Home » Авторски страници, история, политика

Единственият

2020.11.09 Няма коментари
Spread the love

Проф. Янко Янков-Вельовски

В единствения (сега са десетина) по онова време Юридически факултет – този на Софийския университет „Климент Охридски“ – предстоеше хабилитацията на главните асистенти в цяла поредица от дисциплини. Налагаше се да бъдат обявени конкурси за асистенти, които да поемат семинарните занятия, водени дотогава от новоизбраните доценти и старши научни сътрудници. Така през декември 1973 г. 13 асистенти и научни сътрудници бяха кооптирани към научно-преподавателския състав на т.нар. „Единен център по науките за държавата и правото“ (ЕЦНДП), който обединяваше Юридическия факултет и Правния институт на Българската академия на науките (БАН).

Докато всички нови преподаватели бяхме застинали на равнище „асистент“, респ. „научен сътрудник Трета степен“, единствен от 13-те, Янко Николов Янков-Вельовски вече беше повишен в „Научен сътрудник Първа степен“ и предстоеше защита на дисертацията му. [Редно е да припомним, че още като студент Националната библиотекаКирил и Методий“ (НБКМ) му беше станала втори дом и научните му постижения бяха повече от заслужен резултат от упорит изследователски труд.] И като гръм от ясно небе дойде новината, че Янко е уволнен от престижната си научно-изследователска работа, заточен в родното му село Клисурица, след това в Девня и, накрая – осъден на много години строг тъмничен затвор.

Какво се беше случило?

Талантливият млад учен беше проумял нещо, което ние с индоктринираните си мозъци тогава не можехме да схванем: марксическият социализъм е противоестествена социаликономическа система и е обречен на загиване. И не само го е проумял, но го и пропагандираше. Западните посолства го толерираха, Amnesty International го обяви за Политически затворник №1 на комунизма в България. Всичко това – до комунистическия преврат на 10 ноември 1989 г.

Поведението на Запада в казуса Янков-Вельовски само на пръв поглед изглежда странно. Отказът на Янко да не търси отговорност от извършителите на престъпления през периода 09.09.1944-09.11.1989 му коства лансирането за президент на България; за такъв корумпираният евроатлантически Запад назначи марксиста Желю Желев. Янко се оказа и един от малцината – ако не и единственият – който не само не подписа т.нар. „демократична конституция“, но и никога не се кле над нея. Проформа по някое време „заклеймиха“ комунизма, и така отново избегнаха личната отговорност на престъпниците  (колективната наказателна отговорност е недопустима). Юрист като Янко Николов Янков-Вельовски не можеше да се примири с тази машинация. В резултат си спечели тотален остракизъм от страна на новоизлюпените демократи – бивши комунисти и техни съмишленици. Корумпираните властници на Запад пък се интересуваха единствено от подялбата на печалбите, услужливо предложена от довчерашните им гробокопачи.

Последваха десетилетия на титанична борба на един изключителен интелект срещу фалшивата социаликономическа система и нейните престъпни субекти, узурпирали властта във всичките ѝ аспекти. Неговите оръжия – перото и Божието слово – категорично го отличават от всички ония, които с нокти и зъби – също като в социалистическите времена – се домогват до власт, богатство, титли и звания.

Впрочем, в това можете да се уверите, като се запознаете с трудовете на Янко Николов Янков-Вельовски, изчерпателната библиография на които представяме, както следва:

Янко Николов Янков-Вельовски

Библиография (Списък на книгите) – 2020 г.

&

за Янко Н. Янков-Вельовски

            01. Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., Издателство „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;

02.Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., Издателство „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;

 

&

на (от) Янко Н. Янков-Вельовски

            01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, С., Издателство „Янус”, 1993, 288 с. ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16;

02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., Издателство „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С., Издателство „Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., Издателство „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);

05. Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., Издателство „Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];

06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3. Българската държава абдикира в полза на Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2002, 576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, С., Издателство „Янус”, 2004, 148 с. ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16;

10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, С., Издателство „Янус”, 2004, 94 с. ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16;

11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, С., Издателство „Янус”, 2004, 98 с. ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16;

12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, С., Издателство „Янус”, 2004, 126 с. ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16;

13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, С., Издателство „Янус”, 2004, 132 с. ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16;

14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, С., Издателство „Янус”, 2004, 94 с. ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16;

15. Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор), С., Издателство „Янус”, 2004, 352 с. ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16;

16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, С., Издателство „Янус”, 2004, 76 с. ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16;

