Home » Авторски страници, българи зад граница

Два проекта за изменения на Закона за българите в чужбина – два различни подхода

2016.02.16 Няма коментари
Spread the love

В интернет неотдавна се разпространи текст, цитиран по-долу, който съдържа неточни факти и внушения. Главният редактор на Eurochicago.com е принуден от необходимостта да направи последващото изявление. Цел на тази публикация е да внесе уточнения и да направи наложителни поправки.

Следва пълният текст от интернет, без никакви изменения:

 

Здравейте приятели,

Вие получавате това съобщение като член или симпатизант на Временните обществени съвети на българите в чужбина.

Някои от вас знаят, че през декември 2015 Председателя на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) Борис Вангелов формира Консултативен съвет (КС) за изработване на проект за Национален съвет на българите в чужбина. Този съвет се състои от 55 члена, част от които са видни общественици в България, част са представители на историческата диаспора, но най-голямата част са представители на новата българска емиграция, посочени от ДАБЧ.

Целта на този съвет е, както се вижда от името му, да подготви проект за създаване на изборен Национален съвет, който да замести сега съществуващите и неприложими текстове на Закона за българите в чужбина. ВОС работи от години по този проект, който ние внесохме с малки изменения, които можете да прочетете на нашата страница тук

http://globalbulgaria.eu/nacionalensyvet/

както и да сравните с предишния проект  (публикуван през 2011г. и изпратен тогава до институциите)

http://globalbulgaria.eu/2011-05-28-10-10-36/

Представителите  на ВОС в КС настояха за гласуване на решение, според което Състава на съвета и протоколите на заседанията ще се публикуват на страницата на ДАБЧ и очакваме това да се случи до няколко дни. Ще ви информирам своевременно за тяхната публикация.

Като пръв резултат от нашата двумесечна работа: в КС са депозирани два проекта, проекта на ВОС http://globalbulgaria.eu/nacionalensyvet/

плюс един втори алтернативен проект от името на Петранка Стаматова (ВОС Чикаго). По същество двата проекта са идентични, с изключение на въпроса за избора на членовете на този Национален съвет.

В нашия проект е предвидено избора да е пряк: всеки българин в чужбина ще има възможност да гласува за избраната от него кандидатска листа.

В алтернативния проект на ВОС – Чикаго избора е непряк: членовете на Националния съвет се избират от членовете на Обществените съвети и единствено измежду тези членове.

Големият проблем, нерешен от алтернативния проект е, че към днешна дата не съществува законова база за избор на Обществени съвети.  МВнР от своя страна изразява нежелание да се ангажира с този процес, официално поради “опасност от конфликти”. Това се вижда както от стенограмите на Комисията по политиките за българите в чужбина в Народното събрание (заседание от 20 януари 2016), така и от обясненията на техния говорител г-жа Минкин пред Консултативния съвет. Разбира се, истинското обяснение е друго. С две думи: няма Обществени съвети, не е ясно и кога и как те биха могли да бъдат избрани. Така предложението за не-пряк избор на Национален съвет “увисва” във въздуха, то ще зависи от желанието или нежеланието на МВнР да проведат избори за Обществени съвети, в неопределено бъдеще.

Към днешна дата не е ясно, дали и как ще стигнем до единомислие по този въпрос. Надяваме се здравият разум да победи и да стигнем до компромис с колегите от Чикаго,  който да удовлетворява всички.

 

с уважение,

Любомир Гаврилов

координатор на ВОС Франция

зам.председател на Консултативния съвет към Директора на ДАБЧ

74-75

В написаното от  Любомир Гаврилов, който, както се разбира, е един от авторите на проекта, към който води линкът, се споменава за втори проект, определян от него като “алтернативен”, внесен от името на Петранка Стаматова*, координатор за ВОС – Чикаго.

Преглеждайки дори повърхностно текста, веднага се  вижда първият сериозен пропуск – в текста не е посочен линк към проекта, който всъщност е публично известен повече от година и се намира на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/document/d/16msuIdjW2RrxPiPf5Q0jikM8lPLvabcgk9q6fC2ui7Q/

След като се запознаете с двата концептуални проекта (условно наречени проект Гаврилов и съответно Стаматова), ще се убедите, че неправилно също е и внушението, че двата проекта са идентични – това е видно дори от различния на брой страници. Несъмнено и двата проекти са за институционално представителство, следователно  е нормално те да са близки по същност.

Отново неправилно се твърди, че в “алтернативния” проект на ВОС – Чикаго (от текста  не става известно и защо именно той е наречен алтернативен, та тъкмо той е представен по-рано и би трябвало последващите да са “алтернативни”), се говори за непреки избори и че членовете на Националния съвет се избират единствено сред членовете на Обществените съвети.  Това не е вярно!

