Home » Авторски страници

Сп. „Борба“ – кн.1 за 2011 на Българския национален фронт

2011.01.22 13 коментари
Spread the love

Излезе от печат  книжка сто деведесет и трета, година 60, брой 1. за 2011 година на сп. „Борба“ орган на Българския национален фронт. Новия брой в PDF формат може да изтеглите от тук – borba-1-2011 (кликнете на линка и изчакайте да се зареди в баузера ви). Списанието се издава и разпространява безплатно по света вече 60 години. Над 660000 книжки вече са намерили своите читатели. Всички броеве от последните години може да намерите на интернет адрес: http://www.bnfront.com/

Ето част от съдържащото се в книжката.

Новогодишно поздравление

Президиумътъ на Българския националенъ фронтъ, Инк., Чикаго, САЩ, Представителството му въ България и Редакционната колегия на списание “Борба”
въ връзка съ настъпилата 2011 година поздравяватъ хилядитh свои съмишленици
въ България и извънъ нея и читателитh на сп. “Борба” съ пожелания за здраве и дълголhтие.
България е една и българскиятъ народъ е единъ – плъть отъ плътьта и кръвь отъ кръвьта на който сме ние.
Нека съ несломимъ духъ и борческа енергия не жалимъ сили и умения да претворимъ на дhло борбата за възстановяване на националната по духъ и социална по съдържание българска държава, въ която върховенството на закона да бъде примеръ за подражание.
Това ще е нашиятъ приносъ въ съкровищницата на Обединена Европа.
Мhсто за отстъпление нhма!
Съ вhра въ бъдещитh успhхи на българския народъ! За България!

Президиумъ на БНФ, Инк.

––––––––––––-

МЕМОРАНДУM

МЕМОРАНДУM

Днес, 16 октомври 2010 г., ние, долуподписаните:

Единни срещу комунизма представители на граждански сдружения и инициативи, на политически движения и партии, надживели комунистическия терор, установен в България след 9 септември 1944 г., като изразяваме общата си воля за съвместни действия и участие в обществено-политическия живот на страната, сключваме настоящия

МЕМОРАНДУМ

за гражданско и политическо сътрудничество в създаване на общ антикомунистически народен фронт.


Атеизмът и моралната разруха, завещани ни в наследство от социализма, унищожиха ценностната система, мобилизираща нацията. Завърши една епоха и започна нова, без оздравителния в случая обществен дебат за миналото! Независимо, че комунизмът бе отхвърлен и приравнен с фашизма като античовешка практика, декомунизация у нас не бе извършена!
Надеждите ни за действителна промяна след 10 ноември 1989 г. не се оправдаха. Партиите на “прехода”, създадени и насочвани от ДС, обслужиха “перестройката” и изживяха своето време. Комунистите се прекръстиха на социалисти и престъпленията на БКП срещу България останаха ненаказани! До днес у нас липсва партийна структура, която да представлява обикновения български гражданин във властта и последователно на дело да защитава неговите интереси.
В резултат: Бедността изражда семействата ни, преживяваме поединично и се топим като народ. Обществото ни е разделено на масово бедни, които плащат сметката и малцина богати, живеещи на техен гръб.
Ето защо, загрижени за своя несбъднат делник, бъдещето на нашите деца и Отечеството, ще възстановим основите на свободното демократично общество. Гражданските ни права и задължения, съобразени с християнския морал, ще гарантират: свобода и всекиму своето, та да няма гладни и безимотни, а да има труд, хляб и мир за всички! В една социално ориентирана икономика ще създадем възможности за прогрес и благоденствие на отделната личност и обществото като цяло.
Нашата 80-годишна борба и саможертва в дела срещу утопията на комунизма ни призовават: Днес, в условията на духовна нищета и материална зависимост да заявим, че БКП/БСП генерира беззаконие и тоталитаризъм, престъпления, демагогия и атеизъм!
Затова първата антикризисна мярка по пътя ни към всеобщото наше спасение е: Да извършим пълна декомунизация в България!
За нас тя означава не само духовно и телесно пречистване от миналото, но и:
Да разкрием историческата истина за българския комунизъм в неговата същност и практика срещу България!
Черният 9 септември 1944 г. – ден на национално разделение и погром, предопределил мероприятията на т.нар. народна – за едни, и антинародна – за други, власт да бъде обявен за “Ден на национален траур за България” и “Ден за всеобщо българско опрощение и помирение”!
Наредбата-закон за т.нар. народен съд да бъде отменена като юридически нищожна.
Да бъдат преразгледани решенията на референдума от 6 септември 1946 г., проведен в нарушение с текстовете на все още действащата тогава Търновска конституция и в условията на окупация от чужда на националните ни интереси военна сила.
Да се разкрие истината за масовото изтребление на българския народ: безследно изчезналите, убити без съд и присъда; за избитите регенти, министри, народни представители и елита на нацията с присъдите на уж “народния” съд; въдворените и ликвидираните в лагерите на смъртта, процесите срещу опозицията и за всяко политическо инакомислие. Обективно да се разкрие броят на жертвите за всеки случай поотделно.
Да бъдат разсекретени, отворени и предоставени на обществото архивите на комунистическата власт след 9 септември 1944 г., органите на ДС и целия репресивен апарат.
Да бъдат постановени лустрационни текстове за евентуално участие на агентите, доносниците и служителите на ДС в обществено-политическия живот на страната и управлението на БПЦ.
Жертвите на комунистическия терор да бъдат морално и материално овъзмездени, а на палачите да бъде потърсена наказателна отговорност – без давност, за изпълнение на заповеди, насочени към човешко изтребление!
Да разкрием истината за тоталния грабеж на национализираното след 9 септември 1944 г. национално богатство от хора, верни на БКП, под прикритието на т.нар. приватизация.
Да се борим срещу престъпността, корупцията и партийната олигархия, като върнем на народа вярата в ДЪРЖАВНОСТТА.
Декомунизацията на България изисква от нас още:
Да отхвърлим пораженската политика, вменена ни да водим към съседите си от времето на Коминтерна. Ясно и недвусмислено да назовем проблемите на Балканите от гледна точка на историческата достоверност и националния интерес!
В диалог с ЕС да настояваме за преосмисляне клаузите на юридически нищожния за България Ньойски договор (27 ноември 1919 г.) и да потърсим дължимите ни се компенсации съобразно международното право.
Да превърнем Нова Демократична България в загрижена за чедата си майка, в опора и закрилница не само за българските граждани тук, но и навсякъде по света, където българското самосъзнание е живо и нетленно.
Да наложим на политиците ни да гарантират спазването на човешките права за нашите сънародници от Западните покрайнини, Македония, Тракия, Добруджа и навсякъде, където те се нарушават.
Антикомунизмът – разбиран в цивилизования смисъл на идейна позиция, и политическата ни емиграция след 9 септември 1944 г. са нашите посланици на добра воля за интеграцията на България в свободния демократичен свят!
Само извършили декомунизация в България и закърмени с нравствените ценности на Евангелието и с волята за принадлежност към Род-Народ-Родина ще постигнем Националния идеал: Единени да превърнем Мизия, Тракия, Македония в неразделна и желана част от ЕС, НАТО и света!
Затова, убедени в непоколебимата мощ на българския дух, в светлата бъднина на отечествената земя и гражданската активност в битката за справедливост, призоваваме:
Родолюбивите и Националноотговорни българи под знамето на единството! Нека заедно положим основите на политическа сила, отстояваща правата на обикновения български гражданин – гласоподавател, винаги лъган и изоставян от тези, които избира!
Днес все още имаме време и сили да успеем! Утре ще бъде късно!