17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., Издателство „Янус”, 2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;

18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, С., Издателство „Янус”, 2004, 202 с. ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16;

19. Янко Янков, Руският тероризъм, С., Издателство „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;

20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, С., Издателство „Янус”, 2004, 532 с. ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16;

21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, С., Издателство „Янус”, 2004, 456 с. ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16;

22. Янко Янков, Българският тероризъм, С., Издателство „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С., Издателство „Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;

24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание), С., Издателство „Янус”, 2006, 444 с. ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16;

26. Янко Янков, Убийството. Танатологически аспекти, С., Издателство „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;

27. Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., Издателство „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;

28. Янко Янков, Политически и правни учения на Средновековния Ориент, С., Издателство „Янус”, 2006, 150 с., ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16;

29. Янко Янков, Политически и правни учения на Византия, С., Издателство „Янус”, 2006, 166 с. ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16;

30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., Издателство „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

31. Янко Янков, Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., Издателство „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

32. Янко Янков, Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., Издателство „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

33. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1. Древен Изток, С., Издателство „Янус”, 2006, 486 с. ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

34. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2. Древна Европа. Гърция, С., Издателство „Янус”, 2006, 452 с. ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

35. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3. Древна Европа. Рим, С., Издателство „Янус”, 2006, 412 с. ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

36. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., Издателство „Огледало”, 2006, 222 с.;

37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., Издателство „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, С., Издателство Янус”, 2007, 752 с. ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Издателство Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

40. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4. Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, С., Издателство Янус”, 2007, 230 с. ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

41. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие. Книга 2. Русия, С., Издателство Янус”, 2007, 744 с. ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

42. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие. Книга 3. Западна Европа, С., Издателство „Янус”, 2007, 478 с. ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

43. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време. Книга 1, С., Издателство „Янус”, 2007, 447 с. ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

44. Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., Издателство „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8. Заключителни писма до Мафията. Писма до Европейски и световни институции и лидери, С., Издателство „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

47. Янко Янков,; Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2007, 312 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

48. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Издателство „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

49. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 8. Новото време. Книга 2, С., Издателство „Янус”, 2008, 445 с. ISBN 978-954-8550-66-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

50. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 1, С., Издателство „Янус”, 2010, 421 с. ISBN 978-954-8550-68-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

51. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., Издателство „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

52. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 9. Новото време. Книга 3, С., Издателство „Янус”, 2010, 400 с. ISBN 978-954-8550-67-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

53. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., Издателство „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

54. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 2, С., Издателство „Янус”, 2011, 229 с. ISBN 978-954-8550-84-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

55. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 3, С., Издателство „Янус”, 2011, 303 с. ISBN 978-954-8550-86-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

56. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

57. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

58. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 4, С., Издателство „Янус”, 2011, 207 с. ISBN 978-954-8550-91-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

59. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 5, С., Издателство „Янус”, 2012, 399 с. ISBN 978-954-8550-92-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

60. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 6, С., Издателство „Янус”, 2012, 330 с. ISBN 978-954-8550-95-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

61. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., Издателство „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

62. Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., Издателство „Янус”, 2012, 217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

63. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 7, С., Издателство „Янус”, 2012, 285 с. ISBN 978-619-7008-02-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

64. Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., Издателство „Янус”, 2012, 346 c., ISBN: 978-6197008036, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

65. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 12. Дипломатически импресии, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 406 с., ISBN: 978-954-8559-90-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

66. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, С., 2018, 478 с., ISBN: 978-619-7008-08-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

67. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 14. Дипломатически меморандуми, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 166 с., ISBN: 978-619-7008-09-8 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

68. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 15. Дипломатически меморандуми до Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ. 02 Юни- 28 Ноември 2016 г., С., Издателство „Янус”, С., 2018, 261 с., ISBN: 978-619-7008-10-4 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

69. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 16. Дипломатически предизвикателства, Част 1, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 472 с., ISBN: 978-619-7008-11-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

70. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 17. Дипломатически предизвикателства, Част 2, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 506 с., ISBN: 978-619-7008-12-8 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

71. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 18. Дипломатически предизвикателства, Част 3, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 448 с., ISBN: 978-619-7008-13-5 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

72. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 19. Дипломатически предизвикателства, Част 4, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 394 с., ISBN: 978-619-7008-14-2 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

73. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 20. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства, (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 1, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 511 с., ISBN: 978-619-7008-15-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

74. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 21. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 2, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-16-6 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

75. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 22. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 3, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-17-3 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

76. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 23. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 4, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 462 с., ISBN: 978-619-7008-18-0 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

77. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 24. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 5, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 463 с., ISBN: 978-619-7008-19-7 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

78. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 25. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 6, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 469 с., ISBN: 978-619-7008-20-3 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

– – – – – – –

79. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ПЪРВА, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 274 с., ISBN: 978-619-7008-21-0 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

– – – – – – –

            80. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 27. Специални меморандуми (1-ви – 30-ти;2018-2019 г.). С., Издателство „Янус”, С., 2019, 327 с., ISBN: 978-619-7008-23-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

81. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 28. Специални меморандуми (31-ви – 46-ти;2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 237 с, ISBN: 978-619-7008-24-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

82. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 29. Чии ovarium крепи президента Румен Радев? (25 персонални меморандуми), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 253 с, ISBN: 978-619-7008-30-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            83. Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 1, Издателство „Янус”, С., 2019, 463 с, ISBN: 978-619-7008-25-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            84. Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 2, Издателство „Янус”, С., 2019, 201 с, ISBN: 978-619-7008-26-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            85. Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 3, Издателство „Янус”, С., 2019, 384 с, ISBN: 978-619-7008-27-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            86. Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 4, Издателство „Янус”, С., 2019, 437 с, ISBN: 978-619-7008-28-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            87. Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 5, Издателство „Янус”, С., 2019, 482 с, ISBN: 978-619-7008-29-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            88. Янко Янков, До поредните еничарски изверги, Том 1 (2016 г), Издателство „Янус”, С., 2019, 380 с, ISBN: 978-619-7008-34-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            89. Янко Янков, До поредните еничарски изверги, Том 2 (2017 г), Издателство „Янус”, С., 2019, 347 с, ISBN: 978-619-7008-35-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

90. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 30. Специални меморандуми (2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, ISBN: 978-619-7008-31-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            91. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2020, ISBN 978-619-7008-22-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            92. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 9, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-32-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            93. Янко Янков, Престъпната дейност на Георги Ил. Хаджиев, Директор на СДВР, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-47-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            94. Янко Янков, Престъпната дейност на Главния прокурор Иван Гешев, Том 1, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-45-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            95. Янко Янков, Престъпната дейност на Главния прокурор Иван Гешев, Том 2, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-46-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            96. Янко Янков, Специалните служби. НеСистематични записки, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-42-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            97. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-40-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            98. Янко Янков, Строго Секретно Оперативно Мероприятие „Камертон”, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-44-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            99. Янко Янков, Строго Секретно Оперативно Мероприятие „Норвегия”, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-43-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            100. Янко Янков, Специализираните репресии и убийства в България, Том 1, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-41-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            101. Янко Янков, Политическите убийства. Книга ІІІ, Кой уби брат ми Камен Янков?, С., Издателство „Янус”,2020, ISBN 954-8550-45-8 (кн.3); ISBN 978-954-8550-45-1; формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

– – – – – – –

         102. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2020, ISBN: 978-619-7008-36-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

– – – – – –

       103. Янко Янков, Политическите игри. Аспекти на политическия мениджмънт, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-39-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 

&

            В процес на проучване, разработване, комплектоване и предлагане за печат:

            104, 105, 106, 107, 108. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, С., Издателство „Янус”, ISBN: 978-6197008012, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 1. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., Издателство „Янус”, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 2. Янко Янков, Политическата митология, С., Издателство „Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-39-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 3. Янко Янков, Риторика, С., Издателство „Янус”, 400 с. ISBN: 978-954-8550-70-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 4. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Издателство „Янус”, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 5. Янко Янков, Философия на правото. Философски размишления и рецепции в правото, С., Издателство „Янус”, 650 с. ISBN: 978-954-8550-59-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 6. Янко Янков, Политическият мениджмънт, С., Издателство „Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-85-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 7. Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Издателство „Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 8. Янко Янков, Психология на политиката, С., Издателство „Янус”, 500 с. ISBN: 978-954-8550-38-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 9. Янко Янков, Пътят към Европа. България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии, С., Издателство „Янус”, 500 с. ISBN: 978-954-8550-46-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 10. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Издателство „Янус”, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 11. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Издателство „Янус”, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
 12. Янко Янков, Съвременни правни системи, С., Издателство „Янус, 450 с. ISBN: 978-954-8550-96-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

&

Край на документа

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.