В текста на Гаврилов е посочен като голям проблем, че към днешна дата не съществува законова база за избор на Обществени съвети. След такова твърдение  страничен човек може да остане с убеждението, че съществува законова база за избор на Национален съвет. А всъщност истината е, че Законът е един (вижте го тук от месец април 2000 г – линк: http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134916612.) и в него е наложително да се внесат промени, най-малкото заради изтеклото историческо време. И щом така или иначе ще се променят текстове от закона, то това е най-добре да стане еднократно.

Любомир Гаврилов завършва своя текст с пожелание за единомислие и за здрав разум, но очевидните неточности и грешки подчертават неразбиране и дори нежелание да се отчетат поставените цели за разглеждане от внесения от Петранка Стаматова проект.

Проект, който е плод на колективни усилия и бе обсъждан почти година. Текстът е редактиран и допълнен на доброволни начала от редакторите на Eurochicago.com, членове на ФБ групата на ВОС, кандидати от миналогодишните изслушвания за председател на ДАБЧ, служители в ДКП, държави служители, изявени личности и др.

Това е проект, който разглежда Обществените съвети и Националния съвет като два взаимодействащи си органа, като функциите на Националния съвет са на едно по-високо ниво, естествено надграждащо Консултативните Обществени съвети към ДКП и диаспората по места. Защото, кажете по-какъв по-добър начин между тези два органа може да се постигне единомислие и здрав разум, за които ни говори самият Гаврилов?

А още от първо прочитане на внесения от него и още 4 човека проект се вижда, че голяма част в неговия текст заемат два варианта на структура и състав, избиран с листи, в които предварително се знае, че е вероятно да попаднат и хора случайни или още по-лошо – удобни някому. Проект, който ще позволи на тези няколко десетки човека да решават важни въпроси за живота на българската диаспора за период от четири или пет години без всякакъв коректив от долу.

Във внесения от П. Стаматова проект този коректив съществува в лицето на Обществените съвети.

Ще изброя още няколко значителни предимства на проекта за Консултативни обществени съвети към ДКП и за Национален съвет на българите в чужбина, за краткост  – КОСНС:

– простота на прекия мажоритарен вот (това автоматично ще доведе до по-голяма прозрачност при изборите, по-висока активност и по-малка опасност от грешки в гласуването и преброяванията);

– обичайно ще има едновременни избори за ОС и за Национален съвет, което снижава разходите, облекчава финансирането и увеличава активността (при избори само за Национален съвет тя би била значително по-ниска, което автоматично се отразява на  представителността на последния), т.е. дава се възможност за по-широко включване на диаспората в изборите и по-голяма представителност;

– по-проста логистика на изборите (съответно и цена), които се извършват в един консулски окръг, а не в няколко държави;

– По-евтина и лесно организируема издръжка на Националния съвет (за разлика от проекта на Гаврилов, при който е неизвестно откъде ще дойдат средствата).

И на последно място, но не по важност, бъдещите кандидати за Национален съвет и авторите на проекта Гаврилов би трябвало да се съобразяват със следното:

Не може да представляваш една общност, ако тази общност не е организирана преди това (т.е., не споделяте заедно ценности, не сте сплотени и солидарни, не съществува чувство за групова отговорност). Свой представител в Националния съвет ще има общност, която има Обществен съвет.  В противен случай членът в Националния съвет би представлявал най-вече сам себе си и интересите на малка група хора, която по някакви причини са гласували за него. А мнозинството от съответната общност може да има други интереси и да споделя други ценности и отговорности.

Ето защо в ЗАКОН ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (посоченият по-горе от април 2000 г., който не само по наше мнение е морално остарял) предлагаме да се обсъдят и да се включат поне следните две поправки:

  1. Да се промени: Чл. 5. (3) Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства, могат да се създават консултативни органи на българите, живеещи в съответната държава, които се състоят от представители, излъчени от лицата по чл. 2.

Предлаган нов вариант: Чл. 5. (3) Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства, по инициатива на общността се създават консултативни органи (Обществени съвети) на българите, живеещи в съответната държава, които се състоят от представители, избрани от лицата по чл. 2.

  1. Да се промени: Чл. 17. (4) Националният съвет:

… 8. създава и организира комуникационни мрежи за обслужване на връзките с българите, живеещи извън Република България.

Предлаган нов вариант:  Чл. 17. (4) Националният съвет:

… 8. представлява Обществените съвети, изградени към ДКП, и заедно с тях създава и организира комуникационни мрежи за обслужване на връзките с българите, живеещи извън Република България.

Повече за проекта КОСНС може да научите тук:

https://docs.google.com/document/d/109D533MluXCi5n3BVJ6gsbNQhszZ1fSAJapb9oQJe4M/

 

 

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.