2024-04-14

Ден: 20.03.2019

Документалната лента показва уникалността и автентичността на българското село Чушмелий в Украйна, откъдето родом са българския учен...