Home » Авторски страници, история

Проф. Пеев предлага да се учреди Вапцаровска международна премия “Морето и машините”

2018.12.16 Няма коментари
Spread the love

Да се учреди Вапцаровска международна премия “Морето и машините” предлага проф. Илия Пеев, чието предложение публикуваме най-долу. 

Следва интервю с него за в. Дума – “Вапцаров – най-песенният поет в света!”, направено от Петра Ташева.

Проф. Пеев, вие самият сте вапцаровец и 33 години обучавате и възпитавате вапцаровци. Знаем, че Никола Вапцаров попада във Военноморското училище не по своя желание, а по волята на баща си. Но морето и машините пленяват поетичната му душа, той написва прекрасните си поеми за тях и справедливо получава прозвището “Моряка”. Вие, роденият в планината, доброволно се отдавате на морето. Сега сте в достолепната 70-годишна възраст – да направим равносметка на извървяния от вас път!

– Роден съм в китното родопско село Жребичко, община Брацигово, през 1948 г. То е първата ми люлка, тук моите родители Славка и Петър Кузеви ми дадоха първите уроци. От тях научих, че Човещината, Любовта и Обичта са в основата на Щастието и тайната към него! В училището, уникално с учителите и учебно-материална база за времето си, получих първите познания за света на природата и човека. Замечтах за морето отрано, отначало с морските книги, а после и при първите ми срещи с Черно море. Родителите ми и дядо Васил ме насърчаваха да стана морски офицер. В механотехникума в Пазарджик любовта ми към морето и машините се засили от поезията на Никола Вапцаров, чиито стихове рецитирахме в клуба на неговото име. А преподавателите ми по литература и руски език стимулираха избора ми. Бях приет в Софийския университет, но предпочетох Военноморското училище във Варна. Повече от 50 години отдадох на морската шир, плавах по морето и в душите на моряците.

– На 7 декември т.г. се навършиха 109 години от рождението на Никола Вапцаров. Автор сте на статии, изследвания и на книга за поета. През 2009 г. излезе монографията ви “Никола Йонков Вапцаров – Моряка”…

– Вапцаров сроди морето и машините с човешката душа, възпя вярата и любовта, свободата и мира. Изследвах малко известни творби на Никола Вапцаров, проучих неговите тетрадки и тефтерчета! В книгата съм представил Вапцаров с импресии, пътеписи, есета, непознати стихове. Повечето от тях са за морето и корабите. Вапцаров е творец – маринист!

– Каква е ролята на Морското училище за формирането на твореца?

– Темата заслужава отделен разговор. В монографията направих изчерпателна характеристика на този въпрос и съзнателно поставих акцента най-вече върху живота и творчеството на Вапцаров в Морско училище.

– Чувстват ли се вапцаровци всички, които се обучават днес и се учат във ВВМУ?

– Отговорът на този въпрос се съдържа в специалната анкета с вапцаровци от различни поколения – от Вапцаровския випуск (1948-1953) досега, която направих през месец май 2016 г. – за юбилейния вестник “Вапцаровец”! От нея се вижда отношението към Вапцаров и същността на неговия дух. Половината от анкетираните са курсанти. За младите читатели ще бъде интересно да научат отговорите на техните връстници.

– Вапцаров е ярка пътеводна звезда в нашия и в световния поетичен небосклон. Защо и днес е толкова обичан? Защо и сега ни е нужен?

– Много често съм се питал защо именно младите хора в България и по света са най-големите почитатели и рецитатори на Вапцаров и много обичат неговата поезия. Стигнах до извода: Обич за обич! Песен за песен! Никола Вапцаров е най-песенният поет в света! Всичко в него е любов и песен – песни за моторите, корабите, морето, самолетите, ракетите, за човешката душа и любовта. Той учи младите хора, че няма “бронебойни патрони” срещу Любовта, Вярата, Песента, Дързостта и Мечтите. Вапцаровият оптимизъм покорява и днес сърцата на младите хора: “Да, нашто ярко слънце ще просветне”.
Младежта носи в себе си още едно послание от поета Моряк – красива моряшка любов свързва навеки Никола Вапцаров и Бойка Вапцарова. Тяхната безсмъртната любов през 2010 г. беше избрана от зрителите на БНТ за най-вълнуващата българска любовна история на XX век!