Подписи

––––––––––––-

Бел. ред. Меморандумът е подписан от над 60 представители на антикомунистически политически партии, съюзи, движения и организации и персонално от стотици граждани, които споделят виждането, че само единни можем да представляваме сила, която да се противопостави на напиращия към властта неокомунизъм.

–––––––

тук

Съобщение

Издаването на „Борба“ се финансира единствено от помощи на читателите си. То не получава субсидии и помощи от партийни и държавни каси, затова е независимо в писанията си и отразява истината такава, каквато е. Предвид това подпомагането му се явява от изключителна важност. За помощи молим да се използват следните адреси:

В щатски долари:
BNF, Inc. „Borba“, Alex Darvodelsky,
708 Florenge, Park Ridge,
IL 60068, USA, Chicago
В левове:
България, 4470
Белово,
21 „Алабак“
„Борба“ – Гошко Петров Спасов,
или:
Bulgaria, Sofia
Unicredit Bulbank,
Bul. „Stamboliiski“ 143
SWIFT code: UNCRBGSF,
IBAN – BG 78 UNCR 96604236903113 ERU
IBAN – BG 18 UNCR 96604136903110 USD

13 Comments »

 • Радич Стоянов said:

  Интересуваме кои са тези хора и партии от този публикуван цитат:
  https://www.eurochicago.com/2011/01/sp-borba-1-2011/ ,, Бел. ред. Меморандумът е подписан от над 60 представители на антикомунистически политически партии, съюзи, движения и организации и персонално от стотици граждани, които споделят виждането, че само единни можем да представляваме сила, която да се противопостави на напиращия към властта неокомунизъм.,,

  Аз искам да ги видя тези хора и партии в България и в чужбина в този момент-кои са? Имам желание да се запозная с тези хора и партии.
  Питам защото винаги съм бил(и винаги излъган от 22 години до сега) и ще застана заедно с всички които са против комунистите от БКП-ДС,болшевиките от КПСС-КГБ-но в момента аз не мога да видя такива хора и партии в България-които да участват в политическия живот на България.
  Предварително благодаря.Бъдете живи и здрави.

 • Mariana said:

  Може би трябва да потърсите информацията, която ви трябва, от сп. „Борба“.

  Тук става въпрос за Меморандум, подписан през октомври 2010 г., и информацията кои са били тези над 60 партии, организации, движения и пр.,които са го подписали, би трябвало да е известна на списващите това издание, което е публикувало в кн. 1 от 2011 г. Меморандума, за който става дума. Еврочикаго е пуснало в случая информация за тази излязва книжка първа за м.г. на сп. „Борба“ и част от нейното съдържание, между която и текста на Меморандума.

  Това е, което аз поне мога да ви кажа.

 • Радич Стоянов said:

  В този сайт има ли модератори(или обикновени хора) които да отговорят или да ми покажат пътя за отговора на моето питане?

 • Mariana said:

  Има да, г-н Стоянов, и те вече ви отговориха.

  Ако не сте разбрал добре, пак ще повторя.

  Най-добре е да потърсите информацията за тези 60 или колко са там партии, организации, сдружения и пр., подписали през октомври 2010 г. меморандум, от сп. „Борба“, защото това списание в случая е първоизточникът.

 • Pesho said:

  Уважаеми г-н Радич, разбирам че сте нетърпелив да получите отговор след като 22 години сте чакал, но все пак защо сте търпял толкова време?
  Няма ли списанието адрес в София? Аз мога да ви дам имейл на редакцията и да ги питате направо тях. Действителен ли ви е имейла, с който сте се записали в Еврочикаго?

 • Радич Стоянов said:

  Уважаеми Mariana и Pesho според вас от тук: http://www.bnfront.com/ става ли ясно кого да попитам за да получа информация.Разбира се че ше бъда доволен и благодарен на Pesho да ми напише на моя e-mail някакъв тел.,GSM,e-mail за информация с хората които пишат сп.Борба.и да ги помоля да публикуват списъка с партиите и лицата които са подписали въпросния меморандум.Но нека го публикуват тук за да го видят всички.

