран с трапец, с цел подреждане на плодове в една вертикална равнина, за по-лесна беритба (аналогия е и направа на насаждения от ягоди в улеи);

2. Достигната скорост на цикъл за беритба на ягоди под 6 сек. за един плод ягода;

3. Използване на фотоволтаични системи за генериране на необходимата електрическа енергия при определени агророботи;

4. При беритба ползване на двойка роботи – беритбен и транспортиращ;

5. Ползване на специфични опаковки, където консуматорът на пресния плод е единственият, който докосва плода;

6. Част от беритбените роботи имат прекъснато движение при преместване за дейността беритба;

7. Агрегатиращата станция за вид мобилни роботи остава извън работното поле, електрическата енергия се доставя до робота чрез кабел на разстояние до 1000 метра;

Допълнително използването на двойката мобилен наземен робот – дрон за беритба на плодове и други.

Разбира се, част от загатнатото от мен все още е нереализирано, както и премълчаното.

Интегрираните комплекси за производство, селективна беритба и доставка на плодове и зеленчуци са сложни технологии, но са комбинация от прости и съществуващи реални решения като организационна структура и принципи на действие.

Поради спецификата на работа, зависеща от различни фактори, всеки интегриран комплекс е унифициран спрямо географското разположение, климатичните условия, вида на почвата, релефа на терена, на който ще работи, вида продукция, мястото за доставка до потребителя за ползване (логистика за транспортиране). В зависимост от необходимия период за сеитбооборот, част от комплекса е необходимо да се препроектира и реконструира.

Варианти за създаване на интегрирани комплекси има за създаването им в закрити пространства – светли и тъмни оранжерии, вертикално земеделие, замяна на хранителната среда с хидропоника, аеропоника, аквапоника.

Многовариантността зависи и от ползваните материали, софтуер, хардуер и други елементи.

Един манипулатор с необходимото оборудване за манипулация може да замени труда на 4 работника берачи при селективната беритба, поради факта, че един работник е ефективен за работа 6 часа за денонощие. Един работник, в зависимост от вида продукция, може да работи за беритбения период на площ от 0.5 дка до 2-3 дка.

За производството, селективната беритба и доставка на плодове и зеленчуци, Интегрираните комплекси ще се сътоят от ято роботи – има фирми и организации, които разработват ято от роботи.

За създаването на Интегрираните коплекси е необходимо да се постави начало чрез създаване на Дигитални (виртуални) двойници, на базата на технологиите за добавена реалност.

Поради Ковид пандемията, както и непривлекателния труд на земеделските работници, поради недостиг на работна ръка, часовата ставка в щата Калифорния е около 18 долара и 50 цента, а в Нидерландия и Дания надвишава 25 евро.

Нормално всеки един човек за поддържане на оптимални жизнени фунции се нуждае от порядъка на около 3100 ккал за денонощие.

Каква е ситуацията с хранителната несигурност в света, всеки може да се запознае с 4-те последни доклада на ФАО от интернет страницата им.

Предпочитам да пиша кратко и, поради тази причина, минавам на темата за етиката и етичността при създаване на нови технологии на територията на България:

Какви са икономическата, политическата ситуация и условията за върховенството и принципите на демократичното право – всеки може да се запознае от интервюта, публикации и репортажи от истински журналисти в международни средства за масова информация, доклади за корупционни скандали и неуредици.

Вместо определени персони с купени дипломи и добити научни степени чрез плагиатство да бъдат сложени на мястото, което им се полага, те се толерират и поставят на определени постове от статуквото (бюрокрацията).

България е все още в периода на първоначално натрупване на финансови средства (това не е капитал), които се добиват основно чрез кражби, измами и т.н. Основно усвояването на финансови средства става чрез фабриките за писане на проекти, работещи под девиза „усвояваме заедно“, като процентите, които „фабриките“ усвояват, са около 50 – „Ако автомобилът, който притежавате, има разход на гориво 10 л на 100 км, можете ли с 5 литра да изминете тези 100 км!?“. Тук има и „къщи за тъщи“. Съществуват и средства за иновации, раздадени на персони, които не знаят значението на думата „иновация“, и средствата са или в банковата им сметка, или похарчени за избиване на генетично наслоени комплекси за малоценност.

Има създадени не една и две кухи фирми и организации с гръмки имена, някои от които са успели да си набавят определено техническо и технологично оборудване, с цел да бъдат „луксозни капани за наивници, които да им работят срещу недостатъчно заплащане за вложен труд“.

Още преди 1989 г. неписано правило бе автор на икономическо ефективно предложение да е последен в списъка на „творческия колектив“ или да липсва от списъка. Опити продължава да има и сега.

Многобройни са фиктивните конкурси, определени за персони, нямащи нужния потенциал за обявени длъжности, но назначавани на длъжностите. И т.н.

За каква етика и етичност може да става дума при тази реалност?

Надявам се ситуацията да се промени скоро, защото всички сме „пасажери на галактическия кораб планетата Земя“. „Принципът на пеперудата е в действие“ – Индустрия 4.0 (Земеделие 4.0).

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.