– Разказвате за световното признание на поета, за известността му по света, за големите му награди, за нашия поклон към него, за кръщаването на неговото име на училища, институти, върхове. С какво още сме длъжници към паметта на Поета?

– Поетът Никола Йонков Вапцаров – Моряка, има неоспорим принос за утвърждаване авторитета на България като държава на духа, по израза на академик Дмитрий Лихачов, което се илюстрира с редица международно признати доказателства. По най-нови данни от 2014 г. произведенията на Вапцаров са преведени в 92 страни на 64 езика и се четат по всички континенти на Земята. На световните сцени се играят пиеси за Вапцаров. В Двора на писмеността в Плиска, създаден от Карен Алексанян, се изгражда Алея на писателите. Бюстът-паметникът на Никола Вапцаров, дело на художника Владимир Киров, заема своето законно и достойно място.

– Догодина ще се навършат 110 години от рождението на Вапцаров. Какви са вашите предложения за честването на тази годишнина?

– В монографията през 2009 г. достигнах чрез научни доказателства до идеята за учредяване за Вапцаровска международна морска премия, която получи подкрепа у нас и в чужбина и бе публикувана в научни форуми на български и английски език. Предлагам през 2019 г. да се учреди Президентска награда “Вапцаровска международна премия “Морето и машините””. Става дума за нова държавна премия, а не за литературната награда от 1979 г. “Никола Вапцаров”, която през 2009 г. е възстановена от кмета на Банско. Заедно с Клуб “Военни моряци” към СОСЗР-София сме направили конкретни предложения до президента на Република България.

– Проф. Пеев, повече от 11 години плавате на надводни бойни и учебни кораби, на подводници и ветроходни кораби. Какво взе и какво ви даде тази служба?

– Моряците знаят, че морето повече взима, отколкото дава. Плаванията са свързани с огромни лишения от самия моряк и от моряшкото семейство. Но магията на Океана е по-силна от лишенията. Моряците преодоляват  трудностите на корабната професия. А на мене моряшката служба ми даде удовлетворение от свободата да плавам в необятните морски простори и дълбочини. Посетих десетки пристанища. Изучавах други култури. Транскултуралният подход ми помогна в научната работа. Всеки моряк на борда на кораба със своята душа е един сложен микрокосмос, а животът в екипаж месеци наред е преживяване, което мотивира и стимулира творчеството.

– Участвате в подготовката на моряците за бъдещата им служба. Като психолог сте изследвали поведението на офицерите в продължителните плавания. Кои човешки качества са най-важни за тази професия?

– Много хора изпитват страх от водата и не се качват на “дърво без корен”. Народът  мъдро казва: “Всяка майка моряк не ражда”. За корабните офицери се изисква голям комплекс от качества, които от 1995 г. насам Международната морска организация изисква да се доказват не само чрез дипломи, но и чрез сертификати на всеки 5 години.

– Влюбен сте в морето. В романтичната ви душа е поезията, поетиката на Вапцаров. Как пленихте съпругата си? И как запалихте с романтиката и децата си, та и те са посветили живота си на морето?

– Ключът за покоряването на жената е Любов! Сътрудничеството, позитивното окуражаване и разбирателството са доминиращи в нашето семейство. Споделяме радостта от житейските постижения, по-голямата част от които са свързани с морето. Любовта към корабите и морето се възпитава у децата от малки. Заедно със съпругата ми успяхме да предадем морската романтика на децата и на внуците си. Вапцаровската романтика е фамилната ни черта. Житейският урок от мъдростта на годините е, че силата и на моряка, и на учения е в неговото семейство. А още през януари 1883 г. Вазов  е казал: “Една звездица – и тя тоже моряка води сред морето.” Тази звездица астрономите не я познават, няма я в звездните карти, но още древните мореплаватели са я използвали за ориентир към любимите хора на брега. И великите поети са я възпявали в песните си. Тя е най-ярката звезда над Океана и се нарича Моряшката любов!