 • Pesho said:

  Уважаеми г-н Радич, на вашия линк най-отдолу на страницата са написани контактите на редакцията на списанието (при това са дадени 2 броя – един в САЩ и един в БГ).
  Ето ви ги тук за по-лесно:

  Адрес в САЩ:
  P.O. Box 46250, Chicago, IL. 60646, USA

  Е-мaйл:
  [email protected]

  Адрес в БГ:
  Гошо Спасовъ, ул.“Алабакъ“21, Белово, България

 • Ник said:

  Привет Пешо,
  За твое сведение Гошо Спасов живее в София, но е роден в Белово.

 • Радич Стоянов said:

  Има ли антикомунисти в момента в България и в САЩ-тези от сп.Борба и от БНФ защо не участват в избори в България?

 • Pesho said:

  Г-н Радич, задавате въпроси, на които не е трудно и сами да си отговорите. Какъв процент антикомунисти в България е търпял Бай Тошо в продължение на 35 години, след като е посягал дори и на хора, намиращи се в емиграция? Не сте ли срещали такива поне в интернет и на страниците на Еврочикаго? Списанието „Борба“ се издава вече 60 години – много от основателите му са покойници, а предполагате ли каква е възрастта на другите?
  И ако мога да попитам – на колко сте години?
  Може би провокирате някой тук, но действително нямам време да си говорим.

 • Радич Стоянов said:

  Pesho,вие май се засягате и се обиждате като ви питат за информация?Нямам никакво намерение да провокирам който и да било.Извинявам се ако съм засегнал някой от този сайт.Всичко хубаво желая на всички честни българи.
  Но и от този e-mail: [email protected] никакъв отговор,никаква информация.Исках да разбера за подписалите въпросния меморандум-така и не разбрах нищо.Здраве да е както се казва.

 • Pesho said:

  Tъжна вест

  Tоку що ми съобщиха че бай СТЕФАН ВЪЛКОВ е починал днес

  Погребението ще бъде утре във АСЕНОВГРАД във 15 часа.

  Той ще биде изложен за поклонение и последно сбогом във дома си утре сутринта /12 януари/ от 9 часа до 15 часа

  на улица ОБОРИЩЕ 38 във АСЕНОВГРАД.

  ––––––––-
  За сведение на Радич Стоянов:
  Не се засягам като ме питат за информация, г-н Стоянов, и ето доказателството.
  Това горе е имейл до мен от П.Бояджиев, който едва днес прочетох и който съобщава за смъртта на още един от тези, които са се борили срещу комунизма. Ако действително ги търсите – тези, които търсите ще ги намерите там в Асеновград. Е, може би. някои ще бъдат възпрепятствани – тъй както полуслепият Александър Дърводелски вероятно не е успял да прочете вашия имейл до него. За ваше сведение, при него идва периодически доброволец, който му чете не само имейлите, но и сметките за водата, тока и пр. Това е и причината вероятно да не ви отговори. Такива като Алекс има много, които се нуждаят от подкрепа в старините си. Но доброволците са малко за всичко в България. Защо ли? – това няма да ви обяснявам, пак поради липса на време. Само ще кажа, че всеки ден в мислите си благодаря на тези, които помагат с доброволен труд на Еврочикаго. На тях всички съм отделил по-малко време отколкото на вас (за съжаление), но те не ми се сърдят. Именно тези хора считам, че са едни от борците за измъкването на България от блатото, а не онези дето се тупат по гърдите от ТВ екраните всеки ден. И да ви кажа не ми бе никак трудно да ги открия – намерих ги в момента, в който започнах да ги търся. Търсете и вие и ще намерите. Това последното навярно се сещате, че не са мои думи. Ще отидете ли до Асеновград?

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.