2022-10-02

3 thoughts on “28 септември – Денят на правото да знам

 1. За девети път Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Тази година церемонията ще бъде открита с песента „Дишай“, посветена на празника.

  Наградите за 2011 година ще бъдат връчени в шест категории.

  1. Категория
  Гражданин, най-активно използвал правото си на информация

  Награда „Златен ключ” се присъжда на:

  Арх. Калина Павлова от Варна – за изключителната гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на Община Варна и строежа на Алея Първа и участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Борбата й за достъп до информация е дългогодишна, а ефектът е от полза за цялата общественост. Калина Павлова дава отзвук на случая посредством системно участие в медиите.
  Почетна грамота получават:

  Инж. Георги Сербезов от Пловдив – за активно и последователно търсене на информация от Община Пловдив и Община Смолян, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация.
  Емил Илчев от Благоевград – за упорито търсене на информация от Община Благоевград, КАТ, ОД МВР-Благоевград и Областната управа, свързана със „синята зона“ в Благоевград, с дейността на общинската фирма „Паркинги и гаражи“ и с общинско предприятие -„Биострой“. С помощта и на правния екип на ПДИ обжалва постановените откази.
  2. Категория
  Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

  Награда „Златен ключ” се присъжда на:

  Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) – Варна – за активното използване на Закона за достъп до обществена информация във връзка с прозрачността на усвояването на еврофондовете. НПО-то изпраща заявления до всички общини в страната по ЗДОИ с искане на информация какви проекти са разработили по 7-те оперативни програми, какви средства са усвоени и как са изхарчени. В резултат на проучването, организацията издава брошура с карта на България, на която са отбелязани тези общини, отказващи информация на гражданите, както и онези местни администрации, които я предоставят.
  В категорията не се присъждат грамоти

  3. Категория
  Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

  Награда „Златен ключ” се присъжда на:

  Екип на в. „Сега” – Вестник „Сега” първи публикува информация, че сред дарителите на МВР има разследвани и осъдени лица. Информацията е получена след подадени заявления по ЗДОИ до ОДП в цялата страна и в резултат, вестникът публикува серия статии, свързани с дарителите на МВР. Публикациите предизвикаха спирането на даренията от частни лица и фирми със заповед на министър Цветанов и обещание за регистър на дарителите, който да е достъпен онлайн от 1 октомври 2011. Подаваните от екипа на в. „Сега” заявления за достъп до информация са систематични и имат стратегически характер. Журналистите публикуват резултатите и цитират ЗДОИ, което спомага за популяризирането на закона.
  Почетна грамота получава:

  Лора Филева от в. „Дневник” – За публикациите, разкриващи практиката на Министерство на вътрешните работи да получава дарения. Информацията е получена след заявления по ЗДОИ и обикаляне на ОДП из цялата страна, за да се получи на място.
  4. Категория
  Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

  Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

  Сметната палата на РБългария – за пълното съответствие на Интернет страницата й с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и задълженията за прозрачност на работата на институцията по силата на други закони. Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С приемането на новия Изборен кодекс Сметната палата създаде, представи пред неправителствени организации и медии и пусна да работи националния Единен регистър по Изборния кодекс. С навременното стартиране на Единния регистър Сметната палата показва, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.
  Почетни грамоти получават:

  Министерство на отбраната на РБългария – заради осветляването на дейността на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”, Старозагорска област и назначаването на старши експерт по връзки с обществеността към полигона в лицето на Станимира Данева.
  Община Попово – за ежемесечните отчети за работата на администрацията, които се излъчват в Интернет страницата на общината и по местната телевизия „Канал 9”. И за съответствието на общинския сайт с изискванията на ЗДОИ.
  5. Категория
  Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите

  Антинаграда „Златен катинар” се присъжда на:

  Община Видин – за дългогодишната практика да се отказва обществена информация на граждани и журналисти, които са принудени да водят съдебни дела. И за необходимостта общински съветници да подават заявления по ЗДОИ, за да получат информация от кмета.
  „СРАМОТА” в категорията получава:

  Община Ямбол – Запостоянната практика да отказва „мълчаливо” обществена информация на граждани,журналисти и на общинските съветници. Последните също водят дела срещу кмета за дължима по закон информация. За липсата на задължителна по закон информация на сайта на общината. За прескачането на обществено обсъждане и липсата на ОВОС при реализацията на проект за „възстановяване на Градския парк и лесопарк Боровец“, по който са изсечени многогодишни дървета.
  6. Категория
  Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

  Награда „Вързан ключ” се присъжда на:

  „Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД за Решение за отказ на информация по заявление на Емил Илчев от Благоевград, който иска от общинската фирма Правилника за дейността на фирмата. В отговор на заявлението получава решение за отказ на информация, в което се посочва, че действително „Паркинги и гаражи“ е задължен субект по реда на ЗДОИ, но информацията не може да бъде предоставена, тъй като не е обществена.

 2. Лила,

  Винаги има, но награждават не най-достойния, а най-удобния.

  Пунта Мара…

 3. А има ли вече предложения кой да бъде награден?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *