2024-06-22

Ден: 30.07.2018

Според протестиращите граждани в Русе, политиците в България вече не знаят вече какво значи думата държава. И...
Смущаващи нередности в документите на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. В репортажа са показани някои...