Home » Archive

Articles Archive for 5 февруари 2018

Авторски страници, политика »

[5 февр. 2018 | No Comment | ]

Освен антична империя, разпространила елинизма около източните брегове на Средиземно море, Македония е географска област, чието съществуване не зависи от историята. Утвърдените дялове на тази географска област са Егейска, Пиринска и Вардарска Македония. Легитимността на Република Македония върху територията на Вардарска Македония не е отхвърляна от Гърция във времето на комунистическа Югославия. Спорът с името дойде с независимостта на Скопие след разпада на федерацията.
Т.е. – това, което пречи на Теодоракис § Со., не е името на малката република около Вардар, а нейната независимост от Белград.

Авторски страници, българи зад граница »

[5 февр. 2018 | No Comment | ]

На 31 януари 2018 г. в Генералното консулство на Р. България в Чикаго връчихме дипломите на втората група български ученици, успешно издържали изпита по български език в рамките на програмата “Печат за двуезичност”.
На събитието присъстваха и официални представители от американските училищни власти – д-р Ернесто Матиас, директор на Офиса за културни и езикови програми, и Луис Нарваес, директор на дирекция “Стратегически проекти” към Чикагските обществени училища (Chicago Public Schools).

Авторски страници, българи зад граница »

[5 февр. 2018 | No Comment | ]

Българо-американският център за културно наследство, с подкрепата на Генералното консулство на Р. България в Чикаго, Олимпийски клуб “Васил Левски”, Национален музей “Васил Левски” – Карлово,Държавната агенция на българите в чужбина, Съюза на българските писатели в САЩ и по света, Ансамбъл “Хоро”, Ансамбъл “Верея”, Мото-клуб “Хайдути”и Български център “Магура”, организира ОЛИМПИАДА “ЛЕВСКИ”.

Авторски страници, политика »

[5 февр. 2018 | No Comment | ]

Всички изброени предикати и аргументи свидетелстват не само за нарастващата значимост и актуалност на темата за Черно море, но и поставят пред българските политици и всички държавни институции дилемата да работят за зашита на нашите национални интереси в Черно море. Това изисква от нас, независимо от членството ни в НАТО и Европейския съюз, да не се противопоставяме на нито една черноморска държава.
В Р. България, по традиция през февруари 2018 г. предстоят годишните конференции на началника на отбраната и командирите на видовете въоръжени сили, на които като правило се водят съдържателни дискусии по актуални проблеми на националната сигурност. Добре би било на тези конференции да се обсъди и темата „Черно море като източник на въоръжени конфликти или извор на синергия в зората на третото хилядолетие”.
Изразявам своето убеждение и увереност, че в хода на дискусиите Българската армия, Военноморските сили, държавните институции и бизнесът могат да намерят своето място в решаването на тази сложна дилема, в интерес на националната морска идея и националната сигурност на Р. България.