Home » Избрано

Божидар Нанев: Обвинен съм защото служих на България

2011.02.22 Няма коментари
Spread the love

Сваленият здравен министър на ГЕРБ Божидар Нанев:

Обвинен съм защото служих на България и спазвах закона

Ексклузивно интервю за Sofia News Agency с първия здравен министър в правителството на ГЕРБ. Д-р Божидар Нанев говoри за Novinite.com след като прокуратурата внесе в съда официални обвинения срещу него.

Интервю на Мария Гинева.

Д-р Божидар Михайлов Нанев е роден на 19 януари 1963 г. в Димитровград. Завършил е френска езикова гимназия и медицинска академия в град Варна. Специалист е по обща, гръдна и детска хирургия. Работи в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ – Варна. Хоноруван асистент е по детска хирургия към Катедрата по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение към Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна. От 2008 г. е председател на „Районна колегия на БЛС“ – Варна, а от 10 януари 2009 г. е председател на Български лекарски съюз. Нанев е женен и има един син. Съпругата му Инна също е лекар – рентгенолог. Тя е дъщеря на бившия ректор на Варненския медицински университет проф. Темелко Темелков, Министър на здравеопазването в правителството на ГЕРБ. При номинацията на Нанев, лекарското съсловие приветства избора на премиера Бойко Борисов – според лекарите Нанев е почтен, въздържан, държи на думата си и е консенсусен. През март 2010 година подава оставка и премиерът я приема.

Кажете в какво точно сте обвинен?
Според обвинителния акт съзнателно съм бил сключил неизгодни сделки между Министерството на здравеопазването и „Рош България“ ЕООД за доставка на антивирусния препарат „Тамифлу“.
От това била произлязла значителна вреда за министерството – общо 2 454 319,20 лева, представляваща разликата между цената, предложена от Националната здравна служба на Великобритания чрез британското посолство до Министерството на здравеопазването, и договорената цена от министерството за доставка с дружеството.

От кога датира разследването срещу вас?
Не знам точно от кога е започнало разследването срещу мен и по чия инициатива, но досъдебното производство е с номер от 2009г., а пък през март 2010г. наблюдаващият прокурор Маргарита Немска каза пред медиите, че съм разследван от шест месеца. В края на март ми беше повдигнато обвинение за сделки, сключени три месеца (не шест) по-рано – през декември 2009г. През втората половина на март 2010 в качеството ми на свидетел и министър четири пъти давах подробни показания в следствието за това, имало ли е грипна епидемия в България, в какви размери е била, колко хора са се разболели, колко са починали, доказано ли е, че са заболели точно от вируса АH1N1, а не от друг вирус ? Защо са били закупени антивирусни препарати, в какви количества, необходимо ли е да бъдат купувани, не сме ли станали жертва на международен заговор на фармацевтични компании, които създават истерия за да продадат продуктите си ? Ясно се открояваше тезата на следствието, че в България такава епидемия от свински грип не е имало, че почти никой не се е разболял от този грип и, че антивирусните медикаменти не са били необходими, а са купени само за да се реализират обороти на фирмите. Бях възмутен, даже предупредих следователя да внимава да не каже това някъде публично, защото ще станем за смях като единствената държава, която се отнася несериозно към една заплаха за живота и здравето на хората, обявена от всички международни здравни институции. Тогава подробно говорих за това, че е трябвало да вземем спешни мерки и да купим медикаменти, с което да изпълним дълга си. За това имахме и решение на министерски съвет. Обясних, че сме се обърнали към представителите на производителите в България за да купим 200 000 дози тамифлу и 150 000 дози реленца,като подготвихме и подписахме съответните договори за това. Тези количества покриваха 4 – 5 % от населението на страната. В много европейски страни закупените количества покриваха 80 – 100 % от населението. И тъй като производителите ни обясниха, че имат затруднения да ни ги доставят веднага, защото не смогват да произведат всички заявени количества, ние се обърнахме към европейските институции за помощ. Писахме отделни писма с такава молба към посолствата на по-големите европейски държави – Германия, Франция, Великобритания и др. Получихме дарения, а английската здравна служба предложи да ни продаде. Тогава усетих как тезата бързо се променя в друга посока. Осъзнах, че този фарс е насочен срещу мен, когато на 29.03.2010 получих призовка да се явя като обвиняем.

Има ли според обвинението и според Вас нарушение при сключването на договора с Рош?
В обвинението няма такива твърдения. И според мен няма никакви нарушения. Всичко е изпълнено според процедурите, правилата и закона. Това бе установено и от последваща проверка от АДФИ /Агенция Държавна Финансова Инспекция/.

Защо не се възползвахте от предложението на британската национална здравна служба за доставка на Тамифлу на по-ниска цена?
Отговорът на този въпрос изисква малко повече обяснения. Пред нас никога не е стояла дилемата дали да купим от Рош или от Британската здравна служба, т.е. или от едното или от другото място, ако можеше, щяхме да купим и от двете. По принцип Министерството може да сключва сделки само по реда на Закона за обществените поръчки т.е. има право да купува медикаменти само от лицензирани и регистрирани търговци или производители. Точно такава е фирмата Рош – България. Британската здравна служба не е.
Паралелно с това в министерството, на заседание на пандемичен комитет /междуведомствена работна група от експерти специалисти, икономисти и юристи, създадена с решение на министерски съвет/, разгледахме предложението на британската здравна служба. Там стана ясно, че тези количества /също 200 000 опаковки/ могат да бъдат закупени само чрез междудържавен договор – т.е. да се внесе проект за решение в мин.съвет, всички министерства да съгласуват такова решение, министерският съвет да вземе решение на свое заседание, след което парламентът да ратифицира това решение на две четения и чак тогава да се сключи сделка – междудържавен договор. Каква е британската процедура не знам. Дотогава министерството никога не се беше снабдявало с лекарства чрез междудържавен договор и това щеше да се окаже прецедент. Никой не можеше да каже колко време ще трябва за осъществяването на един такъв междудържавен договор, а на нас точно времето най-много ни липсваше.
Въпреки това започнахме преговорите за да не пропуснем всяка възможност. Разгледахме проектодоговор от страна на британска здравна служба. Дотогава чрез ел.поща предварително имахме предложена само цена на опаковка. Тя наистина изглеждаше по-ниска. Обаче когато разгледахме проектодоговора разбрахме, че тя – цената, няма да е окончателна. Не беше ясно дали ще се добавят мита, такси, ДДС. В цената не беше включен транспорт и т.н. По закон не може да бъдат разпространени лекарства, на които опаковките им не са на български език – задължително условие ! А предлаганите бяха на английски език. Друг много важен момент бе срокът на годност. Предлагаха ни се количества според проектодоговора – с минимален срок на годност според складовата наличност. Това можеше да означава и само един месец срок на годност. А по нормативна база в България е забранено да се внасят лекарства със срок на годност по-малко от шест месеца. Освен това ние разчитахме да покрием с тези количества и втората вълна на епидемията. Както се случи в действителност една година по-късно – в сегашната епидемия използвахме закупените от Рош количества. Техният срок на годност бе пет и седем години.
Най-важното е, че всъщност ние въобще нямахме право да купим лекарства, нито от Великобритания, нито от което и да е трето лице, което не е производител или търговец на едро. Има европейска директива Directive 2004/27/EC of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, с която българското законодателство е синхронизирано. Там ясно и точно се посочва пътят на едно лекарство от производството му до крайния потребител. Практически няма как да стане купувач да купи от купувача. Направено е с цел да се запази отговорността, която производителят носи при продажба на лекарства. Напр., ако някои пациенти пострадат при употребата на медикамента. Или, ако се окаже, че в една партида има някакъв производствен дефект производителят изтегля всички количества и ги заменя с нови – нещо, което няма как да се стане в случая, защото че лекарствата не са закупени от производителя.
Между другото – цената, на която ние купихме лекарствата от представителя на производителя Рош е най-ниската в Европа. Това се дължи на т.нар.процес на рефериране, които използваме в ценообразуването за нашата страна. Оказа се също, че британската здравна служба ни предлага да ни продаде на по-ниска цена от тази, на която те са купили. Разбира се те са си имали своите съображения за това. Ето как, кратко обяснено се оказа, че имайки усърдието да си свършим работата по най-добрия и дори нестандартен начин, аз се оказах обвиняем. Затова, когато ми бе повдигнато обвинение заявих, че това е абсурдно ! Обвинението ми звучи по следния начин: Защо не си направил това, което не е по-изгодно и което по закон нямаш право да направиш ?!

