Home » Archive

Articles Archive for 6 септември 2015

Авторски страници »

[6 сеп. 2015 | One Comment | ]

Законът е толкова по-стабилен и дълговечен, колкото съдържанието му е по-приемливо за по-широк кръг заинтересовани от неговото прилагане обществени среди, т.е. колкото по-всеобхватен е отразеният в него консенсусен интерес.
Или казано другояче: стабилността на закона е в правопропорционална зависимост от съответствието му с Правото, т.е. с неговата правосъобразност. Най-уязвими, изискващи най-грубо насилие при въдворяването им, са противоправните закони, отричащи общочовешкия морал. Те имат само временен успех, след което рухват под напора на вътрешно присъщите им противоречия, изразени преди всички в несъответствието им с основополагащи принципи на духовността, природата, прогреса, нормалната човешка същност.

Авторски страници, българи зад граница »

[6 сеп. 2015 | No Comment | ]

Уважаеми сънародници,
Честит празник! Честито Съединение на Източна Румелия с Княжество България! На 6 септември 1885 година се извършва исторически акт, който обединява България. Това е пореден исторически урок, че съединението прави силата. Когато по време на Берлинския конгрес през 1878 г. съдбата на България е решена без нито един българин, тогава българският народ насочва своите усилия към изграждане и утвърждаване на Княжество България. Благодарение на ентусиазъма на хората, Северна и Южна България се съединяват.

българи зад граница, Избрано »

[6 сеп. 2015 | No Comment | ]

В украинския град Болград в Одеска област българският вече има статут на регионален език. Това стана с решение, взето на сесия на Болградския градски съвет. Сега редом с националния език – украинския и международния – руски, българския език е официален в Болград, необявената столица на бесарабските българи.