Електронният портал Еврочикаго  публикува преди почти десет години, в първите дни на декември 2009 г.. подробна информация за монографията „Никола Йонков Вапцаров – Моряка” на професор Илия Пеев, издадена в чест на 100-годишнината от рождението на поета, в която с научна аргументация е издигната идеята за учредяване на Вапцаровска международна морска премия.

– Пеев, И.П. Никола Йонков Вапцаров – Моряка. Поетът, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. ИК „Стено”. Варна, 2009, 224 с.. ISBN: 9789544494506

Рецензент на монографията – професор д.ф.н. Милена Георгиева Кирова, СУ „Св. Климент Охридски”.

Художник на монографията – Сияна Илиева Струнчева, художник-педагог, гр. Варна.

От 2009 година до сега в  Eurochicago.com са публикувани и много други статии на професор Илия Пеев за Морско училище и неговия патрон Никола Йонков Вапцаров, а по-долу публикуваме, без всякакви съкращения, и предложение за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”. Предложено е връчването й да стане в навечерието на 110-та годишнина от рождението на Никола Йонков Вапцаров – Моряка.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За учредяване на Президентска награда

Вапцаровска международна премия

„Морето и машините”

За стимулиране развитието на науките за морето,

образованието и възпитанието на морски кадри,

постижения в областта на безопасността на корабоплаването

През 2019 година човечеството ще отбележи 110-та годишнина от рождението на Никола Йонков Вапцаров – Моряка, поетът, който прослави нашата Родина далеч зад нейните географски граници.

В историческото развитие на България – държавата на духа, в защита на българския народ в плътен строй стоят езикът, писмеността, литературата, по думите на академик Дмитрий Сергеевич Лихачов.

За утвърждаване авторитета на Република България в глобализиращия се и дигитален свят като държава на духа, неоспорим принос има и поетът Никола Йонков Вапцаров – Моряка, което се илюстрира с редица международно признати доказателства:

1) Световният съвет на мира през 1952 г. присъжда на Никола Вапцаров най-престижното отличие – Международната награда за мир. През 1953 г. тя е връчена на неговата майка Елена Вапцарова на многохилядно тържество, на което участват поети и писатели от десетки държави.

2) За изключителен принос в европейската и световна култура Никола Вапцаров е обявен за личност на ЮНЕСКО за 2009 г., по случай 100 годишнината от рождението на поета.

3) С Указ на Президента на Република България Георги Първанов № 243 от 6 юли 2004 г. (ДВ, бр. 64, 23.7.2004 г.) в памет на великия поет Моряк Никола Вапцаров на Антарктида е наречен връх на неговото име – Вапцаров Връх (410 м, координати 62°37′15″ ю.ш., 59°54′25″ з.д.) – разположен върху планинската верига Тангра, остров Ливингстън от архипелага Южни Шетлъндски острови.

На тържественото събрание в град Варна на 7 декември 2009 година по случай 100 годишнината от рождението на Никола Вапцаров президентът на Република България, който пръв получи току що излязлата монография „Никола Йонков Вапцаров Моряка”, заяви: „Когато връщаме лентата назад, стигаме до 1949 година, когато академичната общност на Морското училище приема за свой патрон най-достойния си възпитаник Никола Йонков Вапцаров и предлага да бъде учредена международна морска премия на неговото име.”

http://www.president.bg/news.php?type=3

http://old-www.naval-acad.bg/Bg/arhiv/arhiv-09/slovo-prezident-7-12.htm

4) През 1979 г. с Указ на Държавния съвет за 70-годишнината от рождението на поета е учредена Международна награда за литература „Никола Вапцаров”. За лауреати се удостояват известни автори от Виетнам, Германия, Гърция, Испания, Италия, Индия, Куба, Никарагуа, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, САЩ, Сърбия, Франция и др. Наградата е връчвана през 1984 и 1989 г. През 2009 година за 100 годишнината от рождението на Никола Вапцаров наградата е възстановена от кмета на град Банско с друг статут и формат.

5) По най-нови данни, публично оповестени в печата през 2014 г., произведенията на Вапцаров са преведени в 92 страни на 64 езика и се четат по всички континенти на Земята. Голяма част от преведените творби на поета са в билингвистични публикации (на български език и на чужд език).

6) За Никола Вапцаров са написани и продължават да се пишат многократно повече литературни творби, отколкото той самият е създал.

В издадената през 2009 г. антология „За него, живота” Никола Вапцаров е определен като велика творческа личност, безсмъртен и неповторим художествен талант, бихме добавили творчески Гигант и поетичен Титан!

На него са посветени стихотворения, песни, есета и поеми от 75 автори, като 1/3 от тях са чуждестранни творци. За Вапцаров са се изказвали или са го превеждали десетки световно известни поети и писатели, включително двама носители на Нобелова награда за литература – италианският поет Салваторе Куазимодо и полската поетеса Вислава Шимборска.

Мануел Муньос Идалго е автор на поемата „Смъртта на Никола Вапцаров” и театралната пиеса за Вапцаров по повод 100-годишнината от рождението на българския поет “Вапцаров – кървавата бразда”, която се публикува на испански, английски, шведски и български език.

Могат да се посочат още много национални и международни доказателства за безсмъртния и неповторим художествен талант на поета Никола Йонков Вапцаров – Моряка и световното признание на неговата светла и велика творческа личност.

7) В подкрепа на гореизложеното като свидетелство за националната и международната значимост на творчеството на поета са и двата Биобиблиографски указателя „Никола Йонков Вапцаров 1909-1942″ (309 страници) и „Никола Йонков Вапцаров 1980-2009″ (336 страници) – биобиблиографска справка от 645 страници, а това е колосално за един поет! Те са издадени от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” съответно за 70-годишнината и 100-годишнината от рождението на поета и съдържат Вапцаровите произведения и литературата за него от 1926 година до 2009 година и са красноречиво научно доказателство за едно духовно богатство с планетарни мащаби, което тепърва предстои да бъде оценено.

Всичко това дава основание за следното предложение:

1) Да се учреди Президентска награда: Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.

Целта на държавната премия е да стимулира развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.

Океанът е люлката на живота на планетата. Нашите океани са нашето бъдеще – над 90 % от всички стоки по света се превозват по море. Същевременно човешкият фактор причинява от 80% до 90 % от всички морски инциденти! За овладяването и полезното използване на морските ресурси са необходими добре обучени и културни кадри в различни морски специалности. Българската образователна система в средното професионално и висше морско образование и следдипломната квалификация предлагат обучение по много от тях.

Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” ще бъде мощен стимул в националното и световното морско образование. Наградата ще способства за издигане морския престиж на Република България, ще активира разработването на националната морска стратегия, е популяризира морската индустрия сред младите хора и ще ги окуражава да предпочитат морските професии при избора на своето бъдещо образование и кариера.

Кариерата в морската индустрия предоставя уникални възможности за развитие на идните поколения. Младежите имат вълнуващ и динамичен професионален път в една от най-важните за световната икономика индустрии.

Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” ще способства за активиране на конвергенцията между науката и технологиите, за изграждане на ново отношение „Човек-Машина”, респективно „Екипаж-Кораб”, за превръщане на техногенната безопасност, в т.ч. и безопасността на корабоплаването в част от ценностната система на човека и неговия морал.

2) С Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” ежегодно в навечерието на 7 декември – рождената дата на поета, да се удостояват изявени личности, учебни заведения и институции в Република България и чужбина, с доказан принос в развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.

Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” представлява почетен знак с лента с лика на Никола Йонков Вапцаров Моряка, грамота, диплом, плакет, вимпел, статуетка, парична премия.

При оценката на номинираните кандидати от морските университети, акцент да се постави върху техния принос за формирането на духовността и развитието на ценностната система на морските специалисти и тяхната духовна връзка с морето и машините!

Статутът и редът за връчване на Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”, регламентът за връчването й, определяне на журито, степените и размерите на премията, се уреждат в съответствие с нормативно-правната уредба за духовно стимулиране в Република България.

Аргументи, правни и научни основания:

ПървоПравните основания на предложението за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” се съдържат в правната уредба на действащата наградна система в Република България, отразена в Конституцията и Указите за духовно стимулиране.

В близката история са съществували практики държавният глава да удостоява с почетни звания „Лауреат на Международната Ботевска награда”, „Лауреат на Международната награда „Кирил и Методий” и други награди.

Има и съвременен опит в удостояването с Президентска награда. Функционират ясни Правила за провеждане на инициативата на Президента на Република България Награда „Джон Атанасов” и Грамоти „Джон Атанасов” – по категории:

https://www.president.bg/docs/1525767603.pdf

Учредената през 2003 година Президентска награда “Джон Атанасов” на млади учени в областта на компютърните науки се посреща радушно в системата на образованието и научните среди, има позитивна обществена подкрепа.

Наградата насърчава личните постижения на младите български изследователи, работещи в сферите на информатиката и комуникационните технологии, създава благодатна и подкрепяща среда за развитието на младите таланти в тези сфери, подкрепя развитието на информационните и комуникационни технологии в България.

ВтороНаучните основания на предложението за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” се съдържат в научните изследвания за силата на човешкия дух, морето и машините, нарастващата роля на човешкия фактор в корабоплаването и са документирани не само в научните трудове, а и в практиката на модерни морски компании:

а) Карл Густав Юнг разработи проблематиката за феномена на духа в науката и изкуството.

б) Духовността на космонавта, летеца и моряка е техният водещ резерв в рисковата им професия, който им помага да преодоляват страха от височината, водата е дълбочината, от огромния риск. До този фундаментален извод достигна руският учен професор Владимир Александрович Пономаренко в своя уникален научен труд „Психология на духовността на професионала” през 2004 г., за което беше удостоен със специална премия в областта на науката и техниката.

Теорията за духовността на професионалистите с опасни професии (летци, моряци, космонавти) разкрива същността на Душата на летеца, на моряка и на космонавта, открива съдържанието на емоционалната и духовната интелигентност.

в) Учените продължават да търсят отговор на въпроса „Имат ли корабите и машините душа?”, издават книги (John Tracy Kidder. The Soul of a New Machine. 1981; Daniel Sekulich. Ocean Titans: Searching for the Soul of a Ship. 2006), получават високи международни отличия за своите творби – съответно (The Pulitzer Prize) и (UNESCO Prize)!

Важното е да се подчертае, че 50 години преди тях, Никола Вапцаров – Моряка е сред първите в света поети, които възпяха и одухотвориха машините. Гениалният поет Вапцаров с литературното си творчество през първата половина на XX век свърза духовно хората, морето и машините, вдъхна на машината ДУША.

г) За японската корабоплавателна компания Кавасаки Кисен Кайша Лтд. секретът на новия подход през XXI век е Духът на компанията (K-Line): Умение, Професионализъм, Интелект, Отговорност, Иновация, Екипна работа!

Трето: В издадената през 2009 година монография „Никола Йонков Вапцаров-Моряка” са разкрити художествените приноси на поета, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. В монографията глава II е посветена на „Духовната връзка между хората, морето и машините в поезията на Никола Вапцаров – Моряка”.

Вапцаровата поезия е немислима без идеите за морето и машините, които са част от вътрешния психологически свят на поета Моряк, от неговата духовна същност. За наша национална гордост Никола Вапцаров е сред първите в света поети, които възпяха и одухотвориха машините.

Никола Вапцаров възпя машините като прогрес на човешкия ум и като източник на вяра и надежда за човека в борбата му за свобода и по-добър живот.

Модерната концепция „Човек-Машина” ще става все по-актуална във връзка с разширяването на космическите полети, покоряването на Световния океан, нарастване възможностите на изкуствения интелект и роботите в корабоплаването.

Настана времето да се направи нещо ново в национален и световен план, за да се оцени научния и художествен принос на Никола Вапцаров за изграденото от него ново отношение към одухотворените от него машини!

В Приложение № 10 на монографията е направено предложение за учредяване на Международна морска премия на името на Никола Вапцаров, която да се връчва на преподаватели и морски университети за най-високи резултати в подготовка на новите морски командни кадри с висше образование – лидерите на моретата и океаните на XXI век! От 2010 година до сега тази идея беше обсъждана на национални и международни научни форуми и публикувана в десетки научни и популярни издания у нас и в чужбина.

Идеята за учредяване на Международна морска премия на името на Никола Вапцаров получи силна подкрепа и от Международната научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие” през месец май 2015 година във Варна и състоялия се форум на Черноморските асоциация на морските институции (Black Sea Association Of Maritime Institutions, BSAMI), пред който аргументирано беше докладвано предложението. Докладът е публикуван в научния сборник на форума:

– Технологии и наука за устойчиво морско развитие : Международна научна конференция – Варна, 13-14 май 2015 г., с. 181-186. Издателство: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2015ISBN978-954-8991-80-3

От 2010 година до сега идеята за премията беше популяризирана и подкрепена на много научни форуми, периодични и ежедневни медийни издания у нас и в чужбина – Великобритания, Русия, САЩ, Украйна, Черноморската асоциация на морските институции (BSAMI). Организацията Black Sea Association Of Maritime Institutions (BSAMI) е създадена през април 2010 г. в Истанбул от шест висши учебни заведения: България, Грузия, Румъния, Русия, Турция, Украйна.

Три от шестте черноморски държави, членуващи в BSAMI, публикуваха доклада „New ideas on safety culture in navigation and the necessity of establishing a Vaptsarov International Maritime Prize” в свои научни списания:

– България: Списание „Българска наука”;

– Русия: Списание „Вестник государственного морского университета имени адмиралаФ.Ф.Ушакова“, Държавен морски университет “Адмирал Ф.Ф.Ушаков” в Новоросийск;

– Украйна: Sea-Review, The International Maritime Journal of the Nautical Institute of Ukraine, който е член на Nautical Institute London – Одеската национална морска академия в Одеса.

Отчитайки всички тези обстоятелства, знаменателни събития, мотиви и аргументи, целесъобразно е да се учреди ежегодна индивидуална и колективна Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”, която да се връчва на преподаватели и морски университети за най-високи резултати в подготовката на новите морски командни кадри с висше образование – световните лидери на моретата и океаните през XXI век!

110-годишнината от рождението на Никола Йонков Вапцаров Моряка през 2019 година е прекрасен повод за първото удостояване на лауреатите на Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” – изявени личности, учебни заведения и институции в Република България и чужбина, с доказан принос в развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.

Литература (Приложения):

1. Пеев, И.П. Никола Йонков Вапцаров – Моряка. Поетът, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. ИК „Стено”. Варна, 2009, 224 с.. ISBN: 9789544494506

Рецензент на монографията – професор д.ф.н. Милена Георгиева Кирова, СУ „Св. Климент Охридски”.

Художник на монографията – Сияна Илиева Струнчева, художник-педагог, гр. Варна.

2. Пеев, И.П. Никола Йонков Вапцаров Моряка – талантлив възпитаник на Морското училище (1926-1932) и негов патрон от 1949 година, ярко поетическо дарование в световната духовна култура и морячеството

Във вестник „Вапцаровец”. Юбилеен вестник. Издание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, посветено на 135-годишнината на флотската Алма Матер, месец Май 2016 г. Варна, стр. 16-17. ISSN 1311 – 1868.

3. Пеев, И.П. Нови идеи за културата на безопасност в корабоплаването и потребността от учредяване на Вапцаровска международна морска премия.

4. Peev, I.P. NEW IDEAS ON SAFETY CULTURE IN NAVIGATION AND THE NECESSITY OF ESTABLISHING A VAPTSAROV INTERNATIONAL MARITIME PRIZE

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Адрес за кореспонденция:

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

E-mail: [email protected]

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.