Чувствате ли вина в ощетяването на държавата, както твърди обвинението, и ако не – защо толкова бързо подадохте оставка?
Не, разбира се ! Няма никакво ощетяване на държавата. Освен, че има законосъобразност в извършеното, през 2011 стана ясно, че има и целесъобразност и далновидност. Тази година същата грипна епидемия премина изключително спокойно. Използваха се количества Тамифлу от същата тази сделка, заради която съм обвиняем. Лекарите вече имаха опит и много по-бързо използваха лекарството, което доведе до много по-малко усложнения и може би стотици човешки животи бяха спасени. Това, което чувствам е, че съм изпълнил дълга си.
Защо подадох оставка ли ? Защото чрез обвинението беше хвърлено петно върху името ми. От друга страна прокуратурата заяви, че ще иска отстраняването ми от съда, ако доброволно не се оттегля. Не можех да допусна създалият се скандал да се развихря. Мисля, че постъпката ми бе достойна.

Обяснихте ли на премиера Борисов какво всъщност се е случило?
Не съм му обяснявал, защото не ме е питал. Казах му, че искам лично да му занеса оставката си. Когато я занесох му казах, че всичко, което съм направил е правилно и законно. Ако има някакви съмнения, че съм злоупотребил и съм се облагодетелствал лично, да ми каже. Бяха заедно с вицепремиера Цветанов. И двамата заявиха, че са ме проверявали, наблюдавали и т.н. и знаят, че аз съм честен човек и че не съм откраднал нито един лев.

Имат ли всички тези, меко казано, „неприятности“ връзка с онова прословуто пътуване до САЩ? Какво се случи там, имаше ли конфликт на интереси, както Ви обвиниха?
Нямаше конфликт на интереси. Проверките го доказаха. А и никой не ме е обвинявал. Само ми бяха задавани въпроси дали има или няма конфликт на интереси. Не веднъж съм обяснявал, че това пътуване беше съгласувано по дипломатически път между двете държави. За първи път беше осъществена среща на такова високо равнище между двете страни. От тяхна страна бяха двама зам.министри и много други висши държавни служители и представители на неправителствения и частния сектор. Трябваше да бъдем посрещнати от министърката им, но тежък здравословен проблем и операция и попречиха да се срещнем лично.
Не виждам пряка връзка между тези „неприятности” и онова пътуване. За косвена не знам.

Вие бяхте председател на българския лекарски съюз, уважаван като честен и принципен човек и отличен професионалист, и сега сте, казват колегите Ви, не сте и не сте бил член на ГЕРБ – какво Ви накара да приемете министерски пост?
Когато бях номиниран за министър много ваши колеги журналисти писаха, че имам безупречна репутация. Може би защото съм честен и принципен човек бях избран за председател на българския лекарски съюз точно в критичен момент за съсловната организация. Разбира се имах и умения. Винаги съм бил всеотдаен и безкористен в работата си. В продължение на седем месеца неуморно работех за възстановяване доверието към лекарския съюз и за продължаване на неговото развитие. Тъкмо нещата започнаха да се стабилизират, опознахме се с колегите от управителния съвет, начертахме път за развитие и дойде предложението за министър, което бе неочаквано за мен. Никога не съм бил член на политическа партия, нито съм се стремял към партийно членство. За първи път се предлагаше на председател на лекарския съюз да бъде министър. Може би са били забелязани някакви качества в мен. Тогава прецених, че заемайки тази длъжност в изпълнителната власт мога да допринеса за по-добър синхрон между институциите – изпълнителна, законодателна власт, съсловни организации, здравноосигурителна каса, неправителствен сектор и т.н. Затова и приех. И точно в това вложих най-голямо старание.

Чувствате ли се жертва и съжалявате ли, че се замесихте в политиката?
Не желая да споделям чувствата си в подробности. Това, което изпитвах в началото след обвинението бе огорчение. Сега гледам напред, и се радвам на професията си.

Със сигурност за човек с Вашата репутация цялата история е много травмираща… Справяте ли се вече и как?
Да, наистина бе много травмираща и неочаквана. Бях се изолирал в продължение на месеци и не желаех да виждам никого. Постепенно с помощта на семейството, приятелите, колегите се отърсих от неприятните чувства. Сега гледам на живота като на още по-голяма ценност.

Страхувате ли е от евентуална присъда?
Нямам причини да се страхувам, защото знам, че не съм виновен и защото се надявам на обективност по време на делото.

След оставката – отдръпнаха ли се приятели и колеги от вас, минават ли на „другия тротоар“?
По никакъв начин! Напротив всички изразяват открито подкрепата си към мен, за което съм им много благодарен!

С какво се занимава сега Божидар Нанев?
Основно с професията си. Имам три хирургически специалности. Работя с деца и с възрастни. Виждам резултатите от работата си. Моралното удовлетворение е голямо. През свободното си време обичам да съм сред природата. Разбира се следя това, което се случва в здравеопазването. Това винаги ще ме вълнува.

Източник: Novinite.